Štvrtok, 17. október 2019
Meniny má Hedviga | zajtra Lukáš

Voľby prezidenta Slovenskej republiky, 2. kolo: Manuál pre voličov

Dnes si na Slovensku v druhom kole prezidentských volieb volíme hlavu štátu. Volebné miestnosti budú pre voličov otvorené od 7.00 do 22.00 h. V Prešove je 80 volebných miestností pripravených tak, aby mal každý volič k voľbám čo najbližšie.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky v druhom kole má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania druhého kola volieb dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“). Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Volič môže voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Zoznam všetkých volebných okrskov a volebných miestností nájdete: https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=1081111

Pozornosť by mali zvýšiť voliči, ktorí doteraz volili v priestoroch Kultúrneho strediska PKO Družba na Námestí Kráľovnej pokoja č. 2. Pre rekonštrukciu bola volebná miestnosť presunutá do Súkromnej základnej školy DSA na Mukačevskej ulici č. 1.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (podľa miesta svojho trvalého pobytu), vydá mesto Prešov na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. pre druhé kolo volieb najneskôr 29.03.2019) v úradných hodinách mesta Prešov. V takomto prípade mesto Prešov vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania druhého kola volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania druhého kola volieb do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov.

Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom vydá okrsková volebná komisia voličovi jeden hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta Prešov. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkuje viac poradových čísel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok volič vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, nie však člena okrskovej volebnej komisie. Osoba podľa pokynov voliča a podľa zákona upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky.

Volič, ktorý pre zdravotné postihnutie nemôže sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky len volič, ktorý o to požiadal (osobne, telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby) mesto Prešov – Mestský úrad v Prešove a v deň konania druhého kola volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu: https://www.presov.sk/oznamenie-mesta-presov-o-case-a-mieste-konania-volieb-prezidenta-slovenskej-republiky-clanok/mid/387269/.html#m_387269

Volič môže hlasovať len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. To znamená, že s prenosnou volebnou schránkou sa môžu členovia okrskovej volebnej komisie pohybovať len v rámci územného obvodu svojho volebného okrsku. Telefonicky môže volič požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky na tel. č. : 051/3100512 alebo 051/3100513 a elektronicky na e-mailovej adrese: volby@presov.sk aj v deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 30. marca 2019.

Všetky ďalšie informácie k Voľbám prezidenta Slovenskej republiky 2019 nájdete na webovej stránke mesta Prešov (naľavo) v sekcii VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: https://www.presov.sk/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-16-03-2019-a-30-03-2019.html

Mohlo by Vás zaujímať
Vyhlásenie vedenia mesta Prešov k obnove štadiónov
Šport v meste Prešov má dlhoročnú kontinuálnu tradíciu, ktorú si vážime a našou snahou je na ňu nadviazať aj v súčasnosti a ďalej ju rozvíjať.
FOTO: Za Slušné Slovensko
Je to 19 mesiacov po vražde. No my nesmieme zabudnúť. Fotoreport z akcie.
Veľké zmeny na prešovských parkoviskách uľahčia Prešovčanom život
Obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov čakajú o niekoľko mesiacov historicky najväčšie zmeny v oblasti parkovania vozidiel. Mesto zadefinovalo nové pravidlá týkajúce sa systému parkovania vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré vstúpi do platnosti 1. júla 2020.
Mesto Prešov podporuje Klimatický štrajk
Mesto Prešov vyjadruje podporu mladým ľuďom, ktorí sa v piatok 20.9.2019 zapoja do celosvetového Klimatického štrajku.
Nedostatočný dialóg s občanmi.
Prešovská participatívna platforma – projekt vzájomnej spolupráce občanov, poslancov a úradníkov MsÚ má za sebou komunitný prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť postoj obyvateľov a obyvateliek k mestskej administratíve i práci poslancov a poslankýň.
Matej Krajňák z Junioru Prešov začína byť európskou špičkou vo svojej kategórií
Začiatok sezóny začali PRESOV KARATE KIDS svetelnou rýchlosťou. Prvou ťažkou skúškou, bola súťaž ZÁHREB CUP 2019 v Chorvátsku, konaná dňa 08.09.2019. Na danej medzinárodnej súťaži v chorvátskom ZÁHREBE, reprezentovala Prešov štvorica PRESOV KARATE KIDS, a to Matej Krajňák, Veronika Jalowiczorová, Michaela Bryndzová a Alexandra Šofraneková.
Festival architektúry a dizajnu 2019 úspešne odštartoval
V stredu úspešne odštartoval 4. ročník Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD) 2019. Výstavy, prezentácie a bohatý sprievodný program prebiehajú v termíne od 25. do 27. septembra 2019 na Hlavnej ulici v priestore pred Šarišskou galériou, v Divadle Jonáša Záborského, v Krajskom pamiatkovom úrade, v historickej budove Skladu soli a v obľúbených prešovských kaviarňach.
Inzercia
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom 128 m2, s pozemkom 2456 m2, Malý Šariš, okr. Prešov

Na predaj podpivničený rodinný dom s pozemkom 2456 m2, s garážou s nadstavbou a hospodárskymi budovami, Malý Šariš. Zastavaná plocha 128 m2, úžitková plocha 108 m2, podpivničenie 100 m2, pôjd 90 m2. Dom je riešený ako 3-izbový.

0907030623 | | cena: 156.000,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom na Šidlovci, pozemok 817 m2, Prešov

Na predaj rodinný dom v pôvodnej zástavbe rodinných domov s pozemkom o výmere 817 m2 v časti Šidlovec v Prešove. 5 izbový rodinný dom, úžitková plocha cca 160 m2. V celom dome sú plastové okná, inak pôvodný stav. Všetky IS. Výborná lokalita.

0907030622 | | cena: 159.000,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.