PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/12782/a-_korba-presovsky_kraj_ma_vela_nevyriesenych_problemov.html

A. Korba: Prešovský kraj má veľa nevyriešených problémov

Anton Korba, 58-ročný manažér z obce Pavlovce v okrese Vranov nad Topľou, je nezávislým kandidátom na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pred nadchádzajúcimi voľbami do Vyšších územných celkov (VÚC).
Anton Korba (foto: TASR)
Anton Korba (foto: TASR)

Na pozíciu predsedu PSK sa bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SNS rozhodol kandidovať pre množstvo nevyriešených problémov, ktoré podľa jeho názoru trápia obyvateľov Prešovského kraja. Rozhovor s A. Korbom je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje kandidátov vo voľbách na predsedov VÚC.

Skúste na začiatok nášho rozhovoru zhrnúť v stručnosti vašu doterajšiu politickú a pracovnú prax.
Mám 58 rokov, vyštudoval som Vysokú vojenskú školu pozemného vojska generála Ludvíka Svobodu vo Vyškove na Morave, smer veliteľsko – organizátorský. Po ukončení môjho záväzku voči armáde som vyštudoval na Vysokej poľnohospodárskej škole v Brne, odbor špeciálna zootechnika. Spolu s bratom sme v roku 1989 na JRD Hanušovce nad Topľou pomohli rozbehnúť chov kožušinových zvierat. Po päťročnej praxi na farme kožušinových zvierat som v roku 1993 začal spolu s bratom podnikať. V rokoch 2006 – 2010 som vykonával mandát poslanca Národnej rady SR za stranu SNS a taktiež som zastával funkciu predsedu Osobitného výboru na kontrolu národného bezpečnostného úradu. Dnes pracujem v manželkinej firme ako manažér.

Ste nezávislý kandidát na post predsedu PSK, zaujímalo by ma však, aké je vaše politické zmýšľanie, orientácia, aké hodnoty v politike vyznávate?

Moje politické zmýšľanie aj po rokoch vystihujú fotografie z novembrových dní v roku 1989, keď som spolu s mojím bratom pri soche sv. Václava v Prahe tri dni a tri noci s plným nasadením bojoval za našu demokraciu. Tolerujem a podporujem dobré programy strán, ktoré sú v parlamente.

Za odborníka v akej oblasti sa považujete?
Myslím si, že ma veľmi napĺňa organizačná a riadiaca práca.

Aké sú vaše priority, ktorými chcete osloviť pred voľbami voličov v regióne a na základe čoho ste sa rozhodli kandidovať na predsedu VÚC?
Mojou prioritou pred voľbami je, že voličov nechcem oslovovať len z bilboardov a plagátov, ale chcem sa s nimi stretnúť osobne a porozprávať sa s nimi o ich očakávaniach a problémoch. Svoju kampaň chcem viesť od srdca a využiť pri nej svoje talenty. Na stoličke predsedu PSK by mal podľa môjho názoru sedieť človek, ktorý vie pomôcť zarobiť peniaze pre kraj, ale ich aj gazdovsky šetriť a správne rozdeľovať. Pôsobenie poslanca Národnej rady SR, keď som spolupracoval so starostami, mi začalo ukazovať problémy v mojom regióne. Najviac ma trápili stretnutia s mladými ľuďmi, ktorí sa nevedeli zamestnať. S problémami prichádzali aj podnikatelia, ktorí si nevedeli veľakrát poradiť. Vtedy som videl, koľko veľa nevyriešených problémov má kraj, a to ma podnietilo uvažovať o kandidatúre.

Blíži sa nové programové obdobie pre čerpanie eurofondov. Aké projekty by mali podľa vášho názoru prioritne financovať eurofondy na území Prešovského kraja v rokoch 2014 až 2020?
Podľa môjho názoru veľkú pozornosť treba venovať podpore turizmu, ale turizmus bez kvalitných ciest je len snom. Preto práve tu treba čerpať peniaze z eurofondov. Ďalšia veľmi zanedbaná oblasť je starostlivosť o seniorov v domoch dôchodcov, ktorých je nedostatok. Aj pre túto oblasť by som hľadal peniaze z eurofondov. Ďalšie v poradí by boli školy a obnova kultúrnych pamiatok.

Počas vašej predvolebnej kampane sa so svojimi potenciálnymi voličmi v obciach a mestách Prešovského kraja stretávate oblečený vo vojenskej uniforme, prečo?
Kampaň v uniforme si robím preto, lebo je pre mňa česť stretnúť sa s ľuďmi celého kraja, ktorých prosím o hlas. Moja uniforma je pre mňa symbolom poriadku a disciplíny. A tak, ako som v nej čestne slúžil svojej vlasti, kde som celých desať rokov pracoval ako veliteľ a vychovával mladých vojakov, tak chcem čestne slúžiť aj občanom kraja.

 
3.11.2013 | Autor: TASR | Samospráva | čítané: 1674 krát