Utorok, 09. august 2022
Meniny má Ľubomíra | zajtra Vavrinec

Samospráva

 • <img src="obrazky/korzar_002.gif" width="100" height="28" hspace="6" vspace="1" border="0" align="left" alt="">Prevzaté z denníka <a href="http://www.korzar.sk" target="_blank">Korzár</a>: Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda absolvoval koncom minulého týždňa návštevu šarišskej metropoly. Pri tejto príležitosti poskytol nášmu denníku, ako jedinému tlačovému médiu, exluzívny rozhovor.
  16.2.2001
  0
 • K minulotýždňovej pracovnej návšteve gréckych Thessalonik sa krátko vrátil primátor mesta Ing. Juraj Kopčák
  14.2.2001
  0
 • Dobré meno a dobrá povesť sú hodnotami, ktoré si každý človek alebo inštitúcia chránia ako oko v hlave. Uvedomujú si totiž, že nejde o maličkosť a že stratiť ich je veľmi jednoduché, nadobudnúť ich opäť, znamená mnoho námahy a času. Preto možno bezradne, možno nervózne reagujú na každý počin, ktorého dôsledkom by mohla byť oná strata.
  13.2.2001
  0
 • Proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta Prešov o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Prešov zatiaľ nikto nenamietal a samospráva nedostala žiadne podnety v tom zmysle, že VZN je v rozpore s platnými zákonmi SR.
  9.2.2001
  0
 • Primátor mesta Ing. Juraj Kopčák v sobotu odcestuje na pracovnú návštevu do Grécka, ktorá potrvá do budúceho štvrtka.
  1.2.2001
  0
 • Zhruba päťdesiatka ľudí sa minulú stredu podvečer stretla v salóniku prešovského hotela Senátor na verejnej diskusii k investičnému plánu mesta pre rok 2001. Diskusiu s názvom Kam idú vaše peniaze zorganizovalo Prešovské občianske fórum (POF), ktoré obdobnú diskusiu o investičných prioritách mesta pripravilo aj vlani a predvlani.
  1.2.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Určite sa medzi nami nájde málo takých, ktorí neskúsili stráviť určitý čas v prostredí mimo domova. Keď sme vzdialení od rodiny, mesta, vlasti, pociťujeme túžbu skoro sa vrátiť tam, kde máme korene, kde sú naši blízki, kde sa cítime akosi istejšie, hoci nie v mimoriadnom komforte. Na Šariši sa hovorí: "Všadzi dobre, doma najľepši". Pravdivosť týchto slov zvlášť presvedčivo potvrdia tí, ktorí často, a nie na krátku dobu, cestujú za povinnosťami mimo územia Slovenskej republiky. Exoticky to vyzerá prvý, možno i druhýkrát. Potom sú to už len povinnosti a počítanie dní. Tak je tomu i pri mojich nie zriedkavých cestách "za hranice všedných dní".
  31.1.2001
  0
 • Konkrétna suma peňazí na hradenie tohoročných rekonštrukčných prác na budove pre Krajský súd (KS) v Prešove nie je ešte známa. Predseda KS Prešov Igor Burger k tomu 23. januára dodal, že na dobrý rok od začiatku týchto prác v polovici roka 1998, kedy sa do nej aj presťahovali, stále len čakajú.
  25.1.2001
  0
 • Iniciatíva niekdajšieho dekana, dnešného farára rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove dekana Mateja Babčáka zožala svoje ovocie. Zastávka MHD sa už nevolá Trojica.
  24.1.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • PIS informuje: vzhľadom na to, že pán primátor je odcestovaný, týždenný príhovor k čitateľom tentoraz pripravil Mgr. Jozef Smetana, vedúci kancelárie primátora. Jeho slovami: Minulý týždeň odcestovala na pracovnú cestu do Veľkej Británie delegácia mesta Prešov a Prešovskej univerzity pod vedením primátora Ing. Juraja Kopčáka. Radnica sa tak na sedem dní síce ocitla bez primátora mesta, ale kolobeh každodenných úloh neustal a pracovníci radnice riešili úlohy, ktoré priniesol uplynulý týždeň. Dovoľte mi krátky pohľad na prácu odborného útvaru Kancelárie primátora mesta.
  23.1.2001
  0
 • Mimovládna organizácia Prešovské občianske fórum chystá verejnú diskusiu na tému Investičné priority mesta Prešov v roku 2001. Ide o ďalšiu diskusiu z cyklu Kam idú vaše peniaze.
  20.1.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Do polovice januára t. r. dovedna sedem remeselníkov z Prešova a okolia využilo možnosť prezentácie svojich výtvorov v remeselnom centre v tzv. Župnom dome na Slovenskej ulici v Prešove. Otvorili ho v polovici decembra minulého roku a predstavuje prvú fázu iniciatívy Okresného úradu v Prešove v projekte, ktorého cieľom je zachovať tradíciu ľudových remesiel na Šariši prostredníctvom prezentácie výtvorov miestnych výrobcov.
  19.1.2001
  0
 • V rámci projektu Tempus, financovaného Európskou úniou a zameraného predovšetkým na vzdelávanie pracovníkov samosprávy, je v týchto dňoch na týždennej pracovnej návšteve v anglickom Boltone delegácia mesta a Prešovskej univerzity, na čele ktorej je primátor mesta Ing. Juraj Kopčák.
  18.1.2001
  0
 • Mestská rada je v zmysle zákona o obecnom zriadení: "iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora." Hoci tento kolektívny orgán nemá rozhodovacie kompetencie, uznesenia, ktoré prijíma predurčujú závery, ktoré ako záväzné rozhodnutia pre mesto schvaľuje mestské zastupiteľstvo. To znamená, že ak mestská rada predložený materiál dotvorí a odporučí mestskému zastupiteľstvu schváliť,je vysoký predpoklad, že sa stanú pre mesto záväznými. Aj keď to nie je pravidlo bez výnimiek, v Prešove obyčajne platí.
  16.1.2001
  0
 • Občianske združenie Za matku Zem (ZMZ) vyhralo nedávno, ako sme vás už informovali, súdny spor s mestom Prešov.
  15.1.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Máme za sebou prvé dni roku 2001, prvé okamihy tretieho tisícročia. Ubehli podobne, ako mnoho dní a momentov v rokoch, ktoré máme za sebou. Naplnila ich práca, trápenie i radosť, bolesť i príjemné pocity, u niekoho aj záhaľka, sladké nič nerobenie. Zdalo by sa teda, že sa príchodom tretieho milénia nič nestalo.
  8.1.2001
  0
 • Ako vykonávací predpis podpísal 5. januára primátor Prešova Juraj Kopčák svoju smernicu o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy mesta Prešov so spätnou účinnosťou od 1. januára 2001. Interný dokument zahrňuje druhy a spôsoby zverejňovaných informácií, spôsoby a miesta sprístupnenia informácií, lehoty na vybavenie žiadostí, obmedzenie prístupu k informáciám, opravné prostriedky, úhradu nákladov.
  8.1.2001
  0
 • Mestský úrad v Prešove organizuje aj v tomto roku detského Silvestra. Posledný deň v roku od 10. do 12. hodiny sa budú môcť deti vyblázniť na troch stanoviskách (centrum mesta, sídliská III. a Sekčov) pri rôznych súťažiach, hrách, či kultúrnom programe.
  26.12.2000
  Autor: Michal Frank
  0
 • Predčasom som mal prudšiu výmenu názorov s jedným významným vládnym predstaviteľom. Jablkom sváru bol ním vyslovený názor, že v Bratislave žije približne 8 percent obyvateľov Slovenska a vytvorí sa tam až 32 percent hrubého domáceho produktu (HDP) SR. Nesúhlasil som s takýmto názorom preto, že jedna vec je, kde sa HDP tvorí, iná, kde sa vykazuje. Faktom zostáva, že generálne riaditeľstvá napríklad monopolných štátnych podnikov, ako sú Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský podnik, Slovenské telekomunikácie, Slovenské železnice, Slovenská správa ciest a podobne majú sídlo v našom hlavnom meste. To je dôvod, prečo sa hospodárske výsledky vykazujú tam. Pritom celý rad výkonov, v dôsledku ktorých vznikajú hospodárske výsledky, sa vykoná v rôznych častiach Slovenska, teda i tu v Prešove.
  20.12.2000
  0
 • Dlhé roky sa jedna zo zastávok MHD na Hlavnej ulici nazývala Trojica. Od minulého týždňa to však už neplatí. Rímsko-katolícky farár, exdekan Matej Babčák bol iniciátorom myšlienky premenovania zastávky MHD na Immaculata (lat. = nepoškvrnené počatie). V tomto priestranstve sa totiž nachádza Súsošie Immaculaty...
  19.12.2000
  Autor: Michal Frank
  0
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK