Streda, 18. máj 2022
Meniny má Viola | zajtra Gertrúda

Samospráva

 • Od svojho založenia v roku 1996 podporila Komunitná nadácia Prešova (KNP) päťsto projektov v súhrnnej výške štyroch miliónov korún. Poďakovanie prispievateľom za uplynulý rok pripravila nadácia v podobe benefičného večera.
  7.6.2002
  Autor: Michal Frank
  0
 • Poslanci mestského zastupiteľstva potvrdili laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2001. Na pondelkovom zasadnutí prešovského zastupiteľského zboru schválili návrh odporučený komisiou i mestskou radou. Laureátom Ceny mesta Prešov za minulý rok sa stal karikaturista Fedor Vico. Za kolektívy získala cenu Šarišská galéria v Prešove.
  3.6.2002
  Autor: Michal Frank
  0
 • Spolupráca medzi mestom Pittsburgh z americkej Pennsylvánie a šarišskej metropoly môže byť nadviazaná. Poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove na pondelkovom zasadnutí schválili návrh na nadviazanie spolupráce a partnerstva medzi oboma mestami a uložili primátorovi podpísať zmluvu o partnerstve. Za boli všetci prítomní poslanci, nikto nebol proti, ani sa nezdržal.
  31.5.2002
  Autor: Michal Frank
  0
 • Po štvrtýkrát organizuje Komunitná nadácia Prešov (KNP) benefičný večer, ktorý je určený podporovateľom tejto nadácie. Uskutoční sa vo štvrtok o 19. hodine v záhrade prešovskej reštaurácie Floriánka.
  29.5.2002
  Autor: Michal Frank
  0
 • Zvýšený dôraz v boji proti cestujúcim bez platného lístka mieni klásť Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP), a. s. V súčasnosti je pokuta za jazdu bez lístka v prešovskej MHD osemsto korún...
  21.5.2002
  Autor: Michal Frank
  0
 • Bilancia uplynulého týždňa by sa dala zhrnúť do niekoľkých slov. Týždeň namáhavý, komplikovaný, celkom úspešný, prospešný pre naše mesto. Možno na prvý pohľad veľmi odvážne a optimistické hodnotenie. Posúďte však sami...
  20.5.2002
  0
 • Prešov krajším mestom ako Košice Aj keď bol celý uplynulý týždeň v živote Prešova bohatý na udalosti, predsa len najväčší rozruch v centre mesta spôsobilo množstvo luxusných áut parkujúcich na miestach, kde obvykle autá nebývajú. Prichádzali sem skoro predpoludním, vystupovali z nich ženy i muži a po krátkom rozhliadnutí sa po meste smerovali do historickej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Tam sa totiž o pol dvanástej začínala konferencia Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca, cesta do Európskej únie. Na konferenciu prišlo, okrem jej organizátorov, štátnych tajomníkov ministerstiev vnútra Poľskej republiky a Slovenskej republiky, mnoho oficiálnych predstaviteľov štátnej správy i samosprávy z troch poľských a z troch slovenských krajov. Slávnostný ráz podujatia umocňovala skutočnosť, že sa do jeho programu, v popoludňajších hodinách, zapojili prezidenti dvoch krajín v srdci Európy, prezident Poľskej republiky J. E. Aleksander Kwasniewski a prezident Slovenskej republiky J. E. Rudolf Schuster. Súčasťou pobytu obidvoch prezidentov bol pracovný obed v hoteli Dukla, ktorý podávala podpredsedníčka vlády SR Mária Kadlečíková, ale i návšteva prešovskej radnice...
  29.4.2002
  0
 • Presadiť sa, znamená vedieť Určite sa len málokto z nás neocitol v situácii, keď bolo treba konať, keď bolo potrebné rozhodnúť sa na vlastnú zodpovednosť. Bez možnosti úniku, či uhnutia, bez možnosti oddialenia času, bez šance zvaliť zodpovednosť na niekoho iného. V charakterizovanej situácii sa nájdu jedni občas, iní veľmi často. Nezávisle na počte absolvovaných skúšok schopnosti a odolnosti by sme ale mali byť pripravení chápať tých, ktorí práve v danom okamžiku stoja pred aktuálnou úlohou rozhodnúť sa a konať. Vlastná skúsenosť, žiaľ, nie vždy má za následok chápanie iných. Ba naopak, veľmi často sa staviame do pozície prísnych posudzovateľov, krútime hlavami a pohoršlivo vynášame súdy nad ľuďmi, ktorí jednoducho musia.
  22.4.2002
  0
 • Aktivity bez efektu Hovorí sa, že žijeme dobu komunikačných technológií. Možno je to celkom pravdivé. Za komunikáciu považujeme využívanie elektronických a tlačených médií, telefón, pevný, či mobilný, e-mail, alebo internet. Všetky vymenované i nevymenované technické prostriedky môžu slúžiť pre dorozumievanie sa ľudí. Slúžia? Rozumieme si lepšie? Nechcem si sám odpovedať a už vôbec nie vnucovať názor. Mám však pocit, že čím sú prostriedky početnejšie a dostupnejšie, tým je zložitejšie doručiť informáciu tam, kde patrí a dosiahnuť konsenzus tak, aby boli zainteresované strany spokojné.
  8.4.2002
  0
 • Účtovný prebytok v sume bezmála 4, 35 milióna Sk vykázalo mesto Prešov zo svojho minuloročného hospodárenia. Príjmy činili 540, 98 milióna Sk, výdavky 536, 63 milióna Sk. Na svojom zasadaní 25. marca členovia Mestského zastupiteľstva v Prešove správu o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2001 prijali bez pripomienok. Zo schváleného uznesenia vyplýva, že do ďalších svojich zdrojov z dosiahnutého prebytku prevedie bezmála 3, 6 milióna Sk, z toho na pasívne finančné usporiadanie je určených vyše 2, 2 milióna Sk. Z nich zimnú údržbu ciest dofinancujú necelým 1, 15 milióna Sk, demontáž vianočnej výzdoby vyjde na vyše 932 tisíc Sk a do Fondu podpory a rozvoja športu prevedú 150 tisíc Sk.
  26.3.2002
  0
 • Nie sľuby, ale výsledky "Komu česť, tomu česť, pastierovi trúba." Do týchto slov bolo skoncentrované poznanie desiatok generácií ľudí žijúcich pred nami. Poznanie, že každý z nás má nárok na také uznanie, aké si zaslúži. Nie také, aké si sám želá, či nárokuje, ani nie také, aké mu "ordinujú" jeho pochlebovači. V dejinách ľudstva požívalo počas svojho života neprimeraný honor nekonečne veľa hodnostárov každej kategórie. Keď sa pominuli, nikto si na nich ani nespomenul. Na druhej strane tu bolo množstvo ľudí, ktorí sa ťažko prebíjali životom, bez strechy nad hlavou, slušnej obživy, akejkoľvek suity. Dnes sú označovaní za géniov, staviame im pomníky, citujeme ich výroky, opierame sa o ich myšlienky. Ukazuje sa, že nie zadarmo. To, čo po nich ostalo totiž dokazuje, že nie slovami, nie sľubmi, či prehnaným sebavedomím a aroganciou, ale výsledkami svojho pôsobenia zanechali v ľudských dejinách pozitívne stopy. Na nich stojí civilizovaný svet, sú garanciou správneho smerovania nás všetkých, obyvateľov planéty Zem.
  25.3.2002
  0
 • Absencia aktívneho uvedomenia si zodpovednosti Z času na čas je aj v týchto príhovoroch venovaná pozornosť korešpondencii. Tej, ktorá prichádza na radnicu, či na Mestský úrad v Prešove bez uvedenia konkrétnej osoby, alebo útvaru, na ktorý sa pisateľ obracia, takej, ktorá je adresovaná primátorovi mesta i tej, ktorá smeruje k Jurajovi Kopčákovi, ako osobe. Ide o korešpondenciu, pod ktorú sa ľudia podpíšu, ku ktorej sa hlásia, o listy, ktoré sú otvorene anonymné, také, na ktorých sa pisateľ identifikuje ako "občania", alebo "vaši voliči", ale aj také, pod ktorými je uvedené falošné meno, nepravý podpis a zavádzajúca adresa. Asi nemá zmysel venovať sa podrobne pohnútkam pisateľov, ktorí sa hanbia identifikovať. Zaujímavé možno bude zastaviť sa pri obsahu.
  18.3.2002
  0
 • Priestor vzájomnej úcty a porozumenia V živote stretávame množstvo ľudí, ocitávame sa v rôznych prostrediach a systémoch, sme nútení riešiť celý rad situácií, do ktorých sa dostávame sami, alebo nás do nich zatlačia naši priaznivci, priatelia, odporcovia i nepriatelia. Toto všetko na nás zanecháva stopy. Všelijaké. Pozitívne i negatívne, inšpirujúce i odpudzujúce a varujúce. Toto všetko z nás robí ľudí príťažlivých i nesympatických, komunikatívnych i uzavretých, príjemných i neznesiteľných. Iste nie bez nášho pričinenia, určite však aj s výrazným prispením toho a tých, na ktorých sme v živote narazili. Veľmi podobný osud s osudom ľudí majú aj menšie i väčšie komunity. Obce, mestá, regióny a štáty.
  11.3.2002
  0
 • V súvislosti s jarným upratovaním v našom meste, ktoré sa začalo v pondelok 4.marca sme oslovili riaditeľa Technických služieb mesta Prešov a.s. Antona Balčáka, aby nás informoval o zabezpečení tejto akcie...
  7.3.2002
  0
 • Neľahký proces prechodu kompetencií Návraty do týždňa, ktorý máme za sebou, sú akousi inventúrou diania v uplynulých siedmich dňoch. Diania v meste, alebo v súvislosti s mestom, ktoré bolo chcené, plánované, ale i diania, ktoré prišlo náhodou, bez pričinenia aktérov. Keď sa hovorí, že sú týždne nezaujímavé, nudné, neznamená to, že boli prázdne, že sa v nich nepracovalo, neriešili problémy. Mnoho informácií z diania v meste sa dotýka takého úzkeho kruhu komunity, že by asi nebolo veľmi taktné zaťažovať nimi celú pospolitosť. Na druhej strane práve riešenia takýchto problémov sú najkomplikovanejšie, najzložitejšie. Iste aj preto, že sa nedá vyhovieť každému, z čoho jasne vyplýva, že dochádza ku konfliktom a následnej nespokojnosti občanov.
  4.3.2002
  0
 • Rozhodnutia bývajú všelijaké. Dobré, zlé, múdre, hlúpe, zmysluplné i nezmyselné, uvážené i neuvážené. Robíme ich slobodne alebo pod nátlakom, individuálne alebo kolektívne. Zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutia obyčajne padá na konkrétne hlavy, na konkrétne štruktúry. Raz právom, inokedy nespravodlivo. Ťažko sa to rozpoznáva, pretože aj názor na to, kto by mal zodpovednosť niesť, nie je vždy dielom zdravej úvahy, profesionálneho vyhodnotenia situácie, dokonca poznania okolností, východísk a kompetencií.
  25.2.2002
  0
 • "Činnosť mestskej polície vychádzala v roku 2001 zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov. Jej zamestnanci, ako poriadkového útvaru obce zabezpečovali verejný poriadok v meste, plnili úlohy, ktoré mestskej polícii vyplývajú vo VZN, v uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora mesta," konštatovala o. i. podrobná Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za uplynulý rok, o ktorej rokovala mestská rada na svojom pravidelnom druhom (februárovom) zasadnutí v tomto roku.
  25.2.2002
  0
 • Svedomie zahalené chladnou kalkuláciou Možno by bolo zaujímavé publikovať, koľko reklám na produkty B.M.G. Invest, či Horizont Slovakia, a. s. zverejnili mnohé noviny, časopisy, rozhlasové stanice a televízne spoločnosti od vzniku spomínaných firiem. Keby sme takýmto údajom disponovali, istotne by nás napadla otázka, či to náhodou nie sú tie isté masovokomunikačné prostriedky, ktoré dnes hovoria a píšu o veľkom podvode a krčovite hľadajú vinníka za to, že desaťtisíce, či státisíce občanov tohto štátu prišlo o úspory, vlastné peniaze, ktoré si po celé roky odkladali ako istú zábezpeku pre časy budúce.
  18.2.2002
  0
 • Samospráva nie je všemohúca Zdá sa, že i v dvanástom roku existencie samosprávy miest a obcí na Slovensku máme problémy so zaradením tejto úrovne verejnej správy do pozície, ktorá jej prináleží. Na jednej strane existuje množstvo výhrad voči jej predstaviteľom i voči službe, ktorú vykonávajú, na druhej strane, čím ďalej, tým viac ľudí vníma samosprávu ako adresáta, na ktorého je náležité obrátiť sa v tiesni. A tak sa na radniciach, či obecných úradoch stretávame s ľuďmi, alebo písomnosťami, cez ktoré chcú po nás občania riešenia problémov z každej oblasti života. Neberúc do úvahy kompetenčné, alebo kapacitné možnosti. Prosia, žiadajú, vyhrážajú sa, alebo "lobujú". Výsledkom je, alebo vyriešenie problému, alebo pocit krivdy a zanevretie na všetko, čo so samosprávou súvisí...
  11.2.2002
  0
 • Ako sme už informovali, počas dvojdňovej pracovnej návštevy v poľskom meste Wroclaw, primátor mesta Ing. Juraj Kopčák (v delegácii ďalej boli viceprimátor Ing. Štefan Kužma a pracovník kancelárie primátora Ing. Milan Tkáčik) podpísal v stredu minulý týždeň Deklaráciu o vytvorení Višegrádskeho festivalu.
  6.2.2002
  0
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK