PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17515/mesto_ocenilo_pracu_kucharok_skolskych_zariadeni.html

Mesto ocenilo prácu kuchárok školských zariadení

Na Svetovom dni výživy mesto Prešov ocenilo nielen jedlá, ale najmä prácu kuchárov a kuchárok v školských stravovacích zariadeniach. Kvalita stravovania je totiž v prešovských školách a škôlkach každým rokom vyššia.

16. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy v PKO – Čierny orol už po jedenásty raz rozvoniavali jedlá, ktoré boli nielen lákavé na pohľad, ale predovšetkým, výborne chutili. Tento ročník bol venovaný téme obilnín.

„Počas rokov sa mení aj stravovanie a na jedálne v školách sú neustále kladené nové podmienky, či už zákonné alebo v rámci apelu na zdravé stravovanie. Práve to bolo vždy cieľom v našich zariadeniach a aj vďaka tomu je na vysokej úrovni, “ uviedla vo svojom príhovore primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Mesto Prešov aktívne a dlhodobo venuje veľkú pozornosť zdravej výžive, hlavne výžive detí a má za sebou v tejto oblasti aj viaceré kvalitné výsledky a prvenstvá.

Po minulých ročníkoch, ktoré sa niesli napr. v znamení medu či strukovín, chcel tento ročník poukázať na pozitívne účinky konzumácie obilnín na ľudský organizmus.

Obilninové jedlá, ktoré mali deti, rodičia i hostia možnosť vidieť a následne aj ochutnať, pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Tým potvrdili, že sa gastronómii venujú s naozajstnou láskou. Svetový deň výživy bol tak ukážkou vysokej profesionality a odbornej zdatnosti.

Svojimi vystúpeniami spríjemnili hosťom popoludnie aj deti z MŠ Volgogradská a MŠ Bernolákova. MŠ Haburská sa spolu s nimi pripojila k výzdobe sály. Zamestnancom i hosťom sa na podujatí prihovorila aj prezidentka Prvej asociácie školského stravovania AŠKOS Mgr. Oľga Koklesová. Odznel aj ďakovný list štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR Petra Krajňáka.

Svetový deň výživy bol zároveň príležitosťou na ocenenie jedál, ale aj zamestnancov.

Cenu primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej získal Bulgur s králičím mäsom a zeleninou, ktorý pripravili šikovné kuchárky z MŠ Haburská.

Za dlhoročnú prácu získali ocenenie:

Cecília Veselovská - Je kuchárkou na plný úväzok. Keďže varila prevažne sama, musela si so všetkým vždy poradiť a zvládla to vždy s úsmevom na tvári a navyše aj s humorným slovom. Neodradili ju v minulosti ani stiesnené podmienky v provizórnych priestoroch materskej školy. Teraz, keď dovŕšila životné jubileum, vykonáva svoju prácu v nových, moderných priestoroch MŠ na Haburskej ulici a snaží sa chutným jedlom rozžiariť očká vďačným stravníkom.

Viera Janovčíková - Pracuje ako vedúca školskej jedálne v MŠ Bernolákova už od roku 1987. Aktívne sa zúčastňuje školských akcií organizovaných pre deti a rodičov a na podujatiach súvisiacich so zdravou výživou. Okrem svojej práce v oblasti školského stravovania navyše spracúva podklady pre ekonomickú agendu materskej školy. V práci je svedomitá, aktívna, vždy ochotná pomôcť a v kolektíve veľmi obľúbená.

Irena Centková - Už takmer 35 rokov pracuje ako kuchárka v MŠ Budovateľská. Je veľmi zodpovedná, svedomito a presne dodržiava technologické postupy prípravy jedál a aj keď jedlá z materiálno-spotrebných noriem za tie roky veľmi dobre pozná, každé ráno si technologický postup prípravy prečíta, až tak začne variť. Má rada humor a stále rada prispeje vtipným výrokom k humoru na pracovisku.

Mgr. Kamila Hrušková - Úspešne pracuje ako vedúca školskej jedálne, ktorá sa aktívne zaujíma o svojich stravníkov. Aktívne tiež spolupracuje a zapája sa do projektu MŠ: „Cesta zdravia s Hrušíkom, “ kde v prepojení MŠ – rodič – ŠJ, plní tímovo spoločné ciele a úlohy, smerujúce k zdravému spôsobu života a zdravej životospráve. Sleduje nové trendy, zúčastňuje sa školení, a ustavične hľadá inovácie pre skvalitnenie školského stravovania Má vynikajúci tvorivý a odborný prístup k práci.

 
17.10.2018 | Autor: Milan Grejták | Mesto Prešov | čítané: 1032 krát