PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17024/europsky_den_112.html

Európsky Deň 112

Slovenská republika sa už 15 rokov pravidelne zapája do aktivít ED 112, vyhláseného Európskou asociáciou liniek tiesňového volania EENA na 11. február ( tento rok pripadá 11. február na nedeľu).

Sekcia krízového riadenia MV v spolupráci s množstvom policajných a záchranárskych zložiek pripravila aktivity pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Bratislave v priestoroch letiskovej haly M. R. Štefánika , 09. februára 2018 od 10.00 hod do 14.00 hod, kde bude v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovať činnosť záchranných zložiek.

Úlohou Európskeho dňa 112 je zvýšiť povedomie občanov o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Návštevníci ED 112 budú mať možnosť počas prezentácie oboznámiť sa so zaujímavou prácou a činnosťou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru kriminality MV SR, zamestnancov kontrolného a chemického laboratória, s činnosťou a prácou operátorov koordinačného strediska, s činnosťou a prácou zamestnancov odboru krízového riadenia a sekcie krízového riadenia.
Svoju každodennú záchranársku prácu predvedú hasiči. Ďalej si pre širokú verejnosť pripravili aj prezentáciu kompletného zásahového odevu s možnosťou jeho vyskúšania ale aj prehliadku automobilovej- hasičskej techniky, ako napr. :
- 1 ks AHZS 1A MB Vario, (parkovisko)
- 1 ks MB Sprinter 416, EČV: BA 893 IH (červená sanitka , ,Chuan“) (parkovisko)
- 1 ks Toyota Land Cruiser + čln Marine (trávnatá plocha)
- 1 ks Štvorkolka Polaris IPS Ranger XP 900 (vnútorný priestor pri stanovišti HaZZ)
- 1 ks Šesťkolka Polaris IPS Ranger XP 800 (trávnatá plocha)

Zo strany polície bude edukačnou formou návštevníkom ozrejmená práca polície a využívanie integrovaného záchranného systému, používania linky 112, oboznámia sa a dozvedia cenné informácie o práci policajta, k dispozícii bude aj videoprojekcia o práci Krajského riaditeľstva PZ. Okrem pexies s policajnou tematikou, reflexných prvkov, fotografií policajných psov či kukláčov, ktoré si deti za splnené úlohy odnesú zo stanovištia budú môcť v exteriérovej časti letiska vidieť výstroj a výzbroj príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky a ďalej si budú môcť nahliadnuť do
policajného auta a možnosť oboznámiť sa s jeho vybavením.

Ďalšou zaujímavosťou pre širokú verejnosť bude prezentácia odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý sa bude venovať informovaniu detí z hľadiska ochrany, bezpečnosti a efektívnej komunikácie. Predstaví vzdelávaciu brožúru a DVD Záchranárik, ktoré sa orientujú na témy, ako sú napr. nástrahy internetu, telefónne číslo 112, hasiči, polícia, záchranka, drogová prevencia či opis zlodeja. Súčasťou prezentácie bude aj účasť preventistu s terapeutickým psom. Deťom ukážeme aj mládežnícky časopis Mladý záchranár, ktorý sa orientuje na druhý stupeň základných škôl. Predstavíme tiež jednu z hlavných tém, ktorej sa odbor primárne venuje – obchod s ľuďmi. Pripravíme niekoľko súťažných otázok o vecné ceny.

Zamestnanci kontrolného a chemického laboratória vo svojom vozidle predvedú meracie prístroje, ktoré využívajú pri svojej každodennej činnosti. Vysvetlia im princíp fungovania prístrojov, čo všetko dokážu zmerať a aké údaje a výstupy z meraní sú, čo znamenajú a na čo slúžia. Ďalej im predvedú svoje ochranné odevy, ktoré používajú pri práci, aké masky sa používali v minulosti a aké sa používajú teraz a ďalšie zaujímavosti zo svojej každodennej práce.

Zamestnanci koordinačného strediska, sekcie krízového riadenia a odboru krízového riadenia Bratislava si pre širokú verejnosť pripravili prezentáciu o úlohách a fungovaní činnosti koordinačných stredísk, práci operátorov čísla tiesňového volania 112, civilnej ochrany, ako aj prezentáciu formou informačného letáku o možnosti používania sms na číslo tiesňového volania 112. Pre návštevníkov sú okrem zaujímavej prezentácie pripravené aj rôzne propagačné predmety, ako napr. reflexná vesta, páska, pexeso, bludisko, mini kalendáre, šiltovka s logom 112, sťahovací reflexný vak a pod.

V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112 zavedené 1. júla 2003.

Osvetová činnosť v rámci „Európskeho čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácií s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

V tejto súvislosti sú taktiež na jednotlivých koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému (8 KS IZS), OÚ SR, plánované akcie pre deti, žiakov, študentov a širokú verejnosť.

Prešov
Deň 112 bude zameraný na propagáciu čísla tiesňového volania 112 a integrovaného záchranného systému. Hlavným cieľom podujatia bude priblížiť’ poslanie čísla tiesňového volania 112, možnosti jeho využitia a spôsob správnej komunikácie volajúceho s operátorom.
Nosná časť’ návštevníkov bude tvorená zo žiakov tretích a štvrtých ročníkov základných škôl v predpokladanom počte 180.
Celý program je rozdelený na dve časti. V úvode prvej časti prednosta okresného úradu zaháji podujatie. Po jeho uvítaní bude nasledovať’ prezentácia čísla tiesňového volania 112 na Slovensku.
V druhej časti bude účastníkov pripravené v spolupráci so zástupcami záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pracoviska:
- poskytovanie prvej pomoci krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby,
- prezentácia činnosti Horskej záchrannej služby a prehliadka ich materiálno – technického vybavenia,
- preventívna činnosť’ Policajného zboru a prezentácia (činnosti pohotovostnej motorizovanej jednotky a ich materiálno- technického vybavenia,
- poskytnutie prvej pomoci pri zlomeninách a popáleninách, prezentácia činnosti a poskytovania služieb Slovenského Červeného kríža a spolku Prešov,
- prehliadka koordinačného strediska integrovaného záchranného systému,
- prezentácia činnosti civilnej ochrany (varovné signály, evakuačné opatrenia, prostriedky individuálnej ochrany, ukážka materiálno - technického vybavenia),
- prehliadka automobilovej techniky (pred budovou okresného úradu) Hasičského a záchranného zboru (súčasťou, ktorej bude aj prezentácia materiálno - technického vybavenia zásahových zložiek HaZZ), Policajného zboru, poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná a.s. , Horskej záchrannej služby, Slovenského Červeného kríža spolku Prešov.

 
9.2.2018 | Autor: Petar Lazarov | Polícia a záchranné zložky | čítané: 529 krát