Pondelok, 06. júl 2020
Meniny má Patrik, Patrícia | zajtra Oliver

Pomáhame podnikateľom rásť

Rozhovor s manažérmi programov Národného podnikateľského centra v regiónoch (Prešove) na pokračovanie – II. časť

Jadro NP NPC v regiónoch tvorí Rastový program, ktorý je komplexnejší ako ostatné programy NPC a zároveň je najzložitejší. Rastový program má dvoch manažérov a troch odborných pracovníkov. O tom, čo všetko svojím klientom Rastový program ponúka nám porozprával jeden z jeho manažérov, Marián Zvolenský.

Čo si máme predstaviť pod Rastovým programom?

Rastový program je primárne určený podnikateľom, ktorí už majú svoju firmu, podnikajú. Našim cieľom je pomáhať im tak, aby vedeli rásť, mali vyššie zisky a obraty a aby celé podnikanie a prípadný rast a rozvoj zvládli.

Je Rastový programu určený iba pre podnikateľov, ktorí chcú rásť? Ak podnikám napríklad mesiac, nemôžem využívať služby Rastového programu?

Naopak, práve začínajúca firma je najvhodnejšou adeptkou na takúto pomoc. Je štatisticky zistené, že práve podniky do troch rokov majú najväčšie problémy. Podnikatelia, ktorí začínajú so svojím podnikaním zvyčajne ani nevedia, čo ich v praxi čaká. Často sa zameriavajú iba na predmet svojho podnikania a podnikateľ vie veci vyrobiť, predať, poskytnúť služby, pozná procesné postupy. Zvyčajne však len tuší, že existujú nejaké dane, účtovníctvo, GDPR, mnohé regulácie alebo napríklad SOIka a podobne.

Rastový program teda pomáha podnikateľom s reguláciami?

Áno, no nielen to je predmetom činnosti Rastového programu. Ak napríklad firma začne rásť, tak začne zamestnávať čoraz viac zamestnancov a to je spojené s manažmentom, ale aj zmenami v personálnej politike. Častou otázkou, ktorú pomáhame riešiť je marketing, napríklad ak podnik chce viac predávať. Marketingová zmena, alebo vôbec zavedenie riadeného marketingu do podniku si vyžaduje marketingového špecialistu. V tomto okamihu si podnikateľ začína najímať odborníkov, ktorí mu radia. Takým úplne jednoduchým iným príkladom, kde vieme pomôcť, je tvorba webovej stránky. Nemať v súčasnosti webovú stránku, nemať sídlo na webe, znamená neexistovať. A vytvoriť rozumný web v krajine virtuálneho sveta znamená nájsť si kvalitného experta. Ak podnikateľ nie je programátor, tak zvyčajne nevie, ako ju urobiť tak, aby bola pre podnikateľa čo najužitočnejšia. A samozrejme, že za všetko sa platí. My prichádzame s tým, že podnikateľom vieme pomôcť. Pre požiadavky klientov máme vytvorenú pomerne veľkú databázu kvalitných expertov, ktorí prešli náročným výberom. Experti sú osvedčení z praxe, keďže činnosti, v ktorých poradenstvo vykonávajú, už vykonávali dlhšiu dobu a zároveň majú skúsenosti s poskytovaním poradenstva.

To znamená, že podnikateľ príde za zamestnancom Rastového programu a povie, mám problém, potrebujem ho riešiť?

V prvom rade sa podnikateľ stretne s kolegami na krátky rozhovor, kde sa problém identifikuje. Špecifikujú sa potreby pomoci podnikateľovi. Niekedy sa stane, že sa problém vo vnútri podniku identifikuje nesprávne. Niekto si myslí, že má problém so zamestnancami, ale možno len stačí zmeniť organizačnú štruktúru alebo pracovnú dobu a zamestnanci sa začnú správať inak. No nemusí to byť len organizačná štruktúra. Možno je potrebné zmeniť spôsob predaja, možno sa používajú nesprávne nástroje na predaj. A my potrebujeme podnikateľský problém presne identifikovať.
Niekedy sa stáva, že podnikateľ presne vie, čo potrebuje. Napríklad, ak vyšlo nové nariadenie a podnikateľ si s ním nevie poradiť. Tak príde a povie: „Ako to má byť? Potrebujem poradiť.“ V takom prípade vieme podnikateľovi ponúknuť experta na riešenie jeho problému.

Prečo by podnikateľ mal prísť a žiadať o experta práve prostredníctvom Rastového programu a nevybrať si spomedzi mnohých agentúr, ktoré také služby na trhu ponúkajú?

V prvom rade za takú službu nepožadujeme poplatok. Každý podnikateľ má na službu bezplatný nárok. Každý podnikateľ má v rámci pomoci de minimis nárok na pomoc v sume 200 000 € počas troch rokov. Tieto peniaze vyčlenené Európskou úniou na pomoc sú nárokovateľné, samozrejme, ak sa splnia určité podmienky. Podmienky nie sú veľmi náročné. Stačí, ak sa podnikateľ správa v podnikaní „slušne“, čo znamená, že nemá dlhy voči štátnym a verejným inštitúciám, nie je dlhodobo v strate, ... . Ak sú podmienky splnené, máme povinnosť takúto službu poskytnúť.

Mám to chápať tak, že pomoc dostanem v hotovosti? Alebo nejakou inou formou? A ak podnikám napríklad dva roky, určite budem mať problém s tým, že som v strate.

Začal by som tým, že v strate nie je možné byť dlhodobo. To by musel podnik vyhlásiť sám na seba konkurz.
A čo sa týka financií, v tomto programe nie je možné dostať priamu finančnú pomoc. Všetky pomoci sú nefinančné a to znamená, že sú realizované ako poradenstvo alebo ako účasť na podujatiach. Naši experti v rámci poradenstva dokážu poradiť, kde získať finančnú pomoc čo najvýhodnejšie, pomôcť pripraviť pre žiadateľa plán, projekt napríklad aj na získanie finančnej pomoci.

Ako dlho je možné poberať pomoc cez Rastový program?

To záleží od typu pomoci. Ak je to individuálne poradenstvo, potom klient dostane presne 10 hodín s jedným alebo viacerými expertmi v špecifikovaných oblastiach.

Rovnako má klient možnosť zúčastniť sa skupinových podujatí, čo sú rôzne odborné semináre, workshopy... Jediným obmedzením je, že celková suma poskytnutej pomoci za tri po sebe nasledujúce kalendárne roky nemôže byť vyššia ako 200 000 €.

A čo sa týka tém, či už v oblasti poradenstva alebo poskytovanej pomoci, tak podnikateľov najviac zaujímajú aktuálne témy. Veľa ľudí sa zúčastnilo napríklad seminára na tému GDPR, čo je nová smernica na ochranu osobných údajov. Bola to téma, ktorá rezonovala v médiách a zároveň sme mali kvalitnú expertku, ktorá prednášala. Dokonca pre veľký záujem sme podujatie opakovali. V septembri chystáme ešte jedno takéto podujatie s podobnou témou, ale so zameraním na začínajúcich podnikateľov. GDPR je jednou z povinností, ktorou sú podnikatelia zaťažení. Na našom podujatí sa napríklad dozvedia aj to, že sa GDPR nemusia až tak veľmi obávať :-).

Aká je možnosť zapojiť sa do aktivít Rastového programu?

Najjednoduchšie je prísť k nám na Kúpeľnú ulicu v Prešove, prípadne nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Najlepšie je dohodnúť si úvodné stretnutie, kde identifikujeme problém. No stále platí to, že prvá hodina, kde sa nastavujú všetky pravidlá, sa realizuje u nás v NPC. Čo sa týka ostatných hodín poradenstva, nie je pre nás zložité ani prísť za klientom napríklad do podniku. Krátkodobé individuálne poradenstvo vieme realizovať v NPC, v sídle podnikateľa, v priestoroch experta alebo kdekoľvek, kde sa podnikateľ a expert dohodnú. A platí ešte jedno pravidlo, že všetky poradenstvá je potrebné vyčerpať do jedného roka.

Rovnako je dôležité poznamenať, že poradenstva sa nemusí zúčastniť priamo majiteľ firmy, konateľ spoločnosti. Môže to byť ním poverená osoba. Nie je to teda povinnosť majiteľa začať sa učiť niečo nové. V podniku je určite niekto, komu verí, kto je v nejakom type pracovnoprávneho vzťahu a zaoberá sa danou témou. Tento človek sa z poverenia majiteľa podniku môže zúčastniť akcie realizovanej Rastovým programom.

Dokonca je možné realizovať poradenstvo aj prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov. Napríklad, ak rieši klient s expertom právnické otázky, často komunikujú mailom.

Stále však platí, že naše služby sú len poradenstvo. Od lektora nie je možné požadovať, aby vypracoval zmluvu alebo napríklad dokumentáciu potrebnú k GDPR, čo ale neznamená, že to klient nedokáže po konzultácii urobiť. Odporúčaním je, aby klient postupne na dokumente pracoval a na poslednom stretnutí dal expertovi dokument skontrolovať. Poskytnutie služby by naplnilo svoj zmysel, ak by na jej konci bol nejaký konkrétny výsledok. Napríklad: „Aha, už presne viem, ako má moja webová stránka vyzerať“.

Keď sme sa pýtali na to, čo je medzi klientmi najpopulárnejšie (aká služba), odpoveď bola jednoznačne krátkodobé individuálne poradenstvo. Zároveň manažér spomenul, že do budúcnosti pripravujú aj iné produkty. K nim patrí napríklad dlhodobé individuálne poradenstvo, kde je klientom k dispozícii 80 hodín poradenstva. A nezabudol zdôrazniť, že pri dlhodobom poradenstve sa bude do hĺbky riešiť jeden problém, jedna konkrétna špecifická oblasť. Tému počas poradenstva nebude možné meniť.

Majo nezabudol spomenúť ani ďalšiu aktivitu, ktorá bude čoskoro realizovaná.

Kolegovia z Akceleračného programu ukazujú, aké je fajn získať kontrolu nad svojím profesijným životom. Samozrejme, ruka v ruke so zodpovednosťou. Tak aj Rastový program pripravuje motivačné podujatia, kde predstavíme úspešné príbehy podnikateľov, ktorých možno poznáme, ale nevieme, čím všetkým si pri podnikaní prešli. Je možné inšpirovať sa ich životmi, je zaujímavé dozvedieť sa, ako zdolali všetky prekážky. Na druhej strane, čím boli odmenení a nehovoríme tu len o finančnej odmene.

Kde hľadá Rastový program expertov, ktorí prednášajú alebo vedú semináre, workshopy?

Na stránke SBA je vypísaná verejná výzva, do ktorej sa môžu experti prihlasovať. Niektorých expertov oslovujeme priamo, najmä ak vieme, že je dopyt po nejakej špeciálnej téme. Keďže náš záber je Prešovský kraj, tak sa snažíme osloviť expertov práve z tohto regiónu. Rovnako aj podnikateľov, ktorí pôsobia v Prešovskom samosprávnom kraji.

Na záver nezabudol pripomenúť, že podujatia Rastového programu postupne organizujú v celom kraji a nechcú ich koncentrovať len do Prešova.

V pokračovaní článku o týždeň sme pripravili bližšie informácie o Akceleračnom a Stážovom a Inkubačnom programe.

Za rozhovor ďakujú Renáta Madzinová a Miroslava Klimovičová (SBA – NP Monitoring, NP NPC v regiónoch)
Rozhovor vznikol v Národnom podnikateľskom centre v Prešove – inštitúcie typu One-stop shop – poskytujúcej komplexnú systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, i pre záujemcov o podnikanie v 7 regiónoch Slovenska, okrem BSK.

Súvisiace články
27.4.2020 Podnikatelia nie sú ani v týchto časoch na svoje problémy sami 26.3.2020 O tvorivej knihomoľke 6.2.2020 Obyčajné záhrady s neobyčajnými dizajnovými prvkami 9.1.2020 Podnikanie? Nemám čo stratiť! 2.11.2019 Prežívame apokalypsu v personalistike? 25.7.2019 Čarovná JAZYKOLA 22.7.2019 Cesta za vínom 8.4.2019 Dream job na Slovensku? – Prečo nie? 8.3.2019 Duševné vlastníctvo: Ako si ochrániť svoj biznis nápad? 11.2.2019 Úspešne preraziť do sveta biznisu v zahraniční je s nami jednoduchšie 28.1.2019 VÝKAZY, FAKTÚRY, DANE. AKO NA NE? 21.1.2019 Ponúknuť klientovi e-shop bez služieb je ako postaviť predajňu v lese 9.11.2018 Odvážené je nielen obchod. Odvážené je životná cesta 31.8.2018 Ani služby pre podnikateľov nie sú zadarmo 13.8.2018 Je to výkon zarobiť vložené peniaze späť- ll. časť 31.7.2018 Je to výkon zarobiť vložené peniaze späť 26.6.2018 Podnikateľ nie je nadávka
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.