Nedeľa, 26. jún 2022
Meniny má Adriana | zajtra Ladislav, Ladislava

Samospráva

 • Cintoríny sú v ostatných dňoch miestami s najvyššou koncentráciou ľudí na plošnú jednotku. Stretávame sa tam vo veľkých počtoch - živí s tými, ktorí nás opustili nedávno, alebo dávnejšie. S tými, ktorí odišli zo sveta, v ktorom my ešte plníme svoje poslanie. Neodišli však z našich sŕdc, myšlienok a citov.
  5.11.2001
  0
 • Mnoho jednotlivcov, ale aj rôzne subjekty, prostredníctvom svojich predstaviteľov sa hlásia k myšlienkam demokracie. Hodnotia, vyjadrujú sa, posudzujú ľudí a inštitúcie a značkujú ich nálepkami a prívlastkami. Podľa svojich vlastných kritérií ich radia k spiatočníckym, nie dosť otvoreným, skrátka k nedemokratickým jedincom, alebo organizáciám. Nezriedka zabúdajú pozrieť sa do zrkadla na vlastnú tvár. Zapchávajú si uši pred reakciami verejnosti na ich vlastné konanie, na ich stanoviská a postoje. A tak registrujeme proti sebe stojace tábory, myšlienkovo odlišné, fungujúce na rozdielnych frekvenciách, mimobežne, pričom každý je presvedčený o svojej pravde. Každý navyše pre tú svoju pravdu získava priaznivcov a podporovateľov. Výsledkom celého spomenutého snaženia je polarizovaná spoločnosť, proti sebe stojace skupiny ľudí, ktoré by bez pôsobenia výrazných ideových bariér mohli veľmi pozitívne ovplyvňovať napredovanie spoločnosti.
  29.10.2001
  0
 • Neviem, kde sa ľudia viac strachujú o život a zdravie svoje i svojich blízkych. Kde sa viac boja o to, ako, z čoho a v akých pomeroch budú existovať na tejto zemi oni, aj ich životní súputníci. Či majú v podobných situáciách väčší strach ľudia v Kábule, New Yorku, Jarovniciach, Prešove, Jeruzaleme, alebo kdesi v končinách, o ktorých nemáme takmer žiadne informácie. Na miestach, o ktorých málo vieme, ale zato tam bez prítomnosti moderných prostriedkov masovej komunikácie žijú ľudia s podobným rozumom a slobodnou vôľou, ako máme my, takzvaní civilizovaní obyvatelia našej planéty. Domnievam sa ale, že každé šťastie i nešťastie, každú bolesť, ale aj každú tragédiu prežívajú ľudia rozdielneho pôvodu, rasy, náboženstva, vzdelania a životnej úrovne podobne. Ľudia sa milujú i nenávidia, vedia byť šťastní i zlí. Matky i otcovia sa strachujú o svoje ratolesti, spoločenstvá rôzneho poslania si úzkostlivo strážia svoje teritóriá, v ktorých prežili a prežívajú celé generácie. Je tomu tak od nepamäti sveta a sotva sa na tom niečo zmení, kým bude človek disponovať tým, čo je ľudské. Kým bude rozmýšľať, cítiť, počuť hlas svedomia, mať pocit spolupatričnosti, kým ním budú lomcovať vášne, pudy a city pozitívne, alebo negatívne...
  23.10.2001
  0
 • Za hrubé porušenie pracovnej disciplíny rozviazali 16. októbra s okamžitou platnosťou pracovný pomer so zamestnancom Mestskej polície v Prešove Miroslavom H. Na služobnej Felicii v sobotu 13. októbra havaroval mimo mesta Prešov v obci Chmeľovec a svojmu spolujazdcovi a kolegovi Petrovi I. spôsobil ťažké zranenie. Je u neho podozrenie zo zlomeniny kľúčnej kosti, preto jeho pracovný pomer zamestnávateľ posúdi neskôr.
  21.10.2001
  0
 • Mnohých z vás trápi otázka výstavby diaľnice v Prešove. Trasu diaľničného obchvatu už obsahuje Územný plán mesta. Ide o tunelový variant, ktorý nepovedie do obývaných častí mesta. Napriek tomu Slovenská správa ciest vyvíja iniciatívu za presadenie inej - povrchovej alternatívy. V súvislosti s týmto vývojom vzniklo v Prešove občianske združenie Diaľnica a mesto. Jeho predseda Ing. Jozef Durkáč pre Prešovský večerník povedal, že "združenie by nebolo založené, keby zo strany štátu a investora Slovenskej správy ciest nebolo spochybňované to, čo bolo už dávno odsúhlasené a schválené." Hlavné výhrady k povrchovej alternatíve SSC vám priblíži krátky rozhovor s aktivistom združenia Ing. Vladimírom Kmecom.
  19.10.2001
  0
 • Primátori Veľkého Šariša, Lipian, Sabinova a Prešova Ing. Róbert Oros, Ing. Eduard Vokál, Ing. Peter Mladý a Ing. Juraj Kopčák podpísali nedávno na pôde prešovskej radnice zakladateľskú zmluvu a stanovy Združenia Torysa, ktoré v minulých dňoch schválili mestské zastupiteľstvá všetkých zakladajúcich miest.
  14.10.2001
  0
 • V Prešove pribudlo niekoľko nových ulíc, ktoré budú mať nové názvy. Vyjadria sa k nim občania na verejných zhromaždeniach, ktoré zvolalo mestské zastupiteľstvo. O nových názvoch ulíc sa hovorili s Ing. Alexandrom Ernstom, vedúcim odboru MsÚ, predsedom Mestskej názvoslovnej komisie v Prešove. Ten nám na úvod povedal...
  14.10.2001
  0
 • Pri pohľade na udalosti uplynulého týždňa sa nedá nezastaviť pri jednej, pomerne silno medializovanej. Ide o symbolické odovzdávanie prvej časti ukončených nájomných bytov v Starej tehelni, na ktorom sa zúčastnil veľvyslanec Európskej komisie v SR Walter Rochel, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová. Fakt, že väčšinu bytov v spomenutej lokalite obsadia rómski spoluobčania u mnohých Prešovčanov vyvolal rôzne, nie vždy priaznivé reakcie. I preto považujem za nevyhnutné vrátiť sa k téme a uviesť skutočnosti, ktoré si nezainteresovaní vedome, alebo nevedome nepripúšťajú...
  9.10.2001
  0
 • Medzi centrom mesta Prešov a sídliskom Sekčov sa buduje nová cestná komunikácia K4. Od júla sa na tomto území, podobne ako je tomu zvykom aj pri výstavbách iných objektov, realizuje záchranný zisťovací archeologický výskum, ktorý potrvá do konca októbra. Výskum realizuje Archeologický ústav, výskumné stredisko Košice a Krajské múzeum v Prešove.
  5.10.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Kritérium, aby mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich neprevýšil trojnásobok životného minima určili za základné poslanci prešovského mestského parlamentu svojím rozhodnutím 24. septembra pri prerokovaní spôsobu poskytovania novobudovaných nájomných bytov v lokalite Stará tehelňa v Prešove. Zároveň stanovili mesačný nájom vo výške 1,42 percenta z obstarávacej ceny bytu, čo po prepočte činí v priemere 800 Sk. Byty sú nižším štandardom určené sociálne slabším občanom, najmä Rómom.
  28.9.2001
  0
 • V súvislosti s barbarskými teroristickými akciami 11. septembra 2001 v New Yorku a Washingtone boli prijaté mimoriadne opatrenia na zabezpečenie ochrany a obrany obyvateľstva aj na území mesta Prešov.
  28.9.2001
  0
 • Jediná otázka vedúcemu kancelárie primátora Jozefovi Smetanovi. Čo ste pripravili do októbrového mesačníka Prešov?
  25.9.2001
  0
 • Pohľad na týždeň, ktorý je za nami ponúka neobvyklý obraz. Do Prešova sa zbehli udalosti so záberom celoslovenským, ale aj svetovým. V našom meste sa konali celoštátne oslavy Dňa armády SR za účasti predsedu vlády, ministra obrany a náčelníka generálneho štábu Armády Slovenskej republiky.
  24.9.2001
  0
 • Tragické udalosti, ktoré sa v uplynulom týždni odohrali v Spojených štátoch amerických zatienili všetko, čo sa v rovnakom čase udialo v rovine osobnej, rodinnej, komunitnej, politickej, či inej. Nikto, akokoľvek zasiahnutý vlastným osudom či problémami, nemohol ostať ľahostajným k tragédii, ktorú spôsobili zatiaľ presne neidentifikované sily v centrách hospodárskeho a politického života krajiny, ktorá je prirodzene považovaná za lídra tej časti sveta, v ktorej sa dosiahol najvyšší hospodársky rozvoj, najvyššia životná úroveň a najprudší vedecko-technický pokrok.
  17.9.2001
  0
 • Väčšine riešení predchádza diskusia, či polemika. Zainteresovaní i nezainteresovaní zaujímajú stanoviská, komentujú, kritizujú, rozčuľujú sa, zápasia o presadenie svojich názorov a východísk. Raz úprimne, inokedy so zištných pohnútok vyťahujú z talónu argumenty i " argumenty". To všetko do momentu, keď je treba vyniesť ortieľ. Keď je treba rozhodnúť so záväznosťou pre všetkých. Pre zástancov aj odporcov, pre dotknutých i nedotknutých. Na moment, na chvíľku, počas ktorej kompetentný orgán, či osoba vyriekne rozhodnutie všetko stíchne. Hovorí sa tomu "ticho pred búrkou". Zvyčajne za ním totiž nasleduje búrka protestov od tých, ktorých predstavy neboli naplnené. Samozrejme hromženie padá na hlavy tých, ktorí rozhodli. Nie na tie, ktoré nedokázali presadiť svoju pravdu, nie na tie, ktoré postavili v hierarchii hodnôt na prvé miesto osobné, či skupinové záujmy a neuspeli, nie na tie, ktoré odignorovali argumentáciu názorových protivníkov, ale na tie, ktoré brali do úvahy všetky pre a proti, ktoré rešpektujúc fakt, že na nich rozhodnutie stojí konali svoju povinnosť.
  11.9.2001
  0
 • Kto do teba kopijou, ty doňho... tiež! Diváci burácajú, občas spravia mexickú vlnu a vo vzduchu sa mieša pach konského potu, prachu a vzrušenia. Heroldi trúbia a po prvých rifoch sa ozývajú The Queen. Vlajky sa pyšne vzpínajú vo vetre, rovnako ako kone, bujné a sedlané vysokým sedlom. Heroldi trúbia... Ale, kde je Sir Ector? Nuž, prosím pekne, leží pod stromom, páchne a akosi sa nehýbe. A kto teda bude bojovať? A tak sa pokrývačov syn William chytá príležitosti, z panoša sa stáva nádejným mladým rytierom a bojuje za právo na lepší život (svojich kamarátov) a za lásku panien (spočiatku - ku koncu filmu už bojuje len za lásku). Kedysi William, dnes Sir Ulrich z Lichtenštajnska, v oddychovom filme Briana Helgelanda, oskarového scenáristu za L.A. Confidental...
  7.9.2001
  0
 • Prvým hosťom z Mestského úradu v Prešove v chatroome bol prvý zástupca primátora mesta Ing. Štefan Kužma, ktorý vo štvrtok 30. augusta 2001, medzi 10. a 12. hodinou, diskutoval s účastníkmi tohto chatu. Tu je prepis celého chatovania, v takmer nezmenenej podobe - je len trochu skrátený a odpovede sú zoradené k otázkam, aby v tom čitatelia nemali až taký chaos.
  31.8.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Ako sa už v šarišskej metropole stalo zvykom, štátne sviatky, ktoré sú spojené s aktom kladenia vencov, sa konajú deň vopred. Má to svoju logiku, veď prečo si nespraviť počas voľného dňa voľno...
  30.8.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • O výsledkoch ôsmej riadnej schôdze mestskej rady v Prešove v tomto roku, ktorá bola v pondelok, informovali na pravidelnom brifingu novinárov jej členovia Ján Balún (SDKÚ), Václav Kohlmayer (SDĽ) a prednosta mestského úradu Eduard Stahovec.
  24.8.2001
  0
 • Na pravidelnom brífingu informoval novinárov primátor mesta Juraj Kopčák, ale aj jeho zástupcovia Štefan Kužma a Milan Laca, o bohatej aktivite radnice i napriek horúcim dovolenkovým augustovým dňom. O výstavbe priemyselného parku v Prešove rokoval primátor minulý týždeň na veľvyslanetve Veľkej Británie, kde hovorili konkrétne o renomovanej britskej firme, ktorá by mala záujem, najmä pokiaľ ide o infraštruktúru v doprave, participovať na budúcom parku v šarišskom regióne.
  22.8.2001
  0
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK