PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17906/studenti_strednych_skol_sa_na_den_stanu_fyzikmi_castic.html

Študenti stredných škôl sa na deň stanú fyzikmi častíc

Medzinárodný program otvára špičkovú fyziku pre mladých výskumníkov po celom svete.

V priebehu niekoľkých týždňov stredoškoláci na celom svete navštevujú blízke univerzity, aby si v celodennom programe vyskúšali prácu na prednej línii základného výskumu. Medzinárodné Masterclasses dajú žiakom príležitosť stať sa na jeden deň časticovými fyzikmi. Počas podujatia účastníci pracujú s dátami z experimentov na Veľkom jadrovom urýchľovači (LHC) v CERNe pod vedením fyzikov. Masterclasses v tomto roku prebiehajú od 7.marca do 17. apríla vo viac ako 50 krajinách sveta.

Prvé podujatie s názvom International Masterclasses Hands On Particle Physics sa uskutočnilo už v roku 2005. Objav Higgsovho bozónu na LHC v lete 2012 viedol k veľkej mediálnej odozve a veľkému záujmu verejnosti. Fyzici pokračovali v štúdiu Higgsa, hľadaní nových častíc a pochopení tajomstiev tmavej hmoty, neutrín a
ďalších častíc. Základnou myšlienkou programu podujatia je nechať študentov pracovať tak ako to robia skutoční vedci. Študenti získajú obraz o modernom fyzikálnom výskume prácou priamo s časticovými fyzikmi na skutočných dátach z LHC.

Na konci každej Majstrovskej triedy sa študenti zapoja do videokonferencie s fyzikmi z CERNu spolu s ďalšími študentskými skupinami z rôznych krajín, aby diskutovali o svojich výsledkoch. V danej oblasti výskumu pracujú na tom istom experimente tisíce vedcov na celom svete a to si vyžaduje neustálu komunikáciu prostredníctvom videokonferencie. Študenti sa tak môžu zoznámiť so skutočným komunikačným vedeckým pracovným prostredím, v ktorom sa každý deň približne 5 skupín študentov z rôznych krajín spájajú s dvoma moderátormi v CERNe, alebo vo Fermilabe (Batavia, Illinois, USA) aby skombinovali a prediskutovali svoje výsledky. Majú tiež príležitosť otestovať moderátorov svojimi otázkami.

Medzinárodné Masterclasses sú vedené Technickou univerzitou v Drážďanoch a QuarkNetom v USA, v úzkej spolupráci s International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) s viac ako 200 univerzitami a výskumnými laboratóriami. IPPOG je nezávislá skupina zástupcov z krajín zapojených do výskumu v CERNe a z ďalších
vedúcich výskumných laboratórií. Cieľom IPPOGu je sprístupniť časticovú fyziku verejnosti.

Harmonogram Masterclasses 2019 na Slovensku:
13.3. UPJŠ Košice,
25.3. UKF Nitra,
1.4. UK Bratislava,
3.4. Žilinská univerzita,
11.4. UMB Banská Bystrica,
12.4. Prešovská univerzita v Prešove,

 
10.4.2019 | Autor: Anna Polačková | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 660 krát