PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17914/regionalne_lesnicke_dni_v_presove_zaujali_malych_aj_velkych.html

Regionálne lesnícke dni v Prešove zaujali malých aj veľkých

Regionálne lesnícke dni majú aj v Prešove svoju tradíciu. V apríli, mesiaci lesov sa na Hlavnej ulici už tradične stretávajú malí aj veľkí, aby sa o lesoch a ochrane prírody veľa dozvedeli. Nechýbajú však ani zaujímavé sprievodné aktivity.

„Myslím si, že v dnešnej dobe, kedy sa kladie dôraz na ekológiu a ochranu prírody, robíte naozaj záslužnú činnosť, za čo vám patrí veľké poďakovanie, “ prihovoril sa lesníkom viceprimátor Vladimír Feľbaba.

V historickom centre Prešova sa stretli lesníci, ktorí prezentovali svoju prácu, ale okoloidúcim rozprávali aj o tom, ako treba lesy chrániť, prečo je ich funkcia dôležitá a ako byť v lese zodpovednými návštevníkmi.

Pripravili aj množstvo sprievodných aktivít, ktoré boli zamerané na spoznávanie a ochranu prírodného bohatstva v našich lesoch.

Aj keď bolo chladno, Prešovčanov to neodradilo. Na podujatie sa prišli pozrieť malí aj veľkí. Školáci sa popri lesníkoch mohli naučiť, ako rozpoznať jednotlivé lesné plody, stromy, ale aj zvieratká, ktoré v lese žijú, a ich stopy.

Už tradične nechýbal ani multiinštrumentalista a výrobca ľudových hudobných nástrojov Michal Smetanka, ktorý predstavil svoju tvorbu a ukázal deťom, ako rozlične znejú píšťalky z rôznych druhov dreva. Divadlo Portál si zas pre deti pripravilo rozprávku Zbojnícka kráľovná.

Na Regionálnych lesníckych dňoch v Prešove nechýbali ani ukážky rôznych poľovníckych signálov, sokoliari a deti si dokonca mohli zajazdiť aj na koni.

Kúsok lesa do centra mesta priniesli Lesy SR, š.p. , Odštepný závod Prešov a ich kolegovia z ďalších prevádzok na východnom Slovensku. Pridali sa k nim aj študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove či Technické služby mesta Prešov.

Lesní­cke dni 2019 sú najväčším celoslovenským podujatí­m organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku. Konajú sa od roku 2007 a sú určené všetkým, ktorí milujú slovenské lesy a prírodu. Podujatie ponúka program podujatí určených pre širokú verejnosť a zameraných na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť. Aktivity Lesníckych dni sa sústreďujú na 5 základných regiónov: Prešov, Zvolen, Bratislava, Kežmarok a Košice.

 
12.4.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Kultúra a voľný čas | čítané: 671 krát