PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17904/oceneny_milan_tomco.html

Ocenený Milan Tomčo

Prešovčan Milan Tomčo získal čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR. Gratulujeme.

Najvyššie vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR bolo 2. apríla 2019 v Žiline odovzdané novým držiteľom z rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha. Prítomný bol aj prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý a generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Za DHZ Prešov bol ocenený Milan Tomčo. Gratulujeme.

Pán Milan Tomčo sa narodil 13. marca 1959 v obci Ruská Voľa.
Po ukončení základnej školy študoval na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, odbor energetika a elektrické stroje a prístroje. V roku 1980 sa zamestnal v ZPA Prešov ako revízny a požiarny technik, od roku 1992 až do roku 2006 vykonával funkciu vedúceho útvaru obrany, ochrany, bezpečnosti pri práci a technika požiarnej ochrany. V súčasnosti pracuje ako živnostník v oblasti elektrotechnik špecialista a autorizovaný bezpečnostný technik.

Do radov dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1976 vo svojej rodnej obci, po nástupe do zamestnania sa preregistroval do závodného zboru v ZPA Prešov. Ako aktívny člen DHZ si získal dôveru členskej základne a v roku 1981 si ho členovia zvolili za tajomníka, túto funkciu vykonával do roku 2006, kedy zanikol závodný hasičský zbor. Pán Tomčo prestúpil do DHZ Prešov a už v roku 2007 si ho členovia zvolili za predsedu DHZ Prešov, túto funkciu vykonával do roku 2012.

Počas svojho dlhoročného členstva zastával významné funkcie aj v územnej organizácii DPO SR Prešov. Jedno volebné obdobie bol členom Okresnej kontrolnej a revíznej komisie, od roku 2002 bol členom pléna a Predsedníctva OV DPO. Od roku 2007 až do roku 2017 vykonával funkciu podpredseda – okresný veliteľ. Od roku 2017 je členom Preventívno výchovnej komisie.

V rokoch 2002 – 2012 bol členom Snemu DPO SR, členom KV DPO SR a členom Republikovej preventívno výchovnej komisie bol do roku 2017.

Pán Tomčo má bohaté skúsenosti a odbornosť, ktorú získal štúdiom, v roku 1984 - 1985 študoval na odbornej škole Požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v Žiline so zameraním na zisťovanie príčin požiaru a požiarnu prevenciu. V rokoch 1987 – 1989 navštevoval školu civilnej ochrany v Kutnej Hore.

Ako súťažiaci veliteľ za ZPA Prešov sa zúčastňoval súťaži nielen v rámci okresu a kraja, ale súťažné družstvo pod jeho vedením sa zúčastnilo aj na Národnom kole v Šuranoch, na ktorom sa umiestnili na 2. mieste.

Pán Tomčo bol aj aktívny športovec, hral futbal za obec Kojatice v najvyššej okresnej súťaži, v roku 1984 sa zúčastnil Košického maratónu.

Za svoju dlhoročnú prácu na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany bol ocenený medailami Za príkladnú prácu, Za zásluhy, v roku 2001 medailou Miroslava Schmidta Za zásluhy o výcvik, v roku 2009 medailou Za mimoriadne zásluhy a v roku 2017 medailou sv. Floriána.

Územný výbor DPO SR v Prešove odporučil Prezídiu DPO SR, udeliť pánovi Milanovi Tomčovi za jeho vyše 40 ročnú aktívnu prácu v DPO najvyššie ocenenie titul - Zaslúžilý člen DPO SR.

 
9.4.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Spoločnosť | čítané: 1133 krát