PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17587/verejnost_moze_nominovat_najlepsich_vcestovnom_ruchu_presovskeho_kraja_2018.html

Verejnosť môže nominovať najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018

Verejnosť môže do konca novembra nominovať osobnosti, produkty a zariadenia na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018. Ocenenie bude už po piaty raz udeľované tým, ktorí svojimi aktivitami a kvalitou prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji,  pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.  

Nominácie je možné podávať do konca novembra 2018 v štyroch hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu.
V kategórii Osobnosť cestovného ruchu budú udelené ocenenia za celoživotný prínos, vzdelávanie, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu v samospráve. Tiež je možné nominovať produkty, ktoré v roku 2018 prispeli k rozvoju turizmu a k zvýšeniu návštevnosti kraja (podujatia, atrakcie, festivaly a podobne). V kategórii zariadenia môžu byť nominované kultúrne zariadenia,  zábavno-relaxačné zariadenia a atrakcie, informačné kancelárie a tiež ubytovacie a reštauračné zariadenia. Kategória NAJ zamestnanec je otvorená šikovným zamestnancom z oblasti služieb, ako sú sprievodcovia a informátori v kultúrnych a informačných zariadeniach, kuchári, barmani, someliéri, čašníci a podobne.

„V Prešovskom kraji pôsobí mnoho skúsených a šikovných osobností, ktoré participujú na rozvoji cestovného ruchu v rozličných oblastiach. Či už je to vzdelávanie, podnikanie, samospráva i celý komplex oblastí obsiahnutý v celoživotnom prínose. Aj v tomto ročníku chceme takýchto ľudí predstaviť verejnosti a ponúknuť ich životné úspechy ako zdroj inšpirácií, “ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti a produkty odborná porota. V kategóriách NAJ zariadenie CR a  NAJ zamestnanec CR si víťazov zvolí verejnosť v online hlasovaní. Taktiež verejnosť rozhodne aj o najobľúbenejšom produkte cestovného ruchu. Online hlasovanie sa uskutoční od 14. decembra 2018 do 13. januára 2019.

„Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu je skvalitňovanie poskytovaných služieb. Kvalitné služby, ochotný personál a atraktívne produkty lákajú návštevníkov a podpisujú sa na raste turizmu v regiónoch i celom kraji. Už samotné nominácie v týchto kategóriách sú uznaním dobre odvedenej práce, “ doplnil Janoško.

Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2018 poštou alebo mailom. Všetky potrebné informácie,
kontaktný formulár a podmienky nominovania nájde verejnosť na stránke www.severovychod.sk.

Ocenení v roku 2017
Ocenenie za celoživotný prínos bolo v roku 2017 udelené horskému vodcovi Pavlovi Rajtárovi. V kategórii podnikanie v oblasti CR porota ocenila Jiřího Hrušku, ktorý stojí za vybudovaním golfového rezortu BLACK STORK vo Veľkej Lomnici. Za vzdelávanie udelila porota ocenenie Vladimírovi Ternavskému, zakladateľovi prvej lyžiarskej školy po revolúcii na Slovensku.
Za rozvoj CR v samospráve  bol ocenený primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Odborná porota ocenila aj trojicu produktov – Chodník korunami stromov Bachledka, Singletrails v Lechnici a medzinárodný futbalový turnaj žiakov Fragaria Cup 2017.

Verejnosť v roku 2017 vybrala NAJ kultúrno-náučné zariadenie, ktorým sa stali Slovenské opálové bane. Titul NAJ informačná kancelária získala Dukla Destination vo Svidníku. V silnej konkurencii sa NAJ ubytovacím zariadením stal zrenovovaný Hotel Alfa v Giraltovciach. NAJ reštauráciou 2017 bol Salaš u Franka v Starej Ľubovni a v kategórii NAJ kaviareň/bar/čajovňa si prvenstvo vyslúžila kaviareň Bruno caffé z Prešova. Titul  NAJ zamestnanec si odniesol vrchný čašník Milan Sipko z reštaurácie Kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka. Verejnosť tiež rozhodla o produkte cestovného ruchu, ktorým sa v roku 2017 stal projekt videopozvánky Osudy vpísané v dreve, ktorý prezentuje skanzen pod hradom Ľubovňa, z dielne žiakov SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

Ocenení v predošlých ročníkoch

Nominácie je možné navrhnúť v týchto kategóriách:
I. Osobnosť cestovného ruchu: (rozhodne odborná komisia)
A) Celoživotný prínos v oblasti CR
B) Rozvoj CR v samospráve
C) Vzdelávanie v oblasti CR
D) Podnikanie v oblasti CR
II. NAJ produkt CR (rozhodne odborná komisia a jeden produkt vyberie aj verejnosť v online hlasovaní)
III. NAJ zariadenie CR: (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
A) NAJ kultúrne zariadenie 
B) NAJ zábavné/relaxačné zariadenie, atrakcia
C) NAJ informačné zariadenie CR
D) NAJ ubytovacie zariadenie
E) NAJ reštaurácia
IV. NAJ zamestnanec CR  (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
Do kategórie patria zamestnanci v oblasti služieb v CR

 
14.11.2018 | Autor: Barbora Čechová | Doprava | čítané: 779 krát