PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17235/tisicky_dobrovolnikov_budu_pomahat_pocas_nasho_mesta_uz_tento_piatok_a_sobotu.html

Tisícky dobrovoľníkov budú pomáhať počas Nášho Mesta už tento piatok a sobotu

Aj tento rok budete môcť stretnúť v piatok a sobotu 8. a 9. júna po celom Slovensku firemných dobrovoľníkov.

Počas 12. ročníka podujatia Naše Mesto, ktoré je najväčšie svojho druhu v strednej Európe, sa do ulíc Prešova, Popradu a Spišskej Novej Vsi vyberie 272 dobrovoľníkov s jediným cieľom – zlepšiť prostredie mesta, v ktorom žijú.

„Ľudia z firiem sú súčasťou komunít a to hlavne tam, kde sami žijú. Ak im ich zamestnávateľ umožní aspoň počas jedného dňa v roku v pracovnom čase a s kolegami pomôcť konkrétnemu miestu, kde sa napríklad hrávajú ich deti, zlepší sa nielen prostredie, ale utuží sa aj vzťah medzi firmou a zamestnávateľom, “ hovorí Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis. Tento rok bude po celom Slovensku pomáhať viac než 10-tisíc dobrovoľníkov z firiem i verejnosti v 48 mestách a obciach.
Zapojenie svojich zamestnancov do dobrovoľníctva sa firmám čoraz viac opláca. „Potenciálni zamestnanci sa už na pohovoroch často pýtajú na to, ako firma pomáha komunite. Naše Mesto a podpora dobrovoľníctva môže byť jednou z odpovedí, “ dodáva Kišša. Počet firiem, ktoré sa do Nášho Mesta zapája, každým rokom stúpa. Tento rok sa zapojilo až 135 firiem z celého Slovenska.

Dobrovoľníci skrášlia 4 hrady v okolí Prešova
Pre dobrovoľníkov je v okolí Prešova pripravených hneď niekoľko aktivít. Budú napríklad pomáhať pri obnove štyroch hradov v okolí Prešova – Šebeš, Soľnohrad, Obišovský a Lipovský hrad. Pomoc spočíva v príprave kameňov pre murárske práce a úprave prístupových chodníkov. Dobrovoľníci vytvoria živú reťaz, vďaka ktorej budú presúvať kamene ich podávaním z rúk do rúk. Pri väčšom počte dobrovoľníkov je to najefektívnejší spôsob presunu kameňov v nerovnom teréne so strmým prevýšením. Pri úprave chodníkov budú dobrovoľníci čistiť okraje a spevňovať povrch.
Celkovo bude počas Nášho Mesta v Prešove dobrovoľníčiť 126 dobrovoľníkov. Okrem hradov navštívia aj Materskú školu na Budovateľskej ulici, kde sa budú venovať záhradným prácam. Aktivity pre dobrovoľníkov pripravilo aj občianskej združenie Barlička.

Na Poprad a okolie si posvieti 64 dobrovoľníkov
V Dome seniorov Tatranská Štrba sa dobrovoľníci zapoja do zveľadenia interiéru a exteriéru zariadenia, v ktorom seniori žijú. Dobrovoľníci s obyvateľmi sociálneho zariadenia budú spoločne sadiť kvety, zametať vonkajšie priestory zariadenia a v ergoterapeutickej miestnosti vyrábať rôzne umelecké diela. Vďaka tomuto medzigeneračnému stretnutiu sa nielen skrášli priestor, v ktorom seniori žijú, ale podporí sa aj rozvoj sociálnych vzťahov medzi mladšou a staršou generáciou. Dobrovoľníci sa zapoja aj do skrášlenia priestorov Základnej školy s materskou školou Komenského 5. Budú sa venovať natieraniu plotu v areáli školy, ale aj výrobe lavičiek z europaliet.

Aj Spišskú Novú Ves zaplavia dobrovoľníci
V Spišskej Novej Vsi sa do dobrovoľníckym prác zapojí celkovo 82 dobrovoľníkov. Aktivity pre nich pripravilo napríklad Materské centrum Dietka, kde dobrovoľníci spolu s rodičmi detí navštevujúcich centrum vymaľujú priestory centra, poumývajú a vyčistia nečistoty po maľovaní. Pomoc dobrovoľníkov využijú aj v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi. Budú sa tam spolupodieľať na výkopových prácach, vďaka ktorým sa na toto miesto uloží dlažba a zlepšia sa tak životné podmienky klientov združenia a zároveň psa, ktorý im svojou prítomnosťou pomáha pri terapii už 12 rokov.

O Našom Meste
Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. V tomto roku opäť láme rekordy. Do podujatia sa zapojí celkovo viac ako 10 000 dobrovoľníkov. Pomôžu tak 238 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, domovom sociálnych služieb, ale aj školám či škôlkam zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia. Dobrovoľníkov zo 135 firiem stretnete v 48 mestách a obciach po celom Slovensku.

O Nadácii Pontis
Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.

 
6.6.2018 | Autor: Simona Fiabáne | Mesto Prešov | čítané: 390 krát