PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/16894/na_presovskej_univerzite_vyvrcholia_oslavy_20-_vyrocia_jej_vzniku.html

Na Prešovskej univerzite vyvrcholia oslavy 20. výročia jej vzniku

Prešovská univerzita v Prešove (PU) si v roku 2017 pripomína 20 rokov svojho založenia a zároveň slávi 350 rokov vzniku prvej vysokej školy v Prešove, známej ako Evanjelické kolégium, na tradíciu ktorého univerzita nadväzuje.

Pri tejto príležitosti sa pod záštitou PU bude začiatkom decembra konať rad slávnostných a odborných podujatí.

Prešovská univerzita vznikla pred dvadsiatimi rokmi odčlenením štyroch fakúlt zo zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rok 2017 sa teda nesie v znamení osláv jej 20 narodenín ako aj 350 rokov vysokoškolského vzdelávania v meste Prešov. Tie vyvrcholia prvý decembrový týždeň.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PU

V utorok 5. decembra sa o 15.30 hod. v PKO (Čierny orol) uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PU, v rámci ktorého budú udelené dva čestné tituly Dr. h. c. Titul „doctor honoris causa“ udelí PU z vedného odboru História emeritnému profesorovi dejín raného novoveku a bývalému dekanovi Filozofickej fakulty Humboldtovej univerzity v Berlíne prof. Dr. Dr. h. c. mult. Heinzovi Alfredovi Schillingovi. Z vedného odboru Pravoslávna teológia na PU si čestný doktorát prevezme profesor Karlovej univerzity v Prahe, teológ a cirkevný historik prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c. Po odovzdaní čestných titulov bude nasledovať divadelné predstavenie novej hry profesora PU Karola Horáka s názvom Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka alebo Lux mentium, čiže Svetlo myslenia. Daná hra je venovaná práve výročiu Evanjelického kolégia v Prešove, ktoré je predchodcom PU.

Odovzdávanie pamätných medailí a Adventný koncert

V stredu 6. decembra sa o 15.30 hod. v budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutoční slávnostný program k 20. výročiu univerzity. Jeho súčasťou bude odovzdanie 185 pamätných medailí rektorom partnerských univerzít, zamestnancom PU a jej priaznivcom. Po krátkej prestávke bude nasledovať Adventný koncert s bohatým kultúrnym programom. Ten vyvrcholí vystúpením klavírneho virtuóza Füleia Balázsa z Budapešti, ktorý je držiteľom Ceny Ferenca Liszta, a opernej speváčky a sólistky Národného divadla v Ostrave Marianny Pillarovej v hudobnom sprievode Ľudovej hudby Stana Baláža.

Medzinárodná vedecká konferencia

K výnimočnosti osláv výročí prispeje aj medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa uskutoční aj pri príležitosti 500. výročia jednej z najvýznamnejších udalostí dejín modernej Európy, reformácie. Konferencia s rovnomenným názovom Reformácia v strednej Európe bude prebiehať od 4. do 7. decembra v historickej budove Evanjelického kolégia. Vedecké podujatie organizuje Prešovská univerzita spolu s jej partnerskými univerzitami. Zúčastní sa ho viac ako 150 referujúcich z desiatich krajín Európy.

 

Prílohy

Program Adventný koncert
pdf
399.1 kB
PROGRAM Konferencia REFORMÁCIA
pdf
735.5 kB
1.12.2017 | Autor: Anna Polačková | Kultúra a voľný čas | čítané: 622 krát