Nedeľa, 17. február 2019
Meniny má Miloslava | zajtra Jaromír

Ani služby pre podnikateľov nie sú zadarmo

Rozhovor s manažérmi programov Národného podnikateľského centra v regiónoch (Prešove) na pokračovanie - I. časť

Národný projekt Národné podnikateľské centrum (NPC) v regiónoch je jeden z troch projektov, ktorého realizácia začala na konci roka 2017 v 7 regiónoch Slovenska. O tom, čo sa pod pojmom NPC v regiónoch skrýva, aké služby ponúka, komu sú určené a aké ďalšie programy možno v NPC nájsť, porozprával Hlavný regionálny odborný koordinátor projektu, Rastislav Stolárik.

Odkedy funguje Národné podnikateľské centrum v Prešove a prečo vôbec vzniklo?

Na jeseň roku 2017 bol schválený projekt Národného podnikateľského centra v regiónoch (ITMS2014+: 313031I870). Je to jeden z národných projektov, ktoré zastrešuje Slovak Business Agency (SBA). Ide o aktivitu, prostredníctvom ktorej vznikajú v 7 krajských mestách Slovenska (okrem Bratislavy) centrá, ktoré nazývame One-stop shop a sú určené podnikateľom, ale aj nepodnikateľom, ktorí majú záujem o podnikanie alebo o ňom len uvažujú.

Prečo NPC v regiónoch vzniklo?

Najmä preto, lebo na základe rôznych štúdií a analýz bolo identifikované, že dlhodobo klesá záujem verejnosti o podnikanie, a o to, že aj podnikanie môže byť kariérnou cestou. Jedným z dôvodov poklesu záujmu o podnikanie je stúpajúci počet regulácií, zákonov a povinností, ktoré je potrebné plniť. A práve pre malým a stredným podnikateľom tieto regulácie spôsobujú najväčšie ťažkosti. Veľké podniky, ktoré majú 250 a viac zamestnancov, a nepomerne vyššie rozpočty, vedia ľahšie vyčleniť personálne, finančné aj časové prostriedky na to, aby regulácie a nariadenia vedeli správne implementovať do podnikovej praxe. Pri malých podnikateľoch je to však podstatne väčší problém, ktorý máme v rámci misie NPC ambíciu pomôcť riešiť. A v regióne sme preto, aby sa podpora a pomoc dostali aj k podnikateľom mimo Bratislavy.

Čo znamená One-stop shop?

Po slovensky by to malo byť miesto, kde by mal podnikateľ (spomínam síce len podnikateľov, ale máme programy aj pre nepodnikateľov - širokú verejnosť) možnosť získať ak nie všetky relevantné informácie, tak minimálne informácie o tom, kde tieto pre neho potrebné informácie nájsť. Klienta vieme usmerniť a v rámci našich aktivít dodať relevantného experta, ktorý mu na otázky bude vedieť poskytnúť tie správne odpovede.

Akú má Národné podnikateľské centrum štruktúru?

NPC tvoria 4 programy – Akceleračný, Rastový, Inkubačný a Stážový, kde sa manažéri spolu s odbornými asistentmi v rámci svojich programov venujú jednotlivým poskytovaným službám.
SBA má aj ďalšie národné projekty, jedným z nich je NP Internacionalizácia, kde máme 3 kolegov v každom kraji, ktorí pomáhajú podnikateľom expandovať do zahraničia. Okrem toho funguje NP Monitoring, ktorý v jednotlivých regiónoch monitoruje podnikateľské prostredie. Prostredníctvom špecializovaných oddelení SBA v Bratislave posúva návrhy a odporúčania na zlepšenie možností podnikania v regiónoch na príslušné ministerstvá alebo zodpovedné inštitúcie.

Koľko zamestnancov pracuje v Národnom podnikateľskom centre?

NPC má v každom regióne 15 zamestnancov, ktorí majú svoju vlastnú agendu. Súčasťou NPC je Front Office, kde naše tri kolegyne podávajú klientom základné informácie o poskytovaných službách a zároveň overujú, či klienti spĺňajú podmienky oprávnenosti pre poskytnutie pomoci. Pomoc NPC je síce pre klientov zdarma, ale keďže je z verejných zdrojov, nesmieme nefinančnú pomoc poskytnúť tomu, kto dlží štátu, daňovému úradu, sociálnej poisťovni a podobne.

Aké výhody NPC ponúka a prečo by mali podnikatelia a nepodnikatelia využívať služby NPC?

Základná výhoda je tá, že všetky tie služby, ktoré NPC ponúka sú zdarma, čiže či už to bude nejaká skupinová odborná činnosť, seminár, prednáška, diskusné fórum, workshop, konferencia alebo to budú skôr spomínané na mieru šité individuálne poradenstvá (krátkodobé - 10 hodinové, alebo dlhodobé - 80 hodinové) všetko vie klient NPC čerpať zdarma v rámci minimálnej štátnej pomoci nazývanej „de minimis“. Veľmi dobre sa rozbiehajú misie na zahraničné odborné podujatia, kde v rámci Stážového programu po splnení kritérií dokážeme podnikateľom z projektu uhradiť letenky, ubytovanie a vstupenku na podujatie.
Možno bude čitateľov zaujímať, že disponujeme kvalitnou databázou približne 300 expertov, ktorí sú špecialisti vo svojich oblastiach, takže naši zamestnanci vedia sprostredkovať poradenstvo alebo skupinové podujatie na naozaj vysokej úrovni tak. Našim cieľom je, aby bol klient spokojný, a aby sa mohol plne venovať svojmu podnikaniu a nie riešeniu nariadení alebo predpisov. Jednoducho aby sa zameriaval na to, čo je pre neho dôležité.

Ak je dôležité, aby služby NPC uspokojili potreby klientov, má NPC aj nejakú spätnú väzbu o tom, že klienti sú skutočne spokojní s poskytnutými službami?

Samozrejme, je to jedna z podmienok projektu, aby sme „merali“ kvalitu nami poskytovaných služieb. Spätná väzba je dôležitá aj pre nás, aby sme našim klientom poskytovali len tých najlepších lektorov, expertov a odborníkov.
Po skončení každej aktivity majú naši klienti možnosť vyplniť dotazník spätnej väzby, kde nám dávajú vedieť ako boli spokojní s našimi službami. Na tomto základe sa snažíme naše služby neustále vylepšovať a tých expertov, ktoré majú vysoké hodnotenia, odporúčame na ďalšiu spoluprácu.

Aj keď NPC Prešov existuje pomerne krátky čas, koľko klientov doteraz využilo služby, ktoré NPC ponúka?

Za obdobie necelého roka sme obslúžili približne 300 klientov. Podnikateľov bolo takmer 200 a zvyšok je široká verejnosť, väčšinou študenti. Študentom boli určené skôr motivačné aktivity, porozprávali sme im o podnikaní, aj o tom, že podnikanie môže byť jedna z kariérnych ciest mladých ľudí. Je to síce cesta ťážká, ale v prípade úspechu je ocenenie vysoké. A nemyslím tým finančný profit. Najúspešnejší podnikatelia totiž nepodnikajú pre peniaze, ale pre pocit sebarealizácie a najmä slobody.

Má NPC Prešov nejakého klienta, ktorý bol motivovaný do takej miery tak, že začal podnikať (prešiel z Akceleračného do Rastového programu)?

Áno máme. Nie je ich síce veľa, ale už sa nájdu aj takí. Veľmi sa z toho teším.

Prestavme si, že som začínajúca podnikateľka, ktorá momentálne nepotrebuje pomoc. Je nejaké časové ohraničenie dokedy môže podnikateľ pomoc využiť a potom už v Prešove alebo v iných regiónoch nebudete NPC k dispozícii alebo je pôsobenie NPC časovo neohraničené?

NPC je koncipované na 6 rokov a projekt by mal trvať do októbra 2023. Je predpoklad, že keď všetko pôjde dobre a vyhodnotí sa, že tento projekt mal pre klientov prínosy a pozitíva, tak v rovnakej alebo obmenenej forme bude pokračovať ďalej.

V súčasnej dobe sa veľa rozpráva o kreatívnej ekonomike, teda o ekonomike, ktorá je spojená s laserovým obrábaním, 3D tlačiarňami a podobne. Má NPC niečo podobné v ponuke?

Áno. V NPC sme to nazvali pekným názvom - Creative Point. Funguje v Bratislave a buduje sa v Žiline a Košiciach. Creative Point predstavuje miesto, kde budú našim klientom k dispozícii nové technológie ako napríklad 3D tlačiarne, scanery, lasery, CNC frézy a rôzne iné zariadenia slúžiace na rozvoj zručností a tvorivých nápadov, pre zhotovovanie prototypov, modelov či dizajnov. Creative Point nebude slúžiť na to, aby sa niečo robilo vo veľkých sériách, ale na to, aby si náš klient prototyp odskúšal. K dispozícii budú odborníci, ktorí budú vedieť pomôcť a poradiť. Momentálne je Creative Point vo výstavbe.

Služby Creative Pointu môže využiť len podnikateľ alebo to môže byť aj nepodnikateľ, ktorý o podnikaní premýšľa?

V prípade Creative Pointu to môže byť aj široká verejnosť. Tvorivá dielňa bude otvorená širokému spektru záujemcov o podnikanie a MSP z radov dizajnérov, architektov, kreatívcov, osôb, ktoré majú invenčné nápady, ale taktiež záujemcom o podnikanie, ktorí majú záujem rozvíjať svoje kreatívne myslenie až do podnikateľského nápadu.

Na otázku, na čo sa Hlavný regionálny koordinátor projektu teší a čo považuje za atraktívnu oblasť projektu povedal, že veľmi sa teší na Inkubátor. Predpokladá, že vznikne „podhubie“, kde si hlavne mladí ľudia budú vymieňať myšlienky, skúsenosti, nápady na to, aby sa vedeli posunúť ďalej alebo možno vôbec začať. Myslí si, že to bude veľmi zaujímavé prísť tu medzi ľudí, ktorí sú pozitívni, ktorí chcú niečo nové vytvoriť.

Na záver už iba dodal: „Radi Vás uvidíme. Tešíme sa na každého klienta, lebo pre Vás sme tu!“

V pokračovaní článku o týždeň sme pripravili bližšie informácie o Rastovom programe.

Za rozhovor ďakujú Miroslava Klimovičová a Renáta Madzinová (SBA – NP NPC v regiónoch, NP Monitoring)
Rozhovor vznikol v Národnom podnikateľskom centre v Prešove – inštitúcie typu One-stop shop – poskytujúcej komplexnú systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, i pre záujemcov o podnikanie v 7 regiónoch Slovenska, okrem BSK.

Súvisiace články
28.1.2019 VÝKAZY, FAKTÚRY, DANE. AKO NA NE? 21.1.2019 Ponúknuť klientovi e-shop bez služieb je ako postaviť predajňu v lese 9.11.2018 Odvážené je nielen obchod. Odvážené je životná cesta 7.9.2018 Pomáhame podnikateľom rásť 13.8.2018 Je to výkon zarobiť vložené peniaze späť- ll. časť 31.7.2018 Je to výkon zarobiť vložené peniaze späť 26.6.2018 Podnikateľ nie je nadávka 30.11.-0001 Úspešne preraziť do sveta biznisu v zahraniční je s nami jednoduchšie
Mohlo by Vás zaujímať
Ponúknuť klientovi e-shop bez služieb je ako postaviť predajňu v lese
Život bez internetu? Pre mnohých niečo nepredstaviteľné. Mladý, ambiciózny podnikateľ z Bardejova, doslova žije internetom od mladosti. Ako 20 ročný založil firmu WAME s.r.o. , ktorá sa zaoberá programovaním, online marketingom, no hlavne e-commerce. O začiatkoch v podnikaní a čím všetkým si prešiel, čím sa odlišuje od silnej a veľkej konkurencie, ale aj o tom, čo by chcel v budúcnosti dosiahnuť porozprával zakladateľ firmy WAME s.r.o. , Mário Babej.
VÝKAZY, FAKTÚRY, DANE. AKO NA NE?
Zákony a ich neustále zmeny... . Pre mnohých začínajúcich, ale aj etablovaných podnikateľov je nielen časovo náročné sledovať tieto zmeny, mnohokrát sa v zákonoch ani nevyznajú, preto pre nich môžu byť až likvidačné. Ale legislatíva nepustí a za ich nedodržanie hrozia pokuty...
Inzercia
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj 2 podlažný rodinný dom, pozemok 514 m2, všetky IS, Ľubotice, okr. Prešov

Na predaj 5 izbový rodinný dom, postavený v šesťdesiatych rokoch. Základy domu - kameň, zmiešaný stavebný materiál. Úžitková plocha cca 200 m2, Dom je v pôvodnom stave.

0907030622 | | cena: 117.900,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
predám 2 - izbový byt, 52 m2, ulica Obrancov mieru, Prešov

lokalita: sídlisko II, výmera: 52 m2 + pivnica, poschodie: 2 zo 2, vymenené okná za plastové, ináč je v pôvodnom, zachovalom stave, ideálny na prerobenie podľa vlastných predstáv, orientácia: východ / západ, dobré dispozičné riešenie.

0907030661 | | cena: 67.000,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj celoročne obývateľná chata Drienica, okr. Sabinov

Chata je celoročne obývateľná, po kompletnej rekonštrukcii. Celé okolie je upravené, za chatou - kamenný oporný múr. Pozemok vo vlastníctve urbariátu. Úžitková plocha 85 m2 + 2 x terasa 20 m2 + prístrešok na 2 autá. Chata je kompletne zariadená.

0907030623 | | cena: 63.900,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj stavebný pozemok 1060 m2, Dulová Ves, Košariská

stavebný pozemok - Prešov, kataster Dulová Ves, časť Košariská o výmere 1060 m2. Pozemok je napojený na všetky inžinierske siete - plyn, obecný vodovod, elektrina, kanalizácia splašková, dažďová, optické káble na internet. Cena 57, - eur/m2.

0907030623 | | cena: 57,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.