Štvrtok, 22. február 2024
Meniny má Etela | zajtra Roman, Romana

Zmeny pre voľby do NR SR

Zmena volebných miestností, spôsob doručenia oznámení o mieste a čase volieb, ako aj novinka v podobe voľby poštou. To všetko sa dotkne aj mesta Prešov v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. marca 2016.

Nová právna úprava prináša niekoľko zásadných zmien aj pre obyvateľov mesta Prešov. O konkrétnych úpravách informovala dr. Beáta Findišová z právneho oddelenia MsÚ v Prešove.

Spôsob doručenia, zriadenie Námietkovej kancelárie

Jednou z noviniek je spôsob doručenia oznámenia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a zoznam zaregistrovaných kandidátov. „Mesto tieto oznámenia doručuje do domácnosti a nie jednotlivým voličom, ako do bolo doposiaľ, “ upozornila dr. Findišová. Podľa jej slov to znamená, že do jedného bytu, jedného domu sa doručí iba jedno oznámenie, v ktorom je uvedené číslo volebného okrsku a sídlo volebnej miestnosti, do ktorej voliči bývajúci na adrese trvalého pobytu uvedenej v tomto oznámení sú oprávnení ísť voliť. „Údaje v oznámení korešpondujú so zoznamom voličov, ktorý je jedným z technických predpokladov výkonu volebného práva, “ doplnila zákonné ustanovenia dr. Findišová.

Každý volič s trvalým pobytom na území mesta Prešov si môže overiť v úradných hodinách na Mestskom úrade v Prešove v námietkovej kancelárií zriadenej na Jarkovej ul. č. 26, či je zapísaný v zozname voličov, alebo overiť si správnosť zapísaných údajov. Ak volič po nahliadnutí do zoznamu zistí nedostatky alebo chyby, po ich nahlásení budú obratom odstránené. To, do ktorého volebného okrsku volič podľa miesta trvalého pobytu patrí, si môže obyvateľ mesta Prešov overiť tiež na webe mesta v sekcii Voľby do NR SR 2016 alebo na http://egov.presov.sk/default.aspx.

Volebné okrsky

Pre tohtoročné voľby do NR SR je na území mesta vytvorených 81 volebných okrskov a rovnaký počet volebných miestností. V tomto roku však dochádza k zmene sídiel volebných miestností. Pre voličov s trvalým pobytom na uliciach Borkut, Bulharská, Jána Pavla II. , Matky Terezy, Pod Kamennou baňou, Pod Wilec hôrkou, Pražskáje určená volebná miestnosť v Súkromnej škole, Pod Kalváriou a pre voličov zo Šidlovca a časti ulice Sabinovská je bude zriadená volebná miestnosť v Technických službách mesta Prešov, a.s. , Bajkalská 33. Voliči s trvalým pobytom v Nižnej Šebastovej budú voliť v areáli kúpeľov Išla, tentoraz však v inej budove areálu, ako to bolo v ostatných voľbách, preto je potrebné sledovať príslušné piktogramy.

Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môže voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky za predpokladu, že požiada o vydanie Hlasovacieho preukazu. „O jeho vydanie je potrebné požiadať Mestský úrad v Prešove, oddelenie klientskeho centra, Jarkova 26, buď osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, pričom zákon nevyžaduje, aby plná moc na prevzatie hlasovacieho preukazu bola úradne overená, “ vysvetlila Beáta Findišová.

Ako ďalej dodala, žiadosť v listinnej forme musí byť doručená najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb. Volič môže o vydanie Hlasovacieho preukazu požiadať aj elektronicky na e-mailovej adrese volby@presov.sknajneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. „Zákon nevyžaduje pripojiť elektronicky podpis, ale žiadateľov upozorňujeme, aby neopomenuli uviesť adresu, na ktorú je treba hlasovací preukaz doručiť, “ zdôraznila právny výklad B. Findišová.
Ďalšou možnosťou je voľba poštou. „Tento spôsob platí len pre voličov, teda občanov Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a pre voličov, ktorí síce majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia a o voľbu poštou požiadali, “ doplnila dr. Findišová spôsob voľby . V meste Prešov o túto formu požiadalo 764 voličov.

Kto má pravo voliť poslancov a poslankyne NR SR?

Pre aktívne volebné právo je potrebné splniť dve podmienky, a to občianstvo a vek. Teda právo voliť do Národnej rady SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Miesto trvalého pobytu pre tieto voľby nie je rozhodujúce. To znamená, že voličom je aj občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v cudzine, ak spĺňa vekovú hranicu.

Kde môže volič voliť?

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva upravuje tri možnosti, v závislosti od toho, kde sa volič v deň volieb bude zdržiavať. Volič, ktorý v deň volieb sa bude zdržiavať na území mesta Prešov, bude voliť vo volebnom okrsku, do ktorého podľa miesta trvalého pobytu patrí a zároveň v jeho zozname voličov je zapísaný, využiť spôsob voľby poštou alebo prostredníctvom hlasovacieho preukazu.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK