Pondelok, 04. júl 2022
Meniny má Prokop | zajtra Cyril, Metod

Samospráva

 • Pýtam sa ľudí hýriacich ľahkými receptami: Prečo nie ste na poste primátora, poslanca ...? Na programe dňa – vyššia kvalita života Pred niekoľkými rokmi, na večeri, ktorú usporiadalo vedenie nášho partnerského mesta La Courneuve vo Francúzsku, prebehla medzi našou a hostiteľskou delegáciou zaujímavá diskusia. Naši priatelia nám v podstate vyčítali kroky vtedajšej vlády vedúce k medzinárodnej izolácii Slovenska, dávali nám jasne najavo, že im záleží na tom, ako vyzeráme v očiach vyspelej Európy, že im záleží na našom vstupe do NATO a EÚ.
  21.8.2001
  0
 • Ako sme už informovali, minulý týždeň sa zišli v Prešove primátori Bardejova, Levoče, Starej Ľubovne, Spišskej Novej Vsi, Popradu, Kežmarku a Vysokých Tatier na pozvanie primátora Juraja Kopčáka, aby dohodli spoločný postup pri organizovaní prezentácie regiónu Šariš a Spiš v spolkových krajinách Nemecka.
  17.8.2001
  0
 • V týchto dňoch sa v lokalite Stará tehelňa odovzdávajú do užívania v prvej etape prvé nájomné byty. Ide o 88, pričom druhých 88 bytov by stavbári mali dokončiť do konca tohto roka. Budú slúžiť na prenájom a nedajú sa odkúpiť do osobného vlastníctva. Viac o tejto problematike, ktorá neustále vyvoláva medzi Prešovčanmi veľa kontroverzných dohadov, ale i neopodstatnených emócií, sme sa už porozprávali s vedúcou odboru sociálneho, bytového a zdravotníctva MsÚ v Prešove JUDr. Annou Hrustičovou, ktorá nám hneď na úvod bližšie vysvetlila základné kritérium, ktoré musí občan splniť, aby získal strechu nad hlavou na Starej tehelni
  17.8.2001
  0
 • Prvý zástupca primátora mesta Prešov Štefan Kužma prijal v utorok na radnici skupinu mladých ľudí z partnerského mesta Brugherio v Taliansku, ktorí sa v týchto dňoch zúčastňujú medzinárodného stretnutia mládeže v rekreačnom stredisku Kysak - Brezie v rámci projektu Priatelia lesa.
  16.8.2001
  0
 • V piatok v mene ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR Istvána Harnu odovzdal štátny tajomník ministerstva Roman Šipoš primátorovi mesta Prešov Ing. Jurajovi Kopčákovi zmluvu o poskytnutí dotácie z ministerstva na výstavbu II. etapy 88 nájomných bytov v lokalite Stará tehelňa.
  15.8.2001
  0
 • Životná úroveň sa, nie náhodou, častokrát posudzuje aj podľa stavu verejných sociálnych zariadení, najmä na (nielen) pre turistov frekventovaných miestach, akými sú autobusové, či železničné stanice. Ako je na tom metropola Šariša?
  15.8.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Ľudské konanie by malo mať motív. Dôvod, pre ktorý sa človek rozhodol práve tak a nie ináč. Nie vždy je to ale tak. Často konáme necielene, nezdôvodnene. V takom prípade ide o stres, afekt, pudy, lebo nepríčetnosť vyvolanú psychickými poruchami, alkoholom, či drogami. Tak konanie s motívom, ako aj konanie bez neho môže mať pozitívne, alebo negatívne dôsledky. V prípade, ak absentuje úmysel, je veľmi ťažké posudzovať mieru viny, alebo zásluh jedinca na dôsledkoch. Keď je ale dokázateľné, že človek koná vedome, málokto má pochybnosť o tom, že za zlé dôsledky zasluhuje trest, za dobré odmenu.
  13.8.2001
  0
 • Keď takmer pred dvoma mesiacmi, druhý júnový utorok, zavítal na svoju prvú oficiálnu návštevu do Prešova mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nemecka v SR Frank Lambach, na prijatí u primátora Juraja Kopčáka v priateľskej besede viac razy zarezonovala ponuka nemeckého hosťa na konkrétnu prezentáciu regiónu Šariš, ale aj Spiš, z hľadiska cestovného trhu v ich krajine.
  9.8.2001
  0
 • Na každom mieste, kde som sa zdržiaval buď počas štúdií, alebo pracovne, každý, s kým som prišiel do styku, vedel, že som Prešovčan. K Prešovu som sa hlásil pri dlhšom pobyte v Košiciach, Bratislave, Tlmačoch, Prahe i Brne, ale i počas kratších pobytov na Slovensku, v Čechách aj vo vzdialenej cudzine. Priatelia a známi sa ma pýtali, prečo? Nie vždy totiž z toho vyplývali príjemné reakcie okolia, nie vždy to osožilo profesionálnej kariére. Odpovedal som vždy argumentáciou: "Prešov nie je obyčajné tuctové mesto. Bolo vždy dôležitou križovatkou, cez ktorú prechádzali Európania i ľudia zo zámoria preto, aby roznášali tovar, ale aj kultúru, myšlienky, duchovno, vzťahy, postoje k životu, skrátka ľudia, ktorí v súčinnosti s miestnou komunitou tomuto mestu dávali charakter, formovali ho. Mnohí z nich rozšírili rady starousadlíkov, asimilovali sa a zväčšovali, už ako Prešovčania obzory spoluobčanom. Istotne veľmi umne. Pretože sa tu po stáročia kládol dôraz na vzdelanie, morálku a mravy, vzájomnú úctu a rešpekt občanov, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo, vek, či postavenie. Jednoducho, v meste zavanul duch, v ktorom sa dobre cítim a podľa reakcií mojich známych, ktorí tu chvíľku pobudli, dobrý dojem z atmosféry nie je len výsledkom mojej lokálpatriotickej slepoty. Toto všetko sa mohlo v meste hromadiť vďaka tomu, že tu žijú v rozhodujúcej väčšine dobrí a múdri ľudia, vďaka tomu, že mesto rástlo, zväčšovalo svoje územie a počet obyvateľov prirodzene, nie krkolomnými skokmi, ktorých dôsledkom je odcudzenie a strata identity."
  6.8.2001
  0
 • Areál letného kúpaliska so štyrmi bazénmi otvorili 1. augusta naplno na prešovskom Sídlisku III. Skúška obnovenia prevádzky 31. júla po tom, čo areál sčasti zatopili prívalové vody z neďalekého toku rozvodnenej Torysy, dopadla dobre. Popoludní využívalo služby okolo 1300 návštevníkov. Podľa odhadu Františka Fecha, vedúceho areálu, ktorý má na starosti mestská príspevková organizácia Mestská správa služieb v Prešove, 1. augusta vzhľadom na teplé počasie môže byť areál naplno využitý, t. j. môže si tu leto užívať 1700 ľudí. Kým 31. júla bola voda v bazénoch zohriata ešte len na 19 až 20 stupňov, pri dopoludňajšom otvorení 1. augusta už mala teplotu 23 stupňov Celzia.
  3.8.2001
  0
 • Samosprávne orgány mesta Prešov vyčíslili škody na majetku mesta v dôsledku povodne na rieke Torysa, pretekajúcej mestom na 3,1 milióna Sk. Ide o zničenie a poškodenie cyklistických a peších chodníkov a terénu. Okrem toho príspevková organizácia mestská správa služieb, ktorá spravuje v dotknutom území areál letného kúpaliska vykázala škodu na ňom na 200 tisíc Sk.
  2.8.2001
  0
 • Druhú časť hate v rieke Torysa v priestore Sídliska III v Prešove 30. júla krátko po 13. hodine odstránili a umožnili tak, aby sa prúd vody vrátil do pôvodného koryta. Demoláciu asi 5 m dlhého železobetónového vodného diela realizovala košická spoločnosť Demonta v spolupráci s pracovníkmi kameňolomu Maglovec pri Prešove. Prvú podstatne dlhšiu asi 30-metrovú časť hate odstrelili vo štvrtok 26. júla o 21. 20 h v čase, keď sa Torysa vyliala, prerazila navyše násyp na svojom pravom brehu a vody ohrozovali aj niekoľko 12-poschodových vežiakov na sídlisku.
  1.8.2001
  0
 • Príroda nám v uplynulom týždni ukázala tvár, ktorú sme v takej podobe a krutosti v našom meste doteraz nepoznali. Zaškerila sa na nás niekoľkodňovou hrozivou tmavošedou oblohou, bleskami, hromobitím, dažďom, ale hlavne prúdmi vody, pre ktoré už koryto Torysy jednoducho nestačilo.
  30.7.2001
  0
 • V Prešovskom kraji postihli záplavy vyše stovku miest a obcí. Suchý neostal ani jeden z okresov.
  26.7.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Primátor mesta Ing. Juraj Kopčák vyhlásil v stredu o 11.30 h druhý stupeň povodňovej aktivity na celom toku rieky Torysy na území mesta Prešov. O päť minút nato vyhlásil druhý stupeň aj na celom toku rieky Sekčov. V tom čase hladina Torysy mala výšku až 350 cm a rieka Sekčov zaznamenala výšku 300 cm. Zástupca primátora Ing. Štefan Kužma ešte pred vyhlásením povodňovej aktivity priamo koordinoval prvé prventívno-bezpečnostné práce v inkriminovanej oblasti. Situácia sa však v priebehu niekoľkých hodín doslova zdramatizovala, keď hladina Torysy začala stúpať a dosiahla až maximálny stav 410 cm (dnes o 9. h hladina poklesla už len na 260 cm).
  26.7.2001
  0
 • Pre deti a študentov je leto časom prázdnin, pre mnohých dovolenkovým obdobím, pre novinárov a média uhorkovou sezónou. So stúpajúcou teplotou akosi prirodzene klesá aktivita, život sa spomaľuje, vytvára sa viac priestoru na leňošenie, alebo kulantne povedané, na zaslúžený odpočinok. Ten chceme užívať v príjemnom prostredí, obklopení ľuďmi, ktorí nás neznervózňujú, naopak, vytvárajú dobrú atmosféru, pohodu. Niekedy uvedomele, niekedy prirodzene sa i my štylizujeme do úlohy príjemných spoločníkov, ľudí starostlivých, dbajúcich o pohodlie a dostatok všetkého, čo k atmosfére leta patrí...
  24.7.2001
  0
 • Netreba byť pamätníkom, aby človek v myšlienkach vylovil podobu mesta Prešov spred desiatich, dvadsiatich, či štyridsiatich rokov. Pre mladú generáciu, možno aj pre dnešných tridsiatnikov, je možné nadobudnúť akúsi predstavu z dobových fotografií, obrazov, z historickej literatúry, ktorej zasa nie je tak veľa a z rozprávania tých, ktorí spojili dlhšiu časť svojho života s týmto mestom. Hádam len posledne menovaný spôsob môže vytvoriť plastický obraz mesta z onej doby. To preto, že historikov prioritne nezaujímajú detaily prostredia a priestoru, ale udalosti a ich súvislosti. Ale i preto, že fotografi a výtvarní umelci pre svoje témy obyčajne hľadajú veci pekné.
  17.7.2001
  0
 • Čistenie mesta a údržbu zelene má v Prešove na starosti firma KoaLA, s. r. o., Prešov, s ktorou má mesto podpísanú zmluvu. Tá však koncom roka vyprší, mesto sa preto rozhodlo vypísať verejnú súťaž na zmluvného partnera pre ďalšie obdobie.
  16.7.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • O výsledkoch siedmej (júlovej) riadnej schôdze Mestskej rady v Prešove v tomto roku, ktorá zasadala v pondelok, informovali jej členovia Milan Berdis (SDĽ) a Stanislav Goban (KDH), ako aj zástupca prednostu MsÚ Marián Eliáš. Na rokovaní boli dve novely štatútov, a to mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov a Ceny mesta Prešov.
  12.7.2001
  0
 • Ako informoval primátor mesta Juraj Kopčák na pravidelnom brífingu novinárov, stretol sa uplynulý týždeň na pôde radnice so zástupcami vysokoškolákov, no predovšetkým s akademickými funkcionármi jednotlivých fakúlt Prešovskej univerzity, aby nielen opätovne prediskutovali vznik "vysokoškolského klubu", ale spoločne pripravili návrh na založenie občianskeho združenia pod názvom Vysokoškolský klub - Spoločensko-pastoračné centrum.
  12.7.2001
  0
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK