Utorok, 25. február 2020
Meniny má Frederik, Frederika | zajtra Viktor

Voľby prezidenta Slovenskej republiky, 2. kolo: Manuál pre voličov

Dnes si na Slovensku v druhom kole prezidentských volieb volíme hlavu štátu. Volebné miestnosti budú pre voličov otvorené od 7.00 do 22.00 h. V Prešove je 80 volebných miestností pripravených tak, aby mal každý volič k voľbám čo najbližšie.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky v druhom kole má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania druhého kola volieb dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“). Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Volič môže voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Zoznam všetkých volebných okrskov a volebných miestností nájdete: https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=1081111

Pozornosť by mali zvýšiť voliči, ktorí doteraz volili v priestoroch Kultúrneho strediska PKO Družba na Námestí Kráľovnej pokoja č. 2. Pre rekonštrukciu bola volebná miestnosť presunutá do Súkromnej základnej školy DSA na Mukačevskej ulici č. 1.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (podľa miesta svojho trvalého pobytu), vydá mesto Prešov na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. pre druhé kolo volieb najneskôr 29.03.2019) v úradných hodinách mesta Prešov. V takomto prípade mesto Prešov vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania druhého kola volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania druhého kola volieb do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov.

Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom vydá okrsková volebná komisia voličovi jeden hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta Prešov. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkuje viac poradových čísel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok volič vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, nie však člena okrskovej volebnej komisie. Osoba podľa pokynov voliča a podľa zákona upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky.

Volič, ktorý pre zdravotné postihnutie nemôže sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky len volič, ktorý o to požiadal (osobne, telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby) mesto Prešov – Mestský úrad v Prešove a v deň konania druhého kola volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu: https://www.presov.sk/oznamenie-mesta-presov-o-case-a-mieste-konania-volieb-prezidenta-slovenskej-republiky-clanok/mid/387269/.html#m_387269

Volič môže hlasovať len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. To znamená, že s prenosnou volebnou schránkou sa môžu členovia okrskovej volebnej komisie pohybovať len v rámci územného obvodu svojho volebného okrsku. Telefonicky môže volič požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky na tel. č. : 051/3100512 alebo 051/3100513 a elektronicky na e-mailovej adrese: volby@presov.sk aj v deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 30. marca 2019.

Všetky ďalšie informácie k Voľbám prezidenta Slovenskej republiky 2019 nájdete na webovej stránke mesta Prešov (naľavo) v sekcii VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: https://www.presov.sk/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-16-03-2019-a-30-03-2019.html

Mohlo by Vás zaujímať
AKTUALIZÁCIA: Mesto Prešov vyplatilo poškodeným obyvateľom z Mukačevskej ulice už viac ako pol milióna eur
Mesto Prešov zrealizovalo ďalšie úhrady z oficiálneho darovacieho účtu pre poškodených obyvateľov z Mukačevskej ulice. Zatiaľ bolo prerozdelených 631 500 eur.
Zažite veselé a chutné Fašiangovanie v Prešove
Mesto Prešov vás počas obdobia zábavy, plesov a karnevalov pozýva na tradičné a obľúbené Fašiangovanie. Voňavé a chutné dobroty, ľudová hudba a pestrý sprievodný program si nenechajte ujsť už 25. februára 2020 na Hlavnej ulici.
Poznáme najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2019
V Prešove sme počas galavečera Športovec roka už po 59. krát ocenili najlepších športovcov, ktorí v uplynulom roku reprezentovali a zviditeľňovali naše mesto doma i v zahraničí. Do siene slávy prešovského športu pribudlo desiate meno.
Národný týždeň manželstva v Prešove ponúkne bohatý program
V pondelok 10. februára 2020 sa začína Národný týždeň manželstva. Jubilejný 10. ročník opäť prinesie množstvo zaujímavých podujatí pre manželov aj zľavy vo vybraných prevádzkach.
Moderná križovatka na ulici Obrancov mieru zlepší dopravu v Prešove
Dopravná situácia v meste Prešov sa opäť o niečo zlepšila. Po dokončení malého obchvatu (odbočka Škultétyho – ZVL), prišli na rad tri kritické križovatky. Posledná z nich – Levočská a Obrancov mieru – bola dnes slávnostne uvedená do plnej prevádzky za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka a viceprimátora mesta Prešov Pavla Neupauera.
Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2019
3. ročník čitateľskej ankety
Najlepší prešovskí športovci na jednom mieste
Vyhlasovanie ankety Športovec roka má v Prešove dlhú tradíciu už od roku 1961. Mesto Prešov o víťazoch tejto ankety každoročne informuje na svojej webovej stránke. Tentoraz však vznikla myšlienka vytvoriť miesto, kde nájdu športoví fanúšikovia všetky informácie prehľadne na jednom mieste.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.