Nedeľa, 17. február 2019
Meniny má Miloslava | zajtra Jaromír

Národné podnikateľské centrum je pre podnikateľov aj nepodnikateľov

Rozhovor s manažérmi programov Národného podnikateľského centra v regiónoch (Prešove) na pokračovanie – III. časť

Podľa pracovníkov SBA je Akceleračný program najstarším programom, ktorý klientom ponúkajú. To však určite neplatí pre manažérku Akceleračného programu NP NPC v regiónoch v Prešove – Alenu Mičko-Juricovú, s ktorou sme rozhovor viedli, ani pre jej odborného asistenta, Petra Sýkoru, s ktorým spolupracuje na všetkých aktivitách, ktoré spoločne organizujú.

Čo si môžeme pod pojmom Akceleračný program predstaviť?

Akceleračný program je určený pre nepodnikateľov, pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať a chceli by nájsť nejakú formu neformálneho vzdelávania. Je určený všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac informácií pred začatím podnikania a chceli by nadobudnúť nielen nové informácie, ale aj skúsenosti. Je pre všetkých, ktorí chcú začať podnikať alebo len chcú stretnúť nových ľudí.

Je Akceleračný program určený ľuďom, ktorí zatiaľ o podnikaní len uvažujú?

Hlavne tým, ktorí o podnikaní zatiaľ uvažujú alebo tým, ktorí už urobili aj prvé kroky k rozhodnutiu a povedali si: „áno, idem do toho“, ale zatiaľ nemajú živnostenský list ani žiadne iné oprávnenie na podnikanie. Na naše programy môže prísť napríklad aj budúci slobodný umelec, keďže Akceleračný program je určený všetkým nepodnikateľom - od študentov, cez mamičky až po dôchodcov, ktorí majú záujem o podnikanie.

Čo sa môže klient Akceleračného programu na jeho aktivitách dozvedieť?

Ten, kto navštívi podujatia alebo workshopy Akceleračného programu získa informácie z praxe, nie zo školy, kde si vysedí hodiny teórie  Za lektorov sa snažíme vyberať takých odborníkov z praxe, ktorí majú skúsenosti, nie sú nudní, sú fundovaní a účastníkov podujatí vtiahnú do riešeného problému. Často spolu vytvoria spoločný výstup z odborného seminára, čo môže byť napríklad web stránka, keďže témy na odborné podujatia vyberáme podľa dopytu našich klientov. Napríklad pri odbornom podujatí na tému tvorba web stránky mali účastníci možnosť vidieť prostredníctvom ktorých portálov je možné si web stránku vytvoriť, na čo si pri jej tvorbe dať pozor a tiež koľko stojí taká stránka. Tiež získali informácie o tom, ako postupovať pri tom, keď dáme niekomu stránku vytvoriť aj ako definovať presnú požiadavku na vlastnú web stránku, nie v štýle „chcem nejakú web stránku“. Ale podujatia Akceleračného programu nie sú len o webe. Je to o potrebách ľudí, ktoré mapujeme, selektujeme a následne pripravujeme na podujatia.

Spomedzi všetkých podujatí, ktoré AP pripravuje, sa jeho manažérke zdá najatraktívnejším Kurz podnikateľských zručností, ktorý považuje aj za najzaujímavejší. Sú to podľa nej informácie o podnikaní v kocke.

Aké aktivity ponúka Akceleračný program?

Akceleračný program ponúka klientom tri základné aktivity. Prvá je motivačno-informačná, kde je na podujatí podnikateľ, ktorý rozpráva o svojich začiatkoch, skúsenostiach s podnikaním. Účastníkom ponúka podnikateľský príbeh, ktorý môže byť inšpirujúci. Je to taká „hravejšia“ forma prezentácie.
Druhá aktivita je odborný seminár, kam prichádza odborník z praxe a vysvetľuje danú tému.
Tretia aktivita je Kurz podnikateľských zručností, ktorý dáva záujemcom o podnikanie základné informácie o podnikaní. Kurz prebieha počas piatich dní a jeho účastníci dostanú také informácie, ktoré im pomôžu pri štarte podnikania. Lektori sa venujú právnym formám podnikania, manažmentu, marketingu, financiám aj soft skills, napríklad aj tomu, ako odprezentovať svoj podnikateľský zámer, čo môže byť pre začínajúceho podnikateľa dosť veľký problém.

Čo chystá Akceleračný program v najbližšom období?

V rámci Akceleračného programu budeme ponúkať okrem už spomínaných aktivít aj iné, ktoré zatiaľ máme len v pláne. V najbližšom období ponúkame našim klientom individuálne poradenstvo, na ktoré bola na stránke SBA nedávno zverejnená výzva. Ide o poradenstvo medzi klientom a lektorom. Prebieha tak, že keď má klient konkrétny problém, ktorý by potreboval vyriešiť (napríklad získanie financií, dokončenie podnikateľského zámeru, patentová ochrana výrobku a pod.) príde k nám a my mu zabezpečíme lektora, s ktorým môže 10 hodín bezplatne konzultovať.

Pozitívne je, že klienti za služby Akceleračného programu neplatia, majú ich bezplatne a všetky náklady sú hradené z národného projektu NP NPC v regiónoch (kód projektu - ITMS2014+: 313031I870).

Stážový a Inkubačný program

Asi najatraktívnejší program, ktorý má NP NPC v regiónoch v ponuke je Stážový program, ku ktorému by sa už čoskoro mal pripojiť aj Inkubačný program. O tom, čo zatiaľ ponúka a niečo málo o tom, čo sa pripravuje, porozprávala Katarína Roháčová, odborná asistentka Stážového a Inkubačného programu.

Čo znamená Stážový a Inkubačný program?

Stážový program aktuálne ponúka klientom NPC v regiónoch možnosť zúčastniť sa na medzinárodných odborných podujatiach. Medzinárodné odborné podujatia sú rôzne typy podujatí - veľtrhy, výstavy alebo aj odborné semináre či konferencie realizovaná v členských krajinách EÚ. Naši klienti majú slobodnú voľbu pri výbere typu, dĺžky (vieme preplatiť maximálne 5 dní) aj miesta konania podujatia. Úspešným podnikateľom preplatíme cestovné náklady, ubytovanie a samotný vstup na podujatie, čo v prípade hlavne technologických, startupových alebo IT podujatí predstavuje celkom vysoké sumy. Niekedy sa vstupy pohybujú vo výške 500 – 1 000 € a pre začínajúceho podnikateľa by takáto aktivita bola asi nereálna. Toto považujeme za najväčšiu výhodu Stážového programu.
Do budúcnosti pripravujeme aj dlhodobé stážové pobyty v atraktívnych destináciách ako Singapúr, Izrael alebo USA, ktorých dĺžka je maximálne 3 mesiace a klienti môžu navštíviť napríklad technologický park alebo ľubovoľnú odbornú inštitúciu v zahraničí. Taktiež pripravujeme kombinované stážové pobyty, kde podnikateľ strávi týždeň na Slovensku a mesiac v nejakom členskom štáte EÚ. Rovnako buď v technologickom parku alebo priamo v sídle vybranej firmy.

Inkubátor bude ponúkať začínajúcim firmám možnosť využiť bezplatné priestory. Zároveň predstavuje možnosť vzájomného networkingu a možnosti získania nových kontaktov. Malo by to byť prostredie, ktoré bude motivovať a rozvíjať.

Ako často sa zverejňuje výzva na medzinárodné odborné podujatie?

Výzva bola v tomto roku vyhlásená dva razy, ale je možné, že vyjde aj niekoľkokrát ročne, a to buď kvartálne alebo polročne.
Informácie o aktuálnych výzvach týkajúcich sa Stážového programu je možné získať predovšetkým na stránke Slovak Business Agency a čoskoro aj na pripravovanej stránke Národné podnikateľské centrum.

Kto každý môže využiť služby Stážového programu a aké podmienky musí spĺňať?

Stážový program je určený podnikateľom aj nepodnikateľom. Základné podmienky, ktoré je potrebné splniť sú rozdielne a závisia od toho, ako je nastavená výzva. Buď je smerovaná na malé a stredné podniky, ktoré majú do 3 rokov, nad 3 roky alebo pre nepodnikateľov. V prípade záujemcov o podnikanie musí byť zároveň splnená podmienka, že k dátumu podania žiadosti o účasť na Stážovom programe musí mať oprávnený klient NPC viac ako 18 rokov a zároveň menej ako 35 rokov.
Rovnako ako v Rastovom programe, ani v Stážovom nemusí do zahraničia nevyhnute vycestovať sám majiteľ alebo konateľ spoločnosti. Za jeden podnik sa môžu medzinárodného odborného podujatia zúčastniť maximálne dve osoby. Okrem majiteľa to môže byť napríklad spoločník vo firme alebo zamestnanec. A ešte jedna celkom zaujímavá informácia, že službu medzinárodného odborného podujatia môže podnikateľ využiť opakovane.

Katka tiež povedala, že určite odporúča všetkým vyskúšať a prihlásiť sa na vybrané medzinárodné odborné podujatie. Šanca uspieť pri výbere je vysoká, najmä ak budú splnené všetky formálne požiadavky. Aj keď žiadosť posudzuje komisia, ktorá zároveň rozhoduje o tom, kto sa podujatia zúčastní, šanca uspieť existuje a určite stojí za to ju využiť. Tiež prezradila, že šance byť úspešný pred komisiou môže podnikateľ zvýšiť výberom kvalitného podujatia a tiež dobrým zdôvodnení toho, kam chce ís a aký to bude mať prínos a podobne.

Ak na medzinárodné odborné podujatie chce vycestovať nepodnikateľ, znamená to, že plánuje rozbehnúť podnikanie?

Mala by to byť akási motivačná cesta a budúci podnikateľ by mal navštíviť hlavne technologické centrá alebo parky. Rovnako to môže byť napríklad zamestnanec, ktorý pracuje v IT firme a ešte nezačal podnikať. V zahraničnej destinácii by mal mať náš klient nad sebou tútora alebo niekoho, kto by ho zastrešil. Počas pobytu má podnikateľ alebo nepodnikateľ možnosť zúčastňovať sa podujatí, ktoré sa konajú v mieste pobytu. Ak by bol náš klient napríklad v Silicon Valley, kde je IT stredisko, určite sa tam realizuje mnoho odborných podujatí, konferencií alebo networkingových podujatí, ktoré by mohli byť pre podnikateľa alebo budúceho podnikateľa inšpirujúce.

Zúčastnili sa medzinárodného odborného podujatia aj podnikatelia z Prešovského kraja?

Áno, máme aj úspešných uchádzačov z Prešovského kraja. Naši klienti si vyberajú z veľkého množstva podujatí, či už sa jedná o technologické výstavy, konferencie, alebo odborné podujatia z oblasti financií či marketingu. Z druhej výzvy bolo zo všetkých regiónov, s výnimkou Bratislavského kraja, schválených vyše 100 žiadostí na zahraničné podujatia.

Na záver Katka poznamenala, že zatiaľ všetci klienti, ktorí sa zo zahraničia vrátili boli s pobytom spokojní.

Za rozhovor ďakujú Renáta Madzinová a Miroslava Klimovičová (SBA –NP Monitoring, NP NPC v regiónoch)
Rozhovor vznikol v Národnom podnikateľskom centre v Prešove – inštitúcie typu One-stop shop – poskytujúcej komplexnú systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, i pre záujemcov o podnikanie v 7 regiónoch Slovenska, okrem BSK.

Súvisiace články
28.1.2019 VÝKAZY, FAKTÚRY, DANE. AKO NA NE? 21.1.2019 Ponúknuť klientovi e-shop bez služieb je ako postaviť predajňu v lese 9.11.2018 Odvážené je nielen obchod. Odvážené je životná cesta 30.11.-0001 Úspešne preraziť do sveta biznisu v zahraniční je s nami jednoduchšie
Mohlo by Vás zaujímať
Ponúknuť klientovi e-shop bez služieb je ako postaviť predajňu v lese
Život bez internetu? Pre mnohých niečo nepredstaviteľné. Mladý, ambiciózny podnikateľ z Bardejova, doslova žije internetom od mladosti. Ako 20 ročný založil firmu WAME s.r.o. , ktorá sa zaoberá programovaním, online marketingom, no hlavne e-commerce. O začiatkoch v podnikaní a čím všetkým si prešiel, čím sa odlišuje od silnej a veľkej konkurencie, ale aj o tom, čo by chcel v budúcnosti dosiahnuť porozprával zakladateľ firmy WAME s.r.o. , Mário Babej.
VÝKAZY, FAKTÚRY, DANE. AKO NA NE?
Zákony a ich neustále zmeny... . Pre mnohých začínajúcich, ale aj etablovaných podnikateľov je nielen časovo náročné sledovať tieto zmeny, mnohokrát sa v zákonoch ani nevyznajú, preto pre nich môžu byť až likvidačné. Ale legislatíva nepustí a za ich nedodržanie hrozia pokuty...
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj 2 podlažný rodinný dom, pozemok 514 m2, všetky IS, Ľubotice, okr. Prešov

Na predaj 5 izbový rodinný dom, postavený v šesťdesiatych rokoch. Základy domu - kameň, zmiešaný stavebný materiál. Úžitková plocha cca 200 m2, Dom je v pôvodnom stave.

0907030622 | | cena: 117.900,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj stavebný pozemok 1060 m2, Dulová Ves, Košariská

stavebný pozemok - Prešov, kataster Dulová Ves, časť Košariská o výmere 1060 m2. Pozemok je napojený na všetky inžinierske siete - plyn, obecný vodovod, elektrina, kanalizácia splašková, dažďová, optické káble na internet. Cena 57, - eur/m2.

0907030623 | | cena: 57,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Dám do prenájmu kancelárske priestory

Variabilné kancelárske priestory 52 m2 a 66 m2, alebo vcelku 118 m2 v širšom centre Prešova, situované v peknom, tichom prostredí s parkovaním v areáli.

+421903602897 | | cena: dohodou
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom 128 m2, s pozemkom 2456 m2, Malý Šariš, okr. Prešov

Podpivničený rodinný dom 128 m2 s pozemkom 2456 m2, s garážou s nadstavbou a hospodárskymi budovami, Malý Šariš, okr. Prešov. Dom je riešený ako 3-izbový, s kuchyňou, kúpeľňou, komorou, verandou, predsieňou so schodišťom do suterénu a na pôjd.

0907030623 | | cena: 156.000,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.