Sobota, 29. január 2022
Meniny má Gašpar | zajtra Ema

J. Hudacký: Ak budem zvolený za predsedu PSK,vzdám sa mandátu poslanca

Na predsedu prešovského samosprávneho kraja kandiduje aj poslanec Národnej rady SR za stranu KDH Ján Hudacký.

Ján Hudacký (foto: TASR)
Ján Hudacký (foto: TASR)

Bývalý štátny tajomník ministerstva dopravy a europoslanec tvrdí, že ak bude zvolený, požiada o uvoľnenie z mandátu poslanca. Kandiduje za koalíciu KDH, SDKÚ a Most-Híd. V pozícii predsedu PSK by chcel pracovať v prospech všestranného rozvoja regiónu, a teda aj rozvoja hospodárstva a zamestnanosti. To znamená, nad rámec kompetencií vyplývajúcich zo zákona o vyšších územných celkoch (VÚC). Zároveň, po prípadnom zvolení, pripustil spoluprácu s každým politickým subjektom, ktorý bude ochotný participovať na stanovenom programe a prioritách pre rozvoj regiónu. Rozhovor s J. Hudackým je súčasťou projektu, kde TASR predstavuje kandidátov vo voľbách na predsedov VÚC.

Aké priority či program ponúkate svojim voličom?
Ponúkam novú šancu pre rozvoj regiónu. Keď si zoberieme v akej situácii sa momentálne tento región nachádza, je viac ako jasné, že ho potrebujeme zmeniť, oživiť. A to sa dá len oživením, okrem iného, cestnej infraštruktúry. Nemôžem mať preto inú prioritu. Aby mal región novú šancu pre svoj rozvoj, musíme vytvoriť predpoklady pre lepšiu mobilitu podnikateľov, ale aj lepšiu mobilitu obyvateľov za prácou.

Rovnako dôležitou prioritou je podpora malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Tým, že ich budeme motivovať, podporovať, môžeme podporiť vznik nových pracovných miest a ľudia v aktívnom veku nebudú odchádzať do zahraničia, ale nájdu zamestnanie doma a podporia tento región. A to už nehovorím o mladých, ktorí po skončení štúdia nenachádzajú uplatnenie v tomto kraji.

Treťou prioritou je rozvoj cestového ruchu a kúpeľníctva. Máme tu vážny deficit rozvoja regiónu oproti potenciálu v podobe jedinečných prírodných, historických a kultúrnych zdrojov. Mohli by sme náš región ďaleko viac spropagovať a vytvoriť lepšie možnosti na prilákanie turistov.

A v neposlednom rade je potrebné veľmi rýchlo analyzovať podmienky čerpania európskych fondov v rámci tzv. Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020, predovšetkým Integrovaného regionálneho operačného programu, aby sme mohli rýchlo stanoviť a definovať rozvojové projekty, samozrejme, v kontexte tých priorít, ktoré som spomínal predtým.

Hovoríte o podpore malých a stredných podnikateľov... Aké kroky by ste urobili z pozície predsedu kraja, keď to nie je priamo v jeho kompetencii?
Nie je to primárna kompetencia, no napriek tomu si myslím, že je to jej nevyhnutná nadstavba, aby sa tento región mohol dostať z katastrofálnej sociálno-ekonomickej situácie. Chcem preto využiť spoluprácu so všetkými relevantnými inštitúciami na európskej, národnej a regionálnej úrovni na aktívnejšiu podporu podnikateľského sektora v regióne. Môžem spomenúť také inštitúcie ako napríklad Enterprise Europe Network, Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania, ale aj viaceré inštitúcie na regionálnej úrovni, ktoré teraz necítia záujem o spoluprácu od regionálnej samosprávy. Sú to napríklad Regionálne poradenské a informačné centrá, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Živnostenské zväzy. Ak im ponúkneme aktívnu spoluprácu pri využití všetkých dostupných zdrojov (európske, štátne a regionálne), som presvedčený, že výsledky sa ukážu.

Chcel by som, aby PSK vstupoval do konkrétnych iniciatív v prospech podpory rozvoja podnikania. Týka sa to napríklad vytvorenia Regionálnej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá môže aktívne pracovať na prilákaní nových, skôr menších investícií mimo hraníc regiónu. Taktiež je na podporu hospodárstva a podnikateľov potrebné etablovať regionálny mikropôžičkový program, s ktorým už má dobré skúsenosti RPIC Prešov. Pre rozvoj začínajúcich malých podnikateľov a živnostníkov je to nevyhnutný finančný nástroj. Ďalším riešením pre podporu inovatívnych malých firiem je Regionálny fond rizikového kapitálu, ktorý by pomáhal rozvíjať inovatívne nápady a nové myšlienky začínajúcich podnikateľov najmä v oblasti nových technológií. Podpora hospodárstva sa dá dosiahnuť aj rozvojom remeselných živností a malých rodinných firiem či fariem. Nemusíme pritom hľadať nové sofistikované spôsoby podnikania. Hospodárenie na pôde bolo pred komunistickým prevratom v roku 1948 prirodzeným podnikaním na vidieku. Treba sa vrátiť k osvedčeným spôsobom podnikania a vytvoriť pre ne dobré podmienky.

To je len niekoľko príkladov, ako sa dá rozvíjať hospodárstvo regiónu a vytvárať nové pracovné miesta. Je zavádzajúce argumentovať tým, že podpora zamestnanosti nie je v kompetencii predsedu PSK alebo jeho vedenia. VÚC musí vstupovať a ovplyvňovať všetky procesy pre všestranný rozvoj regiónu, a teda aj hospodárstva a zamestnanosti.

Ako chcete financovať opravy ciest a odkiaľ na to zobrať prostriedky?
Ako som už spomínal, veľkou bolesťou tohto regiónu je stav dopravnej infraštruktúry, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodársky rozvoj regiónu, a teda aj zamestnanosť. Pre financovanie rekonštrukcie ciest 2. aj 3. triedy, ktoré sú v kompetencii VÚC, treba zapojiť zdroje zo štrukturálnych fondov. V súčasnosti pri kreovaní podmienok čerpania týchto zdrojov treba vyvinúť zo strany PSK mimoriadne úsilie, aby tieto zdroje mohli byť oprávneným nákladom na rekonštrukciu týchto ciest.

Čo sa týka diaľnic a rýchlostných komunikácii, je potrebné, aby zástupcovia PSK ďaleko intenzívnejšie spolupracovali a intervenovali aj do procesov ich prípravy a harmonogramu realizácie. PSK musí hľadať riešenia a partnerov tak, aby vedel presvedčiť vládu, že pre znižovanie regionálnych rozdielov je toto prvoradá potreba pre náš kraj. Som presvedčený, že takýmto spôsobom vieme dospieť k urýchleniu výstavby rýchlostnej cesty R4 počnúc realizáciou severného obchvatu Prešova. Osobne si myslím, že R4 musí byť pre PSK hlavnou prioritou. Som za jej modrý variant, pretože to zlepší bezpečnosť v súvislosti s problémovým horským priechodom Petič a rekreačnej oblasti Domaša zabezpečí väčší rozvoj. Slovensko sa v zmluve s Poľskom a Maďarskom zaviazalo, že R4 ako súčasť medzinárodnej cesty Via Carpatia bude ukončená čo najskôr. Keď som bol štátnym tajomníkom na Ministerstve dopravy SR, predpoklad začatia výstavby bol rok 2014. Dnes nie je jasné, kedy sa bude robiť, pretože termín začiatku sa posunul na neurčito. Nepochybne treba intervenovať aj v procese dobudovania diaľnice D1 na území regiónu. A nakoniec, rýchlostná cesta R9, ktorá mala zlepšiť dopravné podmienky v severovýchodnej časti regiónu od Prešova cez Vranov n/T. , Humenné, Sninu až do Uble. Tú som osobnou iniciatívou presadil do koncepčných materiálov predošlej vlády. Žiaľ, vláda Roberta Fica ju vypustila z programu budovania diaľnic a rýchlostných komunikácií.

Využíva samospráva dostatočne financie z eurofondov? V ktorých oblastiach by ste to chceli viac rozvinúť?
Nemám síce detailnejšie informácie, ale čerpanie by mohlo byť ďaleko efektívnejšie ako doteraz. Myslím si, že eurofondy sa najviac čerpajú v oblasti školstva, sociálnej sféry a miestnej infraštruktúry. V budúcom období ich treba ďaleko viac posunúť do podpory rozvoja hospodárstva regiónu, a teda tvorby pracovných miest.

To sa však vedenie PSK musí aktívnejšie podieľať na presadzovaní oprávnených záujmov regiónu do prípravy Partnerskej dohody a podmienok tzv. Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci programovacieho obdobia 2014 až 2020.

Populácia na celom svete starne. Je kraj pripravený na stále sa zvyšujúci počet ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť?
Riešením je presadzovanie medzigeneračnej solidarity, čo znamená komplexnú podporu pre viacgeneračné rodiny. Myslím si, že deti by sa mali vedieť postarať o svojich rodičov v starobe. Musíme vytvoriť podmienky pre mladé rodiny, aby mohli prebrať na seba túto zodpovednosť a podporiť ich formou daňových úľav či dotáciami zo Štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu alebo výstavbu viacgeneračných domov. Riešením podľa mňa nie je budovanie ďalších a ďalších domovov sociálnych služieb. Tento prístup je efektívnejší pre štát aj pre rozvoj tradičnej rodiny.

Ste poslancom Národnej rady SR, neplánujete sa tejto funkcie vzdať v prípade zvolenia za predsedu PSK?
Fyzicky nie je možné byť v Bratislave na zasadaniach NR SR a zároveň byť aj predsedom PSK. Nie je možné zvládnuť naplno obidve funkcie. Dilemu o tom, či budem, alebo nebudem poslancom NR SR po zvolení za predsedu Prešovského samosprávneho kraja, mám jednoznačne vyriešenú. Moje rozhodnutie vychádza z kritickej situácie, v ktorej sa náš región nachádza. Prešovský kraj potrebuje župana, ktorý bude denne riešiť mnoho dlhodobo nahromadených problémov. V rámci štandardných pravidiel podám žiadosť o ukončenie môjho mandátu v Národnej rade Slovenskej republiky.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK