Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Utorok - 23. máj 2017 - Želmíra | zajtra Ela

PIS.sk

Jazyková škola - štátna

logo
Názov / Meno:
Jazyková škola - štátna
Právna forma:
rozpočtová organizácia
Sídlo (adresa):
Plzenská 10, 080 01 Prešov
IČO:
35514761
Telefón:
051/7724184
GSM (mobil):
0949 311 101, 0949 311 103
E-mail:
WEB:
http://www.jspresov.sk

sjs_2.jpgJazyková škola, Plzenská 10, Prešov - jazyková škola s oprávnením Ministerstva školstva SR vykonávať štátne jazykové skúšky  je vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka verejnosti jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny,  španielčiny a taliančiny. Jej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Pre svojich poslucháčov je tu od roku 1963.

Prečo sa rozhodnúť pre štátnu "JAZYKOVKU"?

 • ponúkame komplexné jazykové vzdelávanie od základných kurzov až po prípravné na štátne jazykové skúšky
 • ponúkame najširšiu paletu jazykových certifikátov, resp. vysvedčení v Prešovskom kraji. Tie slúžia napr. ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka, a taktiež na ich základe si môžete založiť živnosť na vedenie jazykových kurzov, príp. na prekladanie alebo tlmočenie. Sme jediným skúšobným centrom nemeckého Goethe Institut v Prešovskom samosprávnom kraji - priamo u nás môžete absolvovať skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1.  Štátne jazykové skúšky z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny a španielčiny.
 • pedagogickí zamestnanci môžu vysvedčením o štátnej jazykovej skúške získať 60 kreditov
 • škola má skúsených pedagogických pracovníkov
 • najmä v stredných a vyšších kurzoch je u nás vyučovanie so zahraničnými lektormi 
 • od roku 2006 poskytujeme našim poslucháčom v spolupráci s Goethe-Institul Mníchov štipendium na štvortýždňový plne hradený jazykový pobyt v Nemecku
 • škola zabezpečuje pre svojich poslucháčov cenovo výhodnejší nákup jazykových učebníc
 • výborná poloha pre Prešovčanov v centre mesta, ale aj pre záujemcov z okolia Prešova - blízko železničnej a autobusovej stanice
 • určite vás prekvapíme aj najvýhodnejším školným - žiaci ZŠ, SŠ a študentiu nás zaplatia za celoročný 140 hodinový kurz (2x90 min./týždeň) školné len 120 EUR,  čo je v prepočte 0,86 EUR /za hodinu.  Školné pre dospelých poslucháčov je za celoročný 140 hodinový jazykový kurz 168 EUR, v prepočte 1,20 EUR / za hodinu. Školné je rozdelené na dve platby.

ZÁPIS do prvých a vyšších ročníkov na školský rok 2015/2016 sa uskutočnil v termíne  22.-24. jún 2015 podľa jazykov: 

- 22. jún:  anglický jazyk, 

- 23.-24.jún:  jazyk francúzsky, nemecký, ruský, taliansky a španielsky. 

Prihlásiť sa k nám môžete už od 4. ročníka na ZŠ. Horná veková hranica nie je stanovená.


Stupne kurzov:
 • základný - I. a II.roč. v rozsahu 280 vyuč.hodín -  ANJ, FRJ, NEJ,RUJ,ŠPJ, TAJ 
 • stredný - I.a II.roč. v rozsahu 280 vyuč.hodín -  ANJ, FRJ, NEJ, ŠPJ, RUJ
 • vyšší - I. a II. roč.
 •  prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky -  ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, a  ŠPJ
 •  konverzačné kurzy - pre záujemcov s vedomosťami základného, stredného, resp. vyššieho stupňa 

  Obsah kurzov:
 • 1. Základný stupeň - základné gramatické minimum, schopnosť porozumenia a komunikácie v základných každodenných situáciách, aktívne osvojenie si slovnej zásoby v rozsahu 2000 lexikálnych jednotiek vrátane základnej frazeológie.
 • 2. Stredný stupeň - celý gramatický systém cudzieho jazyka a aktívna aplikácia frekventovaných štruktúr pri ústnej a písomnej komunikácii, aktívne osvojenie si slovnej zásoby v rozsahu 3500 lexikálnych jednotiek vrátane bežnej frazeológie, znalosti základných poznatkov z reálií krajín príslušného cudzieho jazyka
 • 3. Vyššie kurzy, resp. prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky - zhrnutie a upevnenie celého gramatického systému, schopnosť aplikovať systém v hovorenej a písomnej forme na požadovanej úrovni, vybrané kapitoly z dejín, literatúry a reálií príslušného cudzieho jazyka.
 • 4. Konverzačné kurzy - prehlbovanie rečových zručností získaných v predchádzajúcom jazykovom štúdiu, získanie väčšej pohotovosti a samostatnosti najmä v ústnom prejave. Obsah kurzu je možné prispôsobiť požiadavkám záujemcov.


Pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ  ponúkame žiacke základné kurzy - tzv. prípravné ročníky s troma vyučovacími hodinami týždenne. Vyučovanie je rozdelené do dvoch dní po 65 minút / spolu 105 vyuč. hodín za školský rok.

Naše žiacke základné kurzy  je možné navštevovať aj v Elokovanom pracovisku na Sídlisku Sekčov (ZŠ Májové námestie) a na Sídlisku III (ZŠ Bajkalská).

Celú ponuku kurzov si môžete pozrieť na našej internetovej stránke www.jspresov.sk

Škola ponúka nákup učebníc, slovníkov a inej cudzojazyčnej literatúry vo svojom obchode za veľmi výhodné ceny.

Obchod je otvorený:
streda a štvrtok od 14,30 - 18,30 hod.
Počas školských prázdnin je obchod zatvorený
www.facebook.com/jspresov

Pre záujemcov zo Sniny a okolia ponúka JŠ Prešov kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka v Elokovanom pracovisku na SPŠ v Snine.
Informácie o týchto kurzoch dostanete aj na adrese:
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23, 069 15 Snina
tel.: 057/762 38 13 - Dr. A. Romanová, riaditeľka SPŠ

spssnina@spssnina.edu.sk

Zápis do kurzov v Elokovanom pracovisku v Snine prebieha sa  uskutoční na prelome augusta a septembra.

NOVINKA

V školskom roku 2015/2016 otvárame Elokované pracovisko na Gymnáziu v Lipanoch, kde ponúkame záujemcom prihlásiť sa do 1. ročníka základného kurzu anglického jazyka.

Zápis sa uskutoční v dňoch 22. - 24.6.2015 v budove Gymnázia, Komenského 13, Lipany. Viac informácií na: skola@gymlipany.edu.sk alebo 0907 920 307


 
  aktualizované: 15.6.2015 | čítané: 22227 krát | diskusia () |  

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS