PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/16990/uspesny_projekt_dalsieho_cyklochodnika_na_sekcove.html

Úspešný projekt ďalšieho cyklochodníka na Sekčove

Mesto Prešov získalo ďalšiu dotáciu. Nenávratný príspevok z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP) tentoraz podporí vybudovanie ďalšieho cyklochodníka na Sekčove.

Prešov získal vyše 105 000 eur na realizáciu projektu „Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)”. Vďake Európskej únii tak v Prešove pribudne takmer 850 metrov obojsmerného chodníka pre cyklistov.

V rámci tejto dotácie bude v tejto lokalite súčasne vybudovaných tiež vyše 272 metrov jednosmernej komunikácie na už existujúcej vozovke. Tá bude určená iba pre nemotorovú dopravu a má veľký význam, nakoľko bude napojená na už existujúci cyklochodník a vytvorí tým súvislú sieť cyklotrás mestskej funkčnej oblasti.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania samostatnej a bezpečnej cyklistickej komunikácie, realizácie opatrení na upokojovanie dopravy a tiež realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy.

Mesto vlani už získalo dotáciu vo výške 1 463 000 eur na cyklocestu „Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa – I. etapa“, ktorá sa už začína realizovať. Rovnako boli podporené aj projekty cyklochodníkov "Mestska hala – Wilec horka" a "Masarykova" (medzi ulicami Kuzmányho a Hurbanistov ), kde sa s realizáciou začne v jarných mesiacoch tohto roka. Okrem toho je v procese hodnotenia aj projekt cyklochodníka na ulici Kúpeľnej (po areál VŠ).

 
24.1.2018 | Pridal: Redakcia PIS | Šport | čítané: 1915 krát