Utorok, 07. február 2023
Meniny má Vanda | zajtra Zoja

Komuniké zo Zasadnutia Mestskej rady v Prešove dňa 29.11.2018

Rokovanie viedla primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Po overení, určení zapisovateľov a overovateľov zápisnice a uznesení a schválení programu sa rokovalo o nasledujúcom programe:

Členovia Mestskej rady rokovali o trinástich bodoch programu:

1. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladateľ Ing. Magdaléna Artimová vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ v zastúpení Ing. Jana Vrteľová (Odbor strategického rozvoja). Návrh bol schválený s pripomienkami.

2. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladateľ: Ing. Martina Kolarčíková vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ (Odbor ekonomiky a podnikania). Návrh bol schválený s pripomienkami.

3. Návrh na zriadenie novej sociálnej služby – Jedáleň, NS Opál, Zemplínska 9, Prešov. Predkladateľ: PhDr. Mária Humeníková PhD. vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ (Odbor sociálnych služieb. Mestská rada prijala uznesenie.

4. Návrh na schválenie Doplnku č. 4 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov. Predkladateľ: PhDr. Mária Humeníková PhD. vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ (Odbor sociálnych služieb). Mestská rada prijala uznesenie.

5. Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. arch. Mária Čutková vedúca odboru hlavného architekta mesta (Odbor hlavného architekta mesta). Mestská rada prijala dve uznesenia.

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladateľ: JUDr. Miroslav Makara vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ (Odbor správy majetku mesta)
6.01 Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia č. 733/2017 zo dňa 28. 6. 2017 – predaj – Ul. Zimná. Návrh bol schválený.
6.02 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 992/2018 zo dňa 27. 6. 2018 – odkúpenie pozemkov – Ul. Pod dubom. Návrh bol schválený.
6.03 Návrh na neschválenie MP – odkúpenie – Ul. Jurkovičova. Mestská rada prijala uznesenie.
6.05 Návrh na schválenie MP – predaja NP – Ul. Ďumbierska 20. Návrh bol schválený.
6.06 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Levočská. Návrh bol schválený.
6.07 Návrh na schválenie MP – priamy predaj – Solivar – Delňa. Návrh bol schválený.
6.08 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Ku Škáre. Návrh bol schválený.
6.09 Návrh na neschválenie MP – zámer predaja PP – Námestie osloboditeľov. Mestská rada prijala uznesenie.
6.10 Návrh na schválenie MP – bezodplatný prevod – Ul. Na Rovni. Návrh bol schválený.
6.11 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Jelenia. Návrh bol schválený.
6.12 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 939/2018 zo dňa 30. 5. 2018 – odkúpenie – Ul. Narcisová. Mestská rada prijala uznesenie.

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na I. polrok 2019. Predkladateľ: Ing. Alexander Ernst PhD. hlavný kontrolór mesta (Útvar hlavného kontrolóra). Návrh bol schválený.

8. Návrh dodatku č. 3 k Štatútu mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Mestská rada prijala uznesenie.

9. Návrh dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy. Návrh bol schválený s pripomienkami.

10. Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Návrh bol schválený.

11. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Eduard Vokál vedúci odboru vnútornej správy MsÚ (Odbor vnútornej správy). Návrh bol schválený.

12. Návrh na zvolanie 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladateľ: Ing. Marta Dolhá, prednostka Mestského úradu v Prešove (Mesto Prešov). 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 12.12.2018 o 10:00. Návrh bol schválený.

13. Rôzne.

13.1 Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2019 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladateľ: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ v zastúpení JUDr. Ľudmily Vargovej (Odbor správy majetku mesta). Návrh bol schválený.

14 Záver.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK