Nedeľa, 22. máj 2022
Meniny má Júlia, Juliana | zajtra Želmíra

Samospráva

 • Začiatok roka už tradične je príležitosťou, kedy na odbor kultúry, športu a turizmu Mestského úradu v Prešove (Hlavná 73) môžete podať svoje písomné návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2001. Jej laureátmi sa môžu stať jednotlivci alebo kolektívy, ktoré v šarišskej metropole pôsobia alebo sa jej problematikou zaoberajú.
  5.2.2002
  0
 • Zvíťazil záujem mesta XXIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo na začiatku uplynulého týždňa malo v programe prerokovanie a schválenie najdôležitejšieho dokumentu mesta - rozpočtu na rok 2002. Prijali sme rozpočet, ktorý predurčuje možnosti mesta a vyčleňuje prostriedky pre jednotlivé oblasti života v ňom. Rozpočet, v ktorom je na strane príjmov i výdavkov rovnaká číslica - 505 miliónov 700 tisíc Sk.
  4.2.2002
  0
 • Delegácia mesta Prešov, ktorú vedie jeho primátor Ing. Juraj Kopčák, odcestovala v utorok na dvojdňovú pracovnú návštevu do poľského mesta Wroclaw. Ďalej sú v nej viceprimátor Ing. Štefan Kužma a pracovník kancelárie primátora Ing. Milan Tkáčik. Cieľom návštevy je podpísať Deklaráciu o vytvorení Višegradského festivalu, a to primátormi miest Olomouc (ČR), Pécs (Maďarsko), Wroclaw (Poľsko) a Prešov.
  31.1.2002
  0
 • Málo vieme o sebe Túžba po rýchlom dosiahnutí výsledku má často za následok aktivity, ktorých cieľom je procesy urýchliť. Niekedy to ide, inokedy nie. Snaha konať v prospech veci, hlavne v inštitúciách, ktoré sú na očiach verejnosti, sa prakticky nedá utajiť. Zverejnenie konkrétnych krokov, smerujúcich k žiadanému cieľu obyčajne už nie je priamo v moci konajúcich. Občania sa dozvedajú o činnosti, napríklad radnice, sprostredkovane. Pri sprostredkovaní sú používané rôzne formy. K suchým správam sa obyčajne priradí konkrétny dojem sprostredkovateľa a nezriedka i atmosféra, ktorá vyvolá buď neadekvátnu nádej, alebo aktivitu dopredu odsúdi, ako neperspektívnu. A tak sa stáva, že nadobúdame dojem, že sa veci nedaria, alebo naopak, že sa čosi stalo neočakávane.
  28.1.2002
  0
 • Po nedávnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa prešovskí poslanci zídu znova. Tentokrát na riadnom zasadnutí, ktoré začína dnes (pondelok, 28. 1. 2002) o 13. hodine v zasadačke Krajského úradu v Prešove.
  28.1.2002
  Autor: Michal Frank
  0
 • Ako sme už informovali, bol novelizovaný zákon SNR 162/95 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), z čoho pre občanov ohľadom dani z nehnuteľnosti vyplývajú určité povinnosti. V tejto súvislosti sme požiadali o rozhovor vedúcu finančného a plánovacieho odboru MsÚ v Prešove Ing. Máriu Novákovú.
  16.1.2002
  0
 • Na pôde prešovskej radnice sa v piatok popoludní stretli primátori Prešova, Veľkého Šariša, Sabinova a Lipian (Ing. Juraj Kopčák, Ing. Róbert Oros, Ing. Peter Mladý, Ing. Eduard Vokál), prednostovia týchto mestských úradov (Mgr. Eduard Stahovec, Ing. Bartolomej Leško, Ing. Jozef Križalkovič), ako aj prednosta Okresného úradu v Sabinove Ing. Pavol Slaninka.
  16.1.2002
  0
 • V uplynulom týždni sme sa rozlúčili s rokom 2001. Každý po svojom. Jedni doma, v kruhu rodiny, druhí v centre mesta, medzi Prešovčanmi, ďalší kdesi mimo mesta, na horách. Verím, že drvivá väčšina v zdraví, pohode a v dobrej nálade. Asi by málokto dokázal presvedčivo povedať, či sa tešil z toho, že má ďalší rok života opäť za sebou, alebo preto, že sa to na Silvestra jednoducho patrí. Dôležité je, že udržiavame tradície a že nikto z nás nechce byť posledný deň v roku sám.
  7.1.2002
  0
 • Nečakanú návštevnosť zaznamenali v centre Prešova počas prelomu rokov 2001 a 2002. Tisícky Prešovčanov i cezpoľných zaplnili priestor pred Divadlom Jonáša Záborského a na Hlavnej ulici v krajskom meste.
  3.1.2002
  0
 • V pracovnej časti uplynulého týždňa boli svojimi dôsledkami na chod mesta najdôležitejšie zasadnutia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa obidve konali v stredu. Mali za cieľ prijať mestskú právnu normu, novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/1991 o určení náležitostí mestských poplatkov. Trochu zložitý názov, preložený do ľudskej reči, znamená stanovenie poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Novelizácia sa dotýka všetkých občanov i právnických osôb pôsobiacich na území mesta...
  17.12.2001
  0
 • Keď má niekto srdce plné zloby a žiarlivosti a hlavu plnú túžby po moci, obyčajne nezvažuje slová. Neuvedomuje si, že napádaním svojich pomyselných protivníkov, alebo nepriateľov, napáda aj tých ľudí, o ktorých priazeň sa uchádza.
  10.12.2001
  0
 • Denne na radnicu prichádza množstvo korešpondencie. Sú v nej rozhodnutia, zmluvy, sťažnosti, petície, stanoviská, návrhy, žiadosti, listy kritické, výhražné i anonymné, ale aj listy osobné, v ktorých si pisatelia vynucujú osobitnú pozornosť. Požadujú špecifický prístup, cez ktorý chcú riešiť problém súkromný, rodinný, alebo osobný. Nie zriedka ide o potrebu riešiť bývanie, zamestnanie, kúpu, alebo predaj nehnuteľnosti, zamotané súdne spory, vlastnícke vzťahy, vzťahy v rodine, na pracovisku, či so susedmi, dlhy voči inštitúciám a súkromným osobám, ale aj manželské, rodičovské a starorodičovské spory s potomkami. Netrúfam si vymenovať celý sortiment požiadaviek. To, čo som uviedol má za cieľ aspoň približne ilustrovať, s čím všetkým sa ľudia na nás obracajú a čo všetko môže byť príčinou zanevretia občana na mesto a jeho predstaviteľov.
  4.12.2001
  0
 • Jednu z posledných možností verejnej prezentácie bolo pre kandidátov na poslancov vyššieho územného celku (VÚC) pondelkové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove.
  28.11.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Zvyk je železná košeľa. Ľahko si zvykáme na príjemné veci, pohodlie, blahobyt, pozornosť a všetko, čo nám zjednodušuje život. Sme však schopní zvyknúť si i na bolesť, utrpenie, starosti a krivdy, skrátka na mnoho vecí, ktoré nám život komplikujú. Medzi spomenutými zvykmi je ale veľký rozdiel. Kým od zvykov na veci, v dôsledku ktorých sa cítime dobre si odvykáme s nevôľou a hnevom na tých, o ktorých si myslíme, že majú podiel na ich strate, od zvykov na veci nepríjemné si odvykáme bez toho, aby sme sinejako zvlášť uvedomili, že už nie sú. Navyše si vôbec nevšímame tých, ktorí sa reálne pričinili o to, že pominulo naše strádanie. Tak je tomu vo vzťahu k podmienkam doma v rodine, na pracovisku, v meste i v krajine, ktorá je našou vlasťou. Pokus o radikálne zvrátenie pohľadu na vec má asi taký predpoklad na úspech, ako vyliatie mora do jamky v piesku. Zanedbávanie úsilia o to, aby sme si isté skutočnosti uvedomovali je zasa hazardom s povedomím nás všetkých. Zrazu stratíme zmysel pre zodpovednosť a každý bude čakať riešenie svojich problémov od niekoho iného, zrazu bude za naše neúspechy vinný niekto, kto ani nevie, že existujeme. Preto je nevyhnutné stále upriamovať pozornosť na to, čo sa okolo nás deje bez očakávania, že raz bude každý dobrý, či zlý počin primerane ocenený.
  26.11.2001
  0
 • Posledné týždne kalendárneho roku obyčajne upriamujú pozornosť na hodnotenia, prognózy koncoročných výsledkov a prípravy, či schvaľovania záväzných podkladov nevyhnutných pre to, aby nasledujúci rok naštartoval dobre, bez problémov. Toto všetko bolo ťažiskom práce v uplynulom týždni i na radnici. Hneď v pondelok Mestská rada v Prešove prerokovala a sprecizovala pár desiatok materiálov dotýkajúcich sa tak končiaceho, ako aj o chvíľu začínajúceho roka. Možno bude zaujímavé pri niektorých sa zastaviť.
  19.11.2001
  0
 • Ligový pohár v malom futbale, ktorý nesie názov GRANITO Cup, sa po tretí krát prihlásil o slovo. Celky z Pohára primátora a druhej ligy bojujú v štyroch skupinách o dovedna osem postupových miest. Skupina A, ktorá je najpočetnejšia, pretože ju tvorí až sedem celkov, rozohrala úvodné stretnutia podľa predpokladov. Safi porazila Black Heards 5:1, avšak v súboji s Noemom tentoraz zaváhala a podľahla mu 3:4. O čosi podobné sa postaral aj víťaz predchádzajúceho duelu, ktorý je už typický tým, že sa ťažko motivuje ku dobrým výsledkom v rade za sebou.
  13.11.2001
  0
 • V nedeľu, 4. novembra a v pondelok 5. novembra na Námestí Svätého Petra, pred desatimi tisíckami pútnikov z celého sveta sa hovorilo o ľuďoch, ktorí dýchali vzduch v našom meste, o ľuďoch, ktorí kráčali po našich uliciach a ktorí rozprávali, podávali si ruky i ovplyvňovali život a myslenie obyvateľov Prešova a širokého okolia.
  13.11.2001
  0
 • Toto je kompletný, necenzurovaný prepis online diskusie s Ing. Jurajom Kopčákom, primátorom mesta Prešov, ktorý sa uskutočnil v piatok, 19. novembra 2001, v čase od 14:00 do 15:00. Chat sa uskutočnil na pozvanie Mestského informačného centra v Prešove (Hlavná 67) a technicky ho zabezpečovali pracovníci Prešovskej informačnej spoločnosti, prevádzkovateľa servera www.pis.sk.
  9.11.2001
  0
 • Prví štyria nájomcovia bytov "odlišného štandardu" v lokalite tzv. Stará tehelňa v Prešove prevzali 5. novembra dopoludnia kľúče a na základe nájomnej zmluvy podpísanej na tri roky môžu začať užívať priestory. Novopostavených 88 nájomných bytov v investorstve mesta Prešov odovzdali do užívania 2. októbra t. r. a od pondelka 29. októbra začal primátor Juraj Kopčák vydávať súhlasy na ich poskytnutie tým, ktorí zodpovedajú kritériám stanoveným tunajším zastupiteľstvom v septembri t. r.
  9.11.2001
  0
 • Cintoríny sú v ostatných dňoch miestami s najvyššou koncentráciou ľudí na plošnú jednotku. Stretávame sa tam vo veľkých počtoch - živí s tými, ktorí nás opustili nedávno, alebo dávnejšie. S tými, ktorí odišli zo sveta, v ktorom my ešte plníme svoje poslanie. Neodišli však z našich sŕdc, myšlienok a citov.
  5.11.2001
  0
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK