PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/13931/samospravny_kraj_planuje_opravu_fasady.html

Samosprávny kraj plánuje opravu fasády

Prešovský samosprávny kraj pripravuje opravu fasády 64-ročnej budovy na Námestí mieru, v ktorej sídli od svojho vzniku v roku 2002. Predpokladané náklady by mali dosiahnuť 385 tisíc eur.

Jej realizácia je podmienená výrubom drevín v bezprostrednej blízkosti budovy. "Rozložitý koreňový systém stromov trvalo poškodzuje hydroizoláciu a základy budovy, tienenie spôsobuje trvalé zavlhnutie zatienenej časti fasády, lístie a plody stromov narúšajú statiku balkónov a spôsobujú upchávanie kanalizácie", vysvetľuje zástupca riaditeľa Ján Čopík. Samosprávny kraj preto požiadal o výrub ôsmich drevín - štyri tuje, tri duby a jeden cypruštek. V prípade súhlasného stanoviska by sa oprava vonkajšieho plášťa budovy mohla začať už v septembri.

Kraj začal rekonštrukciu budovy v roku 2010 opravou zatekajúcej strechy v havarijnom stave za 507 tisíc eur. Už v tom čase bol plán opraviť aj fasádu, ktorý sa nerealizoval kvôli finančnej náročnosti. Samosprávny kraj sa následne pustil do znižovania energetickej náročnosti. V budove boli postupne vymenené okná za 474 tisíc eur a v tomto roku sa zrealizovalo hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacieho systému za 71 tisíc eur. "Vynakladáme nemalé finančné prostriedky na znižovanie prevádzkových nákladov. Po streche a oknách by logicky mala nasledovať fasáda, aby všetky doterajšie kroky boli efektívne. Preto sa chceme v rekonštrukcii budovy posunúť konečne ďalej", zdôvodňuje J. Čopík.

Samosprávny kraj vynaložil nezanedbateľnú čiastku 100 tisíc eur aj na estetizáciu svojho sídla v interiéri i exteriéri. Oprava schodiska pri hlavnom vstupe do budovy stála 47 tisíc eur a výmena výťahu za bezbariérový 52 tisíc eur.

Budova Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove bola postavená ako administratívna budova v rokoch 1948 – 1949. Od roku 1951 slúžila ako sídlo Krajského národného výboru. Od dokončenia stavby nebola nikdy modernizovaná.

 
11.7.2014 | Autor: Veronika Fitzeková | Samospráva | čítané: 1209 krát