Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Sobota - 21. júl 2018 - Daniel | zajtra Magdaléna

PIS.sk

Komuniké zo zasadnutia Mestskej rady mesta Prešov z 26.10 2016

Členovia Mestskej rady prerokovali 14 bodov programu.

1. S návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov sa nestotožnili, keď sa ôsmi členovia Mestskej rady hlasovania zdržali. Nepodporili návrh, ktorým by majitelia bytov v bytových domoch, s trvalým pobytom v Prešove mali zabezpečené jedno parkovacie miesto pre auto, ktorého sú vlastníkmi. Systém parkovania by pritom zabezpečovala výlučne mestská spoločnosť Prešov Real s.r.o.

2. Mestská rada neschválila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o ochrane a údržbe zelene a ochrane životného prostredia na území mesta Prešov, ktorého cieľom bolo zosúladiť postupy pri ošetrovaní, udržiavaní a ochrana vegetácie s novelami zákonov a s platnou legislatívou.

3. Členovia Mestskej rady nepodporili ani Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o poskytovaní elektronických služieb, ktorý vytvára predpoklad pre spôsob výkonu verejnej moci mesta elektronickou cestou.

4. Mestská rada sa však jednomyseľne zhodla na zmenách vo VZN č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov. Novelizácia rieši potrebu poskytovania dočasného bývania pre matky s deťmi, ktoré sa náhle ocitli bez bývania.

5. Mestská rada v Prešove zobrala na vedomie Informatívnu správu o plnení opatrení schválených uznesením MsZ v Prešove č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za I. polrok 2016, zároveň však odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov toto uznesenie zrušiť.

6. Mestská rada sa zaoberala aj viacerými majetkovými prevodmi.

7. Mestská rada v Prešove sa nestotožnila s návrhom investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.. Išlo o plánovaný nákup trojnápravového vozidla so špeciálnou 22 m³ objemovou nadstavbou, so špeciálnou prestavbou a mechanickou rukou pre univerzálny zvoz nádob a vyprázdňovanie polopodzemných a podzemných kontajnerov v obstarávacej cene cca 220 000, - € bez DPH.

8. Mestská rada bez pripomienok zobrala na vedomie Konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti IPZ Prešov, a. s. , a odporučili ju vziať na vedomie aj mestskému zastupiteľstvu.

9. Mestská rada v Prešove zrušila uznesenie, ktorým je stanovená povinnosť prerokovať stav kroniky v mestskej rade.

10. V evidencia pamätihodností pribudnú štyri nové zápisy:
1. Pamätný deň 19. január 1945 – deň oslobodenia Prešova Navrhovateľ: PhDr. Martin Ďurišin, PhD. , poslanec MsZ
2. Hrob s náhrobníkom Dr. Gyulu Holénia v Prešove (1870-1937) Navrhovateľ: Krajský pamiatkový úrad Prešov
3. Podzemný vodojem v Prešove Navrhovateľ: Krajský pamiatkový úrad Prešov
Mestská rada sa navyše oproti predloženému materiálu stotožnila aj s návrhom poslanca Richarda Drutarovského, aby sa do evidencie pamätihodností dostala aj Kolmanova záhrada.
Od roku 2009 po súčasnosť máme v evidencii pamätihodností mesta Prešov zapísaných celkom 36 pamätihodností – z nich je 17 hmotných nehnuteľných, 10 hmotných hnuteľných a 9 nehmotných pamätihodností.

11. 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční dňa 9. novembra 2016 (streda) o 09.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. s doplneným programom.

Bližšie informácie k prerokovaným materiálom nájdete na:
https://mesto-presov.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-presov/mestska-rada/2014-2018

 
  27.10.2016 | Autor: Milan Grejták | Samospráva | zobrazené: 2373 krát |  diskusia (0) |   | |

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

INZERCIA

ico

Reality: Dám do prenájmu (59727)

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | ico | cena: dohodou
ico

Reality: Dám do prenájmu (72762)

Dáme do prenájmu variabilné kancelárske priestory o výmere 67m2 a 52 m2 samostatne, ale aj vcelku 119 m2, situované v krásnej záhrade v blízkosti centra Prešova s parkovaním.

0903602897 | cena: dohodou
ico

Reality: Dám do prenájmu (72391)

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 | ico
ico

Reality: Predám (72988)

tichá lokalita, s pekným výhľadom, výmera pozemku: 700 m2, počet izieb : 5 izbový rodinný dom, úžitková plocha cca 200 m2, https://www.garantreal.sk/reality/13566-RD-LC-13566/garant-real-predaj-rodi nny-dom-pozemok-700-m2-mestska-cast-sidlovec-presov/

0907030661 | ico | cena: 214.990,-€
ico

Práca: Ponúkam (72986)

Prijmeme upratovačku na upratovanie na Plzenskej 2 v Prešove v termíne 23.7 - 3.8. Ponúkaná mzda 3 € / hod. Denne objem práce 5-6 hodín.

0918714387 | ico
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS