Piatok, 03. júl 2020
Meniny má Miloslav | zajtra Prokop

Ako môže byť aj malá prešovská firma svetovou jednotkou

Každý príbeh má svoj začiatok. A firma IT-Solutions4you má v obchodnom registri uvedený dátum vzniku štvrtok, 22. február 2007. Jej konateľom je Ing. Matúš Sopko, ktorý dva roky pred založení firmy začínal podnikať ako živnostník. Dnes patrí malá, prešovská firma IT-Solutions4you medzi svetovo uznávané firmy v oblasti pro klientsky tvorených CRM systémov. Náš hodinový rozhovor sme začali tým, ako sa dostali ku názvu domény its4you, prostredníctvom ktorej ponúkajú CRM systém (Customer Relationship Management, teda Riadenie vzťahov so zákazníkmi) postavený na open source platforme vtiger.

Its4you je pre mňa slovná hračka, ale aj skratka, ktorá má význam a je zrozumiteľná pre širokú komunitu ľudí. Keďže na začiatku podnikania som pôsobil hlavne na zahraničnom trhu, hľadal som nejaký názov, ktorý príjemne znie a má aj nejaký význam. Pri jednej večernej debate, keď sme už prešli nekonečné množstvo návrhov, zrazu zaznelo Its4you (je to pre teba). A len čo som zistil, že doména its4you.sk je voľná, hneď som ju aj zaregistroval.

Všimla som si že máte stránku aj v anglickej mutácií. Takže pôsobíte aj na zahraničných trhoch?

Keď som začínal ako programátor, tak som mal predovšetkým nemecky hovoriacich klientov. A naša klientela sa nachádzala najmä v zahraničí. Na Slovensku sme boli viac ako 10 rokov neznámi. A potom prišiel moment, keď mal nemecký partner problémy a my sme museli alebo vytvoriť niečo nové, alebo zaniknúť. Hľadali sme cestu, ako pokračovať ďalej a začali sme vymýšľať doplnky, vylepšenia do indickej open source platformy vtiger. V súčasnosti máme s touto platformou viac ako 10 ročné skúsenosti a sme jedna z mála firiem, ktorá pozná aj jej zdrojový kód.

Open source platforma je podľa M. Sopku výhodná minimálne v dvoch veciach. Klientom je voľne dostupná a vedia si ju bezplatne stiahnuť. Následne vedia kontaktovať miestnu IT firmu, ktorá vie program dodatočné prispôsobiť ich požiadavkám. Tieto dve veci sme dokázali skĺbiť a dnes ponúkame CRM systém, ktorý je vďaka nášmu prekladu voľne dostupný v slovenskom jazyku a k nemu vieme pre klienta zabezpečiť služby podľa jeho predstáv.

Konateľ spoločnosti zároveň upozornil aj na to, že niekedy sa môže zdať, že „hotové, krabicové“ softvéry majú výhodu, lebo sú už hotové. Ale preto, že neponúkajú možnosť prispôsobiť softvér potrebám klienta, aj najmenšia požiadavka sa môže stať neriešiteľným problémom. A v rozhovore častejšie spomenul aj to, že výhoda open source je aj v tom, že klient s ním môže bezplatne pracovať dlhodobo. Nemá len napríklad 30 dní na jeho vyskúšanie. Klient často zistí výhody, alebo nevýhody softvéru až po 2 alebo 3 rokoch. A znova sa vrátil ku odpovedi na otázku, kde má firma svojich zákazníkov.

Aj keď na zahraničných trhoch pôsobíme stále, začali sme trochu meniť stratégiu a posunuli sme sa na slovenský trh. Slovenským podnikateľom by sme chceli ponúknuť k nášmu produktu aj jednoduché odborné poradenstvo a naučiť firmy, že za prijateľnú cenu môžu získať výborný produkt s množstvom podporných služieb šitých na mieru.

Koľko máte aktuálne zamestnancov?

Momentálne vo firme pracujeme desiati, z tohto je 7 programátorov a každý rok sa snažíme počet zamestnancov zvyšovať. Nie vždy sa nám to darí, lebo nájsť dobrého programátora je stále ťažké. Možno aj preto už 7 rokov prijímame do práce študentov vysokej školy, ktorých si vychováme a učíme ich programovať v jazyku, ktorý potrebujeme. Práve preto, že využívame open source platformu, je potrebné pri programovaní dodržiavať určité štandardy a postupy. Preto sú pre nás ideálni študenti. Pre skúseného programátora môže byť prechod na nový alebo iný spôsob kódovania problematický.

Zároveň pán Sopko dodáva, že prijímanie nových ľudí do zamestnania je vždy spojené s nejakým úskalím. Aj keď by práve teraz potreboval aspoň 2 ďalších programátorov, musí v prijímaní zamestnancov postupovať strategicky. Zamestnanci by mali byť vo firme dlhší čas a preto im potrebuje zabezpečiť prácu a to znamená hľadanie nových projektov. Hovorí, že kým bol sám živnostník a peniaze nemal, tak ich nemal on. Ak má zamestnanca, jeho zodpovednosť je oveľa väčšia.

Ako do kontextu IT-Solutions4you zapadá Národné podnikateľské centrum?

Národné Podnikateľské centrum vnímam ako možnosť a priestor pre vzájomne výhodnú spoluprácu. Pomoc zo strany EÚ je v prípade NPC veľmi dobre poskytnutá. Na jednej strane som sa sám ako klient zúčastnil viacerých podujatí, z oblasti marketingu alebo práva a keďže pre klientov sú podujatia bezplatné, je takáto pomoc veľmi dobrá. Takéto podujatia považujem za veľkú príležitosť aj pre podnikateľov, ktorí nevedia ako sa ďalej pohnúť, lebo stretnutie na nejakom podujatí s lektorom alebo inými podnikateľmi dáva možno impulz alebo podnet na ďalší rozvoj či spoluprácu. Možno to súvisí aj s tým, že dlho pracujeme v zahraničí, som zvyknutý na určitú prajnosť, čo sa v podnikaní začína prejavovať aj na Slovensku. Už to nie je také uzavreté ako to bolo, keď som sám začínal. Možno aj v súvislosti s tým, že pracujem na platforme open source, nemám problém sám poskytnúť radu alebo pomoc. Škoda, že taká forma pomoci neexistovala pred 15 rokmi, keď som začínal.

Takže na jednej strane sa sami zúčastňujeme podujatí, ktoré NPC ponúka, na druhej strane sami ponúkame poradenstvo v tej oblasti, v ktorej sa dobre vyznáme.

V CRM pôsobíte 12 rokov. Dá sa v skratke zhrnúť, ako sa zmenilo CRM za tie roky?

Najväčším posun vo vývoji CRM vidím v užívateľským prostredí. Možno aj preto, že formuláre, ktoré sa niekedy používali boli statické a bolo potrebné do nich zadávať mnohé údaje, zákazníci vnímali komunikačné technológie ako niečo, čo sťažuje klientom prácu. Dnešné formuláre okrem toho, že lepšie vyzerajú, vedia klientom niektoré údaje už predvyplniť. Klientovi prácu skutočne uľahčujú, pričom môže ísť aj o úplné maličkosti, ktoré ale bolo v minulosti potrebné dopĺňať ručne, alebo následne kontrolovať.

To, čo sa zmenilo, a čo klient nevidí je napríklad kódovanie, ktoré sa podstatne zjednodušilo. Jednoduchší kód zase umožňuje rýchlejšie a stabilnejšie spravovanie dát. Ďalším výrazným posunom je to, že mnohé firmy posúvajú údaje na Cloud.

Aktuálnym trendom nielen v CRM je podpora mobilných zariadení, tak aby sa používatelia vedeli dostať k informáciám kdekoľvek a v podstate akýmkoľvek mobilným zariadením. Tomuto trendu sa samozrejme musia prispôsobovať aj CRM systémy.

Ak firma kúpi CRM systém, je určený takmer všetkým zamestnancom. Potrebujú zamestnanci prejsť nejakým školením, alebo mať nejaké špeciálne znalosti, či je systém skôr intuitívny?

Súčasná doba nám všetkým umožňuje pracovať s počítačom a vedieť ho ovládať. Je na programátorovi, aby systém nastavil tak, aby ho bežný užívateľ počítačov dokázal využívať bez nejakých dodatočných špeciálnych vedomostí či znalosti. Dokonca ak klient zadá niečo nesprávne, tak by ho systém mal na chybu upozorniť.

Výhodou CRM systému je, že všetky údaje sú dostupné a spätne dohľadateľné, koncentrované na jednom mieste. Napríklad ak som odoslal faktúru, tak sa viem aj po niekoľkých mesiacoch, rokoch k nej vrátiť, vyhľadať jej obsah, kedy a komu som ju posielal, či bola priložená príloha a tak ďalej. A nemusím to hľadať vo viacerých zložkách, archívoch, lebo všetko mám na jednom mieste.

CRM systém registruje nielen mailovú komunikáciu, ale napríklad aj osobné stretnutia, dokáže synchronizovať udalosti aj zariadenia.

CRM je dobrý systém nielen pre zamestnancov, ale aj pre manažérov. Je súčasťou CRM systému aj spracovanie big data?

[I][Spracovanie veľkých objemov dát je súčasťou CRM od začiatku jeho fungovania. Firmy zvyčajne majú svoje dáta aj historické, ktoré pri obstaraní CRM systému potrebujú do systému vložiť. Neskôr je systém vkladania dát založený na systéme pravidelnej synchronizácie medzi systémami, ktoré firma vo svojej činnosti využíva.
M. Sopko upozornil na to, že CRM systém určite nie je a ani nebude jediný, ktorý firma používa. Mnohé funkcie CRM nemá, napríklad účtovný systém. V systéme CRM, ktorý je dobre zladený s ostatnými podnikovými systémami však dokáže napríklad upozorniť na nezaplatené faktúry, rovnako ako dokáže ukázať celú históriu obchodného partnera, takže klient vie: aha, tu je zákazník, ktorý síce odoberá veľké množstvá tovarov, ale nespláca faktúry. Na druhej strane, tu je podnikateľ, ktorý síce odoberá malé množstvá, ale platí včas a v hotovosti. CRM dokáže vytvárať aj rôzne reporty a pomáhať manažérom v ich činnosti, ale čo je dôležité, aby akýkoľvek systém dokázal fungovať, je potrebné ho udržiavať, dodávať do neho dáta, spracovávať ich a denne s nimi pracovať. Je to taký never ending story.][I]

To, že CRM systém nie je statický uvádza M. Sopko aj na príklade toho, že mnohé funkcie, ktoré má CRM dnes, vznikli na základe požiadaviek klientov. Napríklad možnosť vytvárať cenové ponuky, evidovať objednávky, aj možnosť viesť peňažný denník, získať informácie o úhradách faktúr (úplná, čiastočná, oneskorená...). Práve mnohé podnety a nápady s ktorými IT-Solutions4you prišla, ju v súčasnosti radia medzi najaktívnejších spolupracovníkov v komunite open source platformy.

Práca s CRM neznamená, že klient si systém kúpi, naplní ho vstupnými údajmi a nič viac. Každý klient, ktorý so systémom pracuje, prichádza s rôznymi vylepšeniami, nápadmi. Ako hovorí aj náš švajčiarsky partner, s jedlom rastie chuť :). To je presne to, čo ma na tom baví. Že človek nie je obmedzený „krabicovým“ systémom, že ľudia používajú náš softvér 2-3 roky a potom nám zavolajú, že by niečo chceli zmeniť. A keď zmenu realizujeme, tak sa čudujú, prečo to nechceli skôr, že teraz je činnosť, ktorú sme upravili podstatne jednoduchšia. A hneď na to majú ďalšiu požiadavku :). S ľuďmi, ktorí so systémom pracujú, sa nám dobre komunikuje. Zvyčajne vedia, aké sú väzby a prepojenia v systéme a prispôsobiť systém novej požiadavke je tak pre nás jednoduchšie. Teší nás, keď klient povie, že kým najprv pri spracovaní nejakého údaja musel kliknúť 100 krát, teraz mu stačí jeden klik.

Každý klient je špecifický a po dlhšom čase vie, ktorá funkcionalita je pre neho najdôležitejšia a ktorú chce ďalej rozvíjať.

Stretli ste sa s požiadavkou od klienta, ktorá bola neštandardná a znamenala rozlúsknuť nejaký oriešok?

Vždy :). Tým, že celý softvér spĺňa určité základné požiadavky funkcionality, problémy, s ktorými sa na nás klienti obracajú, sú vždy neštandardné. Okrem toho pri vývoji potrebujeme pracovať tak, aby aj samotný open source zdroj bol v každej svojej minulej a budúcej verzii kompatibilný.

Za taký „štandardný oriešok“, kedy sme robili systém CRM na mieru, považujeme jedného slovenského výrobcu ktorý vyrába skrine podľa požiadaviek zákazníka. Ten má na svojej webovej stránke formulár, kde zákazník uvádza akú skriňu by chcel mať. Jej šírku, výšku, hĺbku, osadenie a otváranie dverí. Už v tejto chvíli, pri zadávaní parametrov je potrebná kontrola, aby napríklad neboli ani milimetrové rozdiely pri osadní dverí, čo to sme aj v systéme potrebovali analyzovať a riešiť. Zákazník si v objednávke navolí skriňu. Či chce mať police, priestor na vešanie, ako bude skriňa delená, či bude mať aj nejaké šuplíky, skrátka všetko. Súčasne s tvorbou skrine systém vypočítava spotrebu materiálu a dynamicky, podľa požiadaviek vytvára cenu. Keď je skriňa podľa požiadaviek klienta hotová, príde mu návrh, ako to bude vyzerať. Ako náhle klient objednávku schváli, v podniku sa okamžite rozbehne proces prípravy výroby. Teda vytvára sa technický nákres, vypočítava sa spotreba materiálu, prácnosť a náklady na pracovnú silu, množstvo odpadu, ziskovosť. Systém dokáže vypočítať, koľko firma zarobí na každej objednávke a zároveň vie online reagovať aj na rozličné ponuky a zľavy, prípadne samotný predaj produktov. Na základe takej objednávky vidí firma aj reakcie klienta. Ten, po objednávke dostane skriňu vyrobenú presne podľa jeho návrhu, narezané dosky, vyvŕtané otvory, zrkadlá... samozrejme, že si k dodávke dokáže objednať aj montáž.

A taký systém na mieru je to, čo nás baví a napĺňa. Že dodáme niečo, čo sa nedá kúpiť ako hotový výrobok, ale že ho dokážeme spolu s klientom podľa jeho požiadaviek vyrobiť a spravovať. Samozrejme, že takáto spolupráca netrvá krátko a že hneď prvá verzia systému nebola taká, ako som opísal. Celý vývoj bol dlhodobý. Napríklad v prvých verziách si klient mohol objednať len 2, neskôr 3 – 5 priestorov. No postupne sme to spoločne budovali a teraz, keďže sa nášmu zákazníkovi darí, tak je pred nami ďalšia výzva, pripraviť do CRM aj optimalizáciu dopravných trás.

CRM je systém, ktorý môže využívať každá firma. Či je výrobná, predajná, alebo ponúka služby. Dá sa využívať ako klasické CRM, ale dá sa využívať aj ako základ, na ktorom sa potom budujú rôzne špecializácie na mieru a funguje ako nekonečný produkt.

Na otázku či má firma IT-Solutions4you konkurenciu, odznelo rezolútne áno. To, v čom sa od ostatných firiem, ktoré ponúkajú štandardizované CRM systémy odlišuje, a čo možno považovať za najväčšiu konkurenčnú výhodu firmy je, že firma sa vie prispôsobiť požiadavkám klienta a v tejto oblasti je IT-Solutions4you uznávanou svetovou firmou.

Celý rozhovor ma podnietil k tomu, aby som do vyhľadávača zadala CRM systém a vyhodilo mi to 222 miliónov odkazov. Ak by som si ako zákazník mala teraz vybrať, na ktorú firmu sa s požiadavkou zavedenia CRM systému do firmy obrátim, asi by som bola úplne zúfalá. A určite nie som sama. Tak som dostala od pána Sopka radu, ako postupovať, aby som si vybrala systém, ktorý bude dobrý a zároveň mi ako podnikateľovi bude vyhovovať najviac.

1. Mám si pozrieť počet stiahnutí. CRM systém založený na vtiger má týždenne 5 – 7 tisíc stiahnutí. Pričom firmy, ktoré s platformou vtiger pracujú už majú softvér stiahnutý a klientom ho zdarma posúvajú ďalej. Celkovo je teda počet stiahnutí oveľa vyšší. Je to najobľúbenejší voľne dostupný CRM systém vo svete.

2. Mám dať systému šancu, aby som zistila, aké má výhody.

3. Alebo mám postupovať tak, ako to urobili veľkí zákazníci firmy IT-Solutions4you.

Slovenská, celosvetovo pôsobiaca IT firma ESET a veľká švajčiarska firma ALMEVA , ktorá sa zaoberá výrobou komínov sa stali našimi zákazníkmi na podobnom princípe. Dali vypracovať firme projekt, v ktorom im mala zistiť, ktorý open source systém je najlepší. V oboch prípadoch, v rôznom časovom období bol výsledok vtiger. Následne si obe firmy vyžiadali od projektovej firmy meno toho, kto je v customizácii platformy najlepší. A oba projekty robíme my – IT-Solutions4you.

Kde sa vidíte o 5 rokov? Aké máte podnikateľské výzvy?

Chceme sa etablovať na Slovenskom a Českom trhu a priniesť technológie využívané vo svete aj na domáci trh.

Aj keď s konateľom spoločnosti IT-Solutions4you by sa dalo rozprávať ešte dlho a dlho, tak ako má všetko svoj začiatok, aj my sme naše na informácie nabité stretnutie ukončili a už som len poďakovala za rozhovor.

Rozhovor vznikol v Národnom podnikateľskom centre v Prešove – inštitúcie typu one-stop shop – poskytujúcej komplexnú systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, i pre záujemcov o podnikanie v 7 regiónoch Slovenska, okrem BSK.

Za rozhovor ďakuje Renáta Madzinová

Súvisiace články
27.4.2020 Podnikatelia nie sú ani v týchto časoch na svoje problémy sami 26.3.2020 O tvorivej knihomoľke 6.2.2020 Obyčajné záhrady s neobyčajnými dizajnovými prvkami 9.1.2020 Podnikanie? Nemám čo stratiť! 2.11.2019 Prežívame apokalypsu v personalistike? 25.7.2019 Čarovná JAZYKOLA 22.7.2019 Cesta za vínom 8.4.2019 Dream job na Slovensku? – Prečo nie? 8.3.2019 Duševné vlastníctvo: Ako si ochrániť svoj biznis nápad? 11.2.2019 Úspešne preraziť do sveta biznisu v zahraniční je s nami jednoduchšie 28.1.2019 VÝKAZY, FAKTÚRY, DANE. AKO NA NE? 21.1.2019 Ponúknuť klientovi e-shop bez služieb je ako postaviť predajňu v lese 9.11.2018 Odvážené je nielen obchod. Odvážené je životná cesta
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.