PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17438/vkrajskom_muzeu_vpresove_sa_rozozvucia_historicke_hodiny.html

V Krajskom múzeu v Prešove sa rozozvučia historické hodiny

Návštevníci Rákociho paláca sa od zajtra (13.9.) môžu kochať pohľadom na súbor asi 60-tich vzácnych historických hodín. Tie sú súčasťou výstavy pod názvom In arte voluptas, ktorá potrvá do 2. decembra.

Krásu vystavených exponátov dopĺňajú funkčné obrazové hodiny z 19. storočia podľa predlohy holandského majstra s unikátnou melodickou zvonkohrou.

Najvzácnejším klenotom výstavy sú podľa Samuela Brussa budíkové hodiny z obdobia Empíru, vyrobené z pozláteného bronzu okolo roku 1805. Ich autorom je Aloys Maldonmer z Bratislavy (Presburg). Zaujímavý je ale ich príbeh, pretože pôvodne patrili rodine Dessewffy.

„Tento významný šlachtický rod ich zachránil z vlastného kaštieľa v obci Koprivnica spolu s ďalším mobiliárom po prechode ruského frontu v roku 1945. Následne sa dostali darom od pani Mitrovej, rodenej Dessewffyovej, v roku 2016 do kaštieľa v Hanušovciach, “ prezradil odborný pracovník múzea a spoluautor výstavy Ing. Samuel Bruss.

Historické hodiny sú z obdobia 18. až prvej polovice 20. storočia. Pochádzajú zo zbierok Krajského múzea v Prešove a dvoch súkromných zbierok. Vo väčšine prípadov sú zachované a dali by sa bez problémov sfunkčniť.

„Viaceré z prezentovaných hodín pochádzajú z dielní špičkových európskych výrobcov. Popri nich predstavujeme aj výrobky tunajších majstrov, najmä z Prešova, ktorí sa združovali do cechu a ich majstrovské kusy dosahovali veľmi slušnú úroveň, “ hovorí historik JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, zástupca riaditeľky Krajského múzea v Prešove.

Vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční vo štvrtok o 17 – tej slávnostne otvorí odbíjanie vzácnych obrazových hodín z 19. storočia.

„Pôvodnými majiteľmi týchto výnimočných hodín s olejomaľbou na plechu boli príslušníci šľachtického rodu Máriássy z Brzotína a múzeum ich získalo v roku 2017, “ dodáva Kušnír.

Kolekciu vystavených exponátov tvoria rôzne druhy hodín veľkej umelecko-remeselnej a estetickej hodnoty, napríklad barokové konzolové hodiny z 18. storočia, zlátené krbové hodiny či unikátne presýpacie hodiny z 19. storočia. Mnohé z nich boli ozdobou honosných interiérov šľachtických i bohatých meštianskych rezidencií aj v prostredí východného Slovenska.

Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956. Od 1. 1. 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku ako aj živé archeologické múzeum v prírode v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je u nás jediné svojho druhu. Stropkov sa zasa môže pochváliť stálou výstavou bábik zo sveta a bábik z literatúry. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií, ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre školy.

 
12.9.2018 | Autor: Rastislav Žitný | Mesto Prešov | čítané: 936 krát