PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17060/univerzita_a_kraj_spolocne_obnovia__sportovy_areal_pu.html

Univerzita a kraj spoločne obnovia športový areál PU

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya včera spoločne na pôde PSK podpísali zmluvu o združení za účelom rekonštrukcie infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu PU. S rekonštrukčnými prácami by sa malo začať v najbližšom období.

Prešovská univerzita pokračuje v sérií rekonštrukčných procesov v univerzitných objektoch. Najnovšie obnovou prejde Univerzitný viacúčelový športový areál PU na Ul. 17. novembra, ktorý bude financovaný formou združenej investície vo výške viac ako 600 tis. €. PSK vloží do združenia finančné prostriedky vo výške 410 tis. € a podiel PU bude predstavovať sumu bezmála 207 tis. €. O predmetnej veci včera rokovalo aj Zastupiteľstvo PSK.

„Som rád, že môžem byť pri podpise tejto zmluvy a takto kooperovať na vzdelávaní, do ktorého je nutné investovať. Touto združenou investíciou chceme jasne a zreteľne deklarovať, že nám záleží na študentoch v našom kraji. Chceme aby tu mladí ľudia študovali, aby neutekali z nášho kraja, ale aby sa tu stabilizovali, založili si rodinu, žili a vychovávali svoje deti. Som presvedčený, že aj tento krok k tomuto rozhodnutiu napomôže, “ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pri podpise zmluvy. Ako športovec zároveň s úsmevom dodal, že sa rád osobne zúčastní nejakej športovej aktivity, ktorá sa uskutoční v novozrekonštruovanom športovom areáli.

„Chcem sa poďakovať predsedovi PSK, ako aj celému Zastupiteľstvu PSK, že sa kladne postavili k našej požiadavke na podporu tohto zámeru, ktorý bude slúžiť jednak univerzite, ale aj mestu a celému Prešovskému kraju. Prešovská univerzita je jedinou verejnou vysokou školou na území tohto kraja, ktorá vychováva budúcich odborníkov predovšetkým pre potreby rôznych oblastí spoločenského života v Prešovskom kraji, preto sa teším tejto spolupráci, “ zdôraznil rektor PU Peter Kónya, ktorý verí, že univerzita bude s PSK úspešne kooperovať aj naďalej.

Revitalizácia športového komplexu, ktorý je situovaný v intenzívne využívanej časti mesta v bezprostrednej blízkosti plánovanej cyklomagistrály Eurovelo 11, prispeje k významnému zvýšeniu funkčného využitia daného územia s pozitívnym dopadom na zlepšenie aktívneho štýlu života vo všetkých vekových kategóriách populácie Prešovského kraja. Cieľovými skupinami sú deti (žiaci ZŠ), mládež (študenti SŠ, študenti univerzity), ako aj dospelá populácia. Vybudovaná infraštruktúra bude teda slúžiť širokej verejnosti dotknutého regiónu na zvyšovanie aktívneho zdravia a vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite, čo vytvorí predpoklad pre socio-ekonomickú udržateľnosť a rozvoj Prešovského kraja.

Súčasťou vybudovaného areálu bude atletická dráha vrátane tribúny so sedadlami a infraštruktúry pre ľahkú atletiku (sektor pre vrh kladivo, vrh guľou, skok do výšky, skok do diaľky), multifunkčné ihrisko pre rôzne športové aktivity, tenisové ihrisko a ihrisko pre plážový volejbal. Pred začatím stavebných prác dôjde k vybúraniu jestvujúcich stavebných prvkov na terajšej atletickej dráhe a jestvujúceho schátraného oplotenia vrátane provizórnych betónových plôch. Novozrekonštruovaný areál bude celý oplotený a osvetlený úspornými svietidlami. Navrhované technické riešenie spĺňa štandardy, ktoré sú určené pre športoviská.

Viacúčelový športový areál univerzity bol rozsiahlejšie rekonštruovaný pred desiatkami rokov, na jednotlivých športových plochách bola však v uvedenom areáli vykonávaná pravidelná údržba. Vzhľadom na to, že jednotlivé športové zariadenia vykazujú vysokú fyzickú a morálnu opotrebovanosť, vyžiadali si rozsiahlejšiu rekonštrukciu.

S rekonštrukčnými prácami sa začne v najbližšom období tak, aby bola obnova areálu dokončená najneskôr do začiatku najbližšieho akademického roka. Náklady na prevádzku a údržbu budú hradené z rozpočtu PU.

 
6.3.2018 | Autor: Anna Polačková | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 657 krát