Nedeľa, 26. máj 2019
Meniny má Dušan | zajtra Iveta

Prof. René Matlovič vymenovaný za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes vymenovala členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Za jedného z členov tohto 9-členného grémia bol vymenovaný aj prof. RNDr. René Matlovič, PhD. , LL. M z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Prof. Matlovič

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sa zriaďuje ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá bude vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. V rámci týchto činností bude rozhodovať napríklad o súlade vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho implementácie na jednotlivých vysokých školách so štandardami, o udelení alebo neudelení akreditácie študijných programov, udelení alebo neudelení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania, bude môcť uložiť vysokým školám opravné opatrenia a podobne.

Vzhľadom na to, že funkcia člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je nezlučiteľná s funkciou dekana fakulty, prof. RNDr. René Matlovič, PhD. , LL. M ukončil výkon funkcie dekana Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove dňa 27.2.2019. Dekanom fakulty bol od 1.8.2015.

Akademický senát Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove na svojom zasadnutí dňa 27.2.2019 schválil podanie návrhu, aby rektor PU uvoľnil prof. RNDr. René Matloviča, PhD. , LL. M z funkcie dekana FHPV PU s účinnosťou od 28. februára 2019. Akademický senát FHPV PU súčasne navrhol rektorovi Prešovskej univerzity v Prešove, aby výkonom funkcie dekana FHPV poveril prodekanku pre vedu a akreditáciu a doterajšiu štatutárnu zástupkyňu dekana prof. RNDr. Jarmilu Bernasovskú, PhD. s účinnosťou od 28.2.2019 až do vymenovania nového dekana.

Prof. RNDr. René Matlovičovi, PhD. , LL. M je držiteľom viacerých významných ocenení. Spomenúť možno Cenu mesta Prešov za rok 2011, Pamätnú medailu pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave v r. 2014, Pamätnú medailu a diplom pri príležitosti 50. výročia geografického pracoviska Fakulty geografie, turizmu a športu Univerzity v Oradei (Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism si Sport) v r. 2014, Striebornú medailu Prešovskej univerzity v Prešove v r. 2015, Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v kategórii Vzdelávanie v r. 2015 a Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016. V roku 2018 získal najvyššie vyznamenanie Poľskej geografickej spoločnosti, ktorá patrí medzi popredné geografické spoločnosti na svete.
V uplynulom období zastával prof. Matlovič zodpovedné akademické funkcie. V r. 2000 – 2007 bol prodekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU pre vedu, umenie a doktorandské štúdium. V r. 2007 – 2015 vykonával dve funkčné obdobia funkciu rektora Prešovskej univerzity v Prešove. V r. 2015 - 2019 bol dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Okrem toho bol aktívnym aj v kultúrnom živote mesta, najmä počas svojho pôsobenia ako predseda Kolégia evanjelickej inteligencie východného Slovenska v r. 1998 – 2000. V rámci vedeckých a manažérskych aktivít je dôležité uviesť jeho pôsobenie ako prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV v r. 2006 – 2014. Ako jeden z mála slovenských geografov je od r. 2012 členom riadiaceho výboru jednej z komisií Medzinárodnej geografickej únie – IGU Commission on „The Dynamics of Economic Spaces“. V r. 2011 – 2016 bol viceprezidentom ACEU – Alliance of Central-Eastern European Universities.

Prof. Matlovič
Mohlo by Vás zaujímať
Nadané deti rozvíjali intelektové schopnosti v projekte Fort IQ
Školáci z prešovského Klubu nadaných detí sa zapojili do zaujímavého českého projektu. Zábavné učenie, riešenie logických úloh, čítanie s porozumením, matematické rébusy a rôzne záhadné úlohy na Slovensko priniesol projekt Fort IQ. Riešenie tvorivých úloh zaujalo!
Filozofická fakulta PU slávi 60. výročie svojho vzniku
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (PU), ako druhá najstaršia filozofická fakulta na Slovensku, v tomto roku slávi 60. výročie svojho založenia. Počas tejto bohatej histórie dokázala, že je stabilnou súčasťou vysokého školstva na Slovensku.
Akreditačná komisia schválila inžiniersky program pre vysokú školu ISM Slovakia
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove má schválený nový inžiniersky študijný program zameraný na ekonomiku a manažment. „Študijný program ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní nám v uplynulých dňoch schválila akreditačná komisia, teraz už len čakáme na podpis ministerky školstva, “ neskrýva radosť kancelár školy, Jozef Polačko.
Slovenským hokejistom fandí Klub nadaných detí Prešov
Májové stretnutie nadaných detí v Prešove bolo venované Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji. Školáci pripravili pre slovenských hokejistov krásne kresbičky a nechýbali rôzne želania. Klub nadaných detí Prešov drží slovenským hokejistom palce!
Inzercia
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom 130 m2, s pozemkom 698 m2, Lažany, okr. Prešov

Na predaj trojizbový, dvojpodlažný rodinný dom, Lažany, okr. Prešov, zastavaná plocha 85 m2, úžitková plocha 130 m2, všetky IS, nízke mesačné náklady. Pôvodný stav.

0907030623 | | cena: 74.900,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj 2 podlažný rodinný dom, pozemok 514 m2, všetky IS, Ľubotice, okr. Prešov

Na predaj 5 izbový rodinný dom, postavený v šesťdesiatych rokoch, základy domu kameň, stavebný materiál zmiešaný, úžitková plocha cca 200 m2, plynové vykurovanie. Rodinný dom je v pôvodnom stave. Žiadaná lokalita

0907030622 | | cena: 111.900,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Dám do prenájmu kancelárske priestory

Variabilné kancelárske priestory 52 m2 a 66 m2, alebo vcelku 118 m2 v širšom centre Prešova, situované v peknom, tichom prostredí s parkovaním v areáli.

+421903602897 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.