PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/14124/neziskove_organizacie_i_seniori_mozu_vdaka_donorovi_dostat_pocitace.html

Neziskové organizácie i seniori môžu vďaka donorovi dostať počítače

Deti zo sociálne slabších rodín, seniori i mimovládne organizácie v Prešove sa môžu uchádzať o jeden z desiatich počítačov, ktoré mestu ponúkla spoločnosť Spravbytkomfort, a. s.

Tá v rámci obnovy firemného hardvéru a sieťových technológií vyčlenila desať plne funkčných počítačových zostáv, ktoré budú prostredníctvom občianskeho združenia Sociálny Prešov darované ďalším užívateľom.

Spoločne sme vymysleli možnosť použitia darovaných počítačov. Podmienkou je napísanie miniprojektu s cieľom jeho využitia na stránku www.socialnypresov.sk, kde bude zároveň zverejnená výzva s podmienkami. Uzávierka podávania projektu je 3. októbra“, priblížila zámer a systém, akým chcú počítače darovať, hlavná koordinátorka webového portálu a predsedníčka združenia Sociálny Prešov Ingrid Doležalová.

Ako ďalej vysvetlila, komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Spravbytkomfort, Mestského úradu v Prešove a občianskeho združenia Sociálny Prešov vyberie desať uchádzačov, ktorí počítač získajú. Rozhodujúce bude, nakoľko projekt umožní, aby počítač využívalo čo najviac ľudí - členov, klientov a pod.

Webová stránka www.socialnypresov.sk vznikla z dobrovoľnej iniciatívy hlavnej koordinátorky Ingrid Doležalovej a Renáty Kukovej z občianskeho združenia TOLAMIR za aktívnej spolupráci s mestom Prešov, Sekciou služieb občanom MsÚ, oddelením sociálnych služieb. Združuje spoluprácu verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v rámci spoločnej webovej stránky.

Dnes má webový portál viac ako 55.000 návštev, čo je dôkazom jeho využívania a pomoci cieľovým skupinám. A aj dnešok je preto dôležitý, keďže prvýkrát v rámci histórie existencie tohto webového portálu sa našla spoločnosť, donor, ktorý sa rozhodol venovať nie malú sumu vo forme desiatich počítačov“, zhodnotil riaditeľ Sekcie služieb občanom MsÚ v Prešove Matúš Háber.

 
9.9.2014 | Autor: TASR | Samospráva | čítané: 2491 krát