PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/11658/tyzden_mozgu.html

Týždeň mozgu

Týždeň mozgu sa vo svete uskutočňuje už od roku 1996.
Mozog

Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Hlavnou úlohou akcie je priblíženie možností ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

V rámci SR túto akciu organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou Memory a Centrom Memory.

Pri zabezpečovaní aktivít v rámci Týždňa mozgu spolupracujú viaceré organizácie – sociálne zariadenia, knižnice, školy, rôzne inštitúcie a poradne zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

V Týždni mozgu, ktorý je tohto roku od 11. do 17.marca 2013 sa na viacerých miestach Slovenska uskutočnia besedy, prednášky, tréningy pamäti, kreatívne dielne, prezentácie či už pre seniorov alebo deti. Témou je samozrejme mozog a jeho činnosť, výkonnosť a udržiavanie jeho funkcií.

Oddelenie Podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove uskutoční dňa 13. marca 2013 besedu s pamäťovými cvičeniami so seniormi v Dennom centre pre seniorov na Sabinovskej ulici č.34 v Prešove a žiakom v ZŠ v Ľuboticiach priblížia činnosť mozgu s radami na udržiavanie jeho výkonnosti pomocou vedomostných kvízov a logických hier.

Oddelenie Podpory zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

 
8.3.2013 | Autor: Mgr. Adriana Haľková | Zdravotníctvo | čítané: 1928 krát