Piatok, 20. september 2019
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava | zajtra Matúš

Komuniké zo Zasadnutia Mestskej rady v Prešove dňa 29.11.2018

Rokovanie viedla primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Po overení, určení zapisovateľov a overovateľov zápisnice a uznesení a schválení programu sa rokovalo o nasledujúcom programe:

Členovia Mestskej rady rokovali o trinástich bodoch programu:

1. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladateľ Ing. Magdaléna Artimová vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ v zastúpení Ing. Jana Vrteľová (Odbor strategického rozvoja). Návrh bol schválený s pripomienkami.

2. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ (Odbor ekonomiky a podnikania). Návrh bol schválený s pripomienkami.

3. Návrh na zriadenie novej sociálnej služby – Jedáleň, NS Opál, Zemplínska 9, Prešov. Predkladateľ: PhDr. Mária Humeníková PhD. vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ (Odbor sociálnych služieb. Mestská rada prijala uznesenie.

4. Návrh na schválenie Doplnku č. 4 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov. Predkladateľ: PhDr. Mária Humeníková PhD. vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ (Odbor sociálnych služieb). Mestská rada prijala uznesenie.

5. Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. arch. Mária Čutková vedúca odboru hlavného architekta mesta (Odbor hlavného architekta mesta). Mestská rada prijala dve uznesenia.

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladateľ: JUDr. Miroslav Makara vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ (Odbor správy majetku mesta)
6.01 Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia č. 733/2017 zo dňa 28. 6. 2017 – predaj – Ul. Zimná. Návrh bol schválený.
6.02 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 992/2018 zo dňa 27. 6. 2018 – odkúpenie pozemkov – Ul. Pod dubom. Návrh bol schválený.
6.03 Návrh na neschválenie MP – odkúpenie – Ul. Jurkovičova. Mestská rada prijala uznesenie.
6.05 Návrh na schválenie MP – predaja NP – Ul. Ďumbierska 20. Návrh bol schválený.
6.06 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Levočská. Návrh bol schválený.
6.07 Návrh na schválenie MP – priamy predaj – Solivar – Delňa. Návrh bol schválený.
6.08 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Ku Škáre. Návrh bol schválený.
6.09 Návrh na neschválenie MP – zámer predaja PP – Námestie osloboditeľov. Mestská rada prijala uznesenie.
6.10 Návrh na schválenie MP – bezodplatný prevod – Ul. Na Rovni. Návrh bol schválený.
6.11 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Jelenia. Návrh bol schválený.
6.12 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 939/2018 zo dňa 30. 5. 2018 – odkúpenie – Ul. Narcisová. Mestská rada prijala uznesenie.

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na I. polrok 2019. Predkladateľ: Ing. Alexander Ernst PhD. hlavný kontrolór mesta (Útvar hlavného kontrolóra). Návrh bol schválený.

8. Návrh dodatku č. 3 k Štatútu mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Mestská rada prijala uznesenie.

9. Návrh dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy. Návrh bol schválený s pripomienkami.

10. Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Návrh bol schválený.

11. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Návrh bol schválený.

12. Návrh na zvolanie 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Marta Dolhá, prednostka Mestského úradu v Prešove (Mesto Prešov). 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 12.12.2018 o 10:00. Návrh bol schválený.

13. Rôzne.

13.1 Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2019 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladateľ: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ v zastúpení JUDr. Ľudmily Vargovej (Odbor správy majetku mesta). Návrh bol schválený.

14 Záver.

Inzercia
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom 128 m2, s pozemkom 2456 m2, Malý Šariš, okr. Prešov

Na predaj podpivničený rodinný dom s pozemkom 2456 m2, s garážou s nadstavbou a hospodárskymi budovami, Malý Šariš. Zastavaná plocha 128 m2, úžitková plocha 108 m2, podpivničenie 100 m2, pôjd 90 m2. Dom je riešený ako 3-izbový.

0907030623 | | cena: 156.000,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Dám do prenájmu kancelárske priestory

Výhodne prenajmeme priestory na podnikanie v širšom centre Prešova. Výborná poloha, parkovanie pri objekte.

+421903602897 | | cena: dohodou
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom na Šidlovci, pozemok 817 m2, Prešov

Na predaj rodinný dom v pôvodnej zástavbe rodinných domov s pozemkom o výmere 817 m2 v časti Šidlovec v Prešove. 5 izbový rodinný dom, úžitková plocha cca 160 m2. V celom dome sú plastové okná, inak pôvodný stav. Všetky IS. Výborná lokalita.

0907030622 | | cena: 159.000,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj pozemok, OV, výmera 1186 m2, Sabinov

lokalita: blízke centrum , v zastavanom území, prístup po asfaltovej ceste, mimo hlavnej cesty, šírka: cca 32 m v hornej časti a 25 m v dolnej časti, dĺžka: cca 44 m z jednej strany, 40 m z druhej strany. IS v dosahu. pozemok je svahovitý, slnečný, udržiavaný

0907030661 | | cena: 27.000,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj dvojpodlažný rodinný dom na 8 á pozemku, Prešov

Predaj 2-podlažný rodinný dom v Prešove, po rekonštrukcii spodného podlažia a exteriéru domu. Je riešený ako 2 samostatné bytové jednotky. Úžitková plocha: prízemie 120 m2 + poschodie 110 m2 + podpivničenie 120 m2. Vyhľadávaná lokalita.

0907030623 | | cena: 199.000,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.