Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Nedeľa - 22. júl 2018 - Magdaléna | zajtra Oľga

PIS.sk

Už beží lehota podávania priznaní k dani z nehnuteľností

Január je každoročne spätý aj s termínmi podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností. O najčastejších otázkach, ktorých sa daňovníci v tejto súvislosti dožadujú, sme sa zhovárali s Máriou Rušinovou, vedúcou oddelenia daní, poplatkov a podnikania MsÚ v Prešove.

Na koho sa povinnosť k podávaniu priznania k dani z nehnuteľností na rok 2018 vzťahuje?
Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2017 (predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.). Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Aká je lehota na podanie týchto daňových priznaní?
Priznania k miestnym daniam na rok 2018 sa podávajú v termíne od 1.1.2018 do 31.1.2018. V tejto lehote daňovníci majú povinnosť aj uplatniť si nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSV a R), zdravotného postihnutia (držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP/S, rozhodnutie ÚPSVaR), dovŕšenia 70 rokov veku k 1.1.2018.

Aký typ tlačív je potrebné vyplniť a kde ich je možné nájsť?
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, “ ktoré je k dispozícií na oddelení daní, poplatkov a podnikania MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, 1.poschodie, č. dv. 238, 239, resp. na internetovej stránke mesta, kde sú zverejnené všetky tlačivá a informácie, týkajúce sa miestnych daní na rok 2018: http://www.presov.sk/dane-a-poplatky.html

Povinnosť nie je len v prípade podania priznaní k daní, ale aj oznámenia k poplatku za komunálne odpady. Kedy nastáva táto oznamovacia povinnosť?
Pri poplatku za komunálne odpady, ak sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je zhodný s rokom 2017, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.

Oznamovacia povinnosť poplatníka je pri zmenách oproti roku 2017. Taktiež, ak súčasťou spoločnej domácnosti sú dospelé osoby, resp. došlo k zmene počtu osôb a pôvodný poplatník už nechce prevziať povinnosť poplatníka na rok 2018 platiť poplatok za celú domácnosť, uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť správcovi dane, t.j. oddeleniu daní, poplatku a podnikania MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, 2.poschodie č. dv. 303 do 31.1.2018, t.j. pred vydaním rozhodnutia na rok 2018. Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím na základe podaného oznámenia o zmenách pre zdaňovacie obdobie roku 2018. V prípade, že k zmenám skutočností dôjde počas kalendárneho roka, a to vznik (nový člen domácnosti) zánik (odsťahovanie, úmrtie), je poplatník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali, to zn. aj v priebehu kalendárneho roka. Zníženia poplatku za odpady z dôvodu veku, resp. ŤZP mesto Prešov neposkytuje.

Čo sa týka sadzieb daní a poplatku za odpad, dochádza tento kalendárny rok k nejakým zmenám?
Sadzby miestnych daní pre rok 2018 a poplatku za komunálne odpady sa nemenia a ostávajú na úrovni roku 2017. Rozhodnutia o vyrubení daní a poplatku budú daňovníkom doručené v priebehu kalendárneho mesiaca apríl a ich splatnosť bude určená v uvedenom rozhodnutí.

V prípade, že obyvateľ potrebuje v otázke miestnych daní a poplatkov poradiť, na koho sa má obrátiť?
Počas kalendárneho mesiaca január sme rozšírili úradné hodiny a zamestnanci oddelenia daní a poplatkov radi poradia klientom a sú k dispozícii v tomto čase:

Pondelok, Utorok, Štvrtok 8.00 – 16.00 hod.
Streda 8.00 - 17.00 hod.
Piatok 8.00 – 15.00 hod.

 
  5.1.2018 | Autor: Veronika Kmetóny Gazdová | Mesto Prešov | zobrazené: 543 krát |  diskusia (0) |   | |

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

INZERCIA

ico

Reality: Dám do prenájmu (72762)

Dáme do prenájmu variabilné kancelárske priestory o výmere 67m2 a 52 m2 samostatne, ale aj vcelku 119 m2, situované v krásnej záhrade v blízkosti centra Prešova s parkovaním.

0903602897 | cena: dohodou
ico

Reality: Predám (72682)

pozemok č. 1 - šírka: cca 26 m - dĺžka: cca 33 m, orientácia: J/V pozemok č. 2 - šírka: cca 29 m - dĺžka: cca 28 m, orientácia: J/V elektrina cca 50 m od pozemku, plyn cca 50 m od pozemku, verejný vodovod cca 50 m od pozemku, kanalizácia cca 50 m od pozemku

0907030661 | ico | cena: 46.990,-€
ico

Reality: Dám do prenájmu (72391)

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 | ico
ico

Práca: Ponúkam (72986)

Prijmeme upratovačku na upratovanie na Plzenskej 2 v Prešove v termíne 23.7 - 3.8. Ponúkaná mzda 3 € / hod. Denne objem práce 5-6 hodín.

0918714387 | ico
ico

Reality: Predám (72927)

2 -izbový byt 58 m2, loggia 3 m2, Prešov - Šváby. 2. nadzemné podlažie/7, orientácia bytu V/Z. Kompletná rekonštrukcia - plastové okná, plávajúce podlahy. K bytu patrí priestranná pivnica.

0907030623 | ico | cena: 77.500,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS