PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/17982/65-_hviezdoslavov_kubin.html

65. Hviezdoslavov Kubín

Začiatkom mesiaca máj sa už po tretíkrát v Prešove stretli najlepší recitátori Prešovského samosprávneho kraja, víťazi všetkých vekových kategórií okresných kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá v tomto roku slávi svoj jubilejný 65. ročník.

2. – 3. a 6. mája v priestoroch Divadla Jonáša Záborského zneli poetické aj prozaické texty slovenských aj zahraničných, súčasných i dobových autorov recitované 102 recitátormi. Ich vystúpenia hodnotilo 8 trojčlenných komisií zostavených z odborníkov z prešovského aj košického kraja, ktorých predsedami boli PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD. , Mgr. Ľubica Bekéniová, Mgr. Lenka Regrutová, PhD. , Mgr. Soňa Pariláková, PhD. , PhDr. Miron Pukan, PhD. , MgA. Marica Harčariková, Mgr. Jela Timková a Ján Petrík. Poroty ocenili 56 súťažiacich recitátorov.

Na prvom mieste, s úlohou reprezentovať Prešovský samosprávny krajn na celoštátnej súťažnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne, sa v prednese poézie umiestnili Teo Svitana, ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa; Alžbeta Piňková, ZUŠ Mierová, Humenné; Tamara Benčová, ZŠ Bajkalská, Prešov; Klára Halasová, CSŠ Vranov nad Topľou; Daniel Koháni, SKDK Prešov; Igor Kasala ml. , SKDK Prešov. V prednese prózy sa stali víťazmi Samuel Klimek, ZŠ Toporec; Roman Thor Vítek, ZŠ Letná, Poprad; Norbert Jakubek, ZŠ Bernolákova ul. , Vranov nad Topľou; Martin Mihaľov, ZUŠ Mierová, Humenné; Karin Štefaňáková ZUŠ M. Moyzesa, Prešov.

V druhej časti súťaže – v súťaži detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – sa v tomto roku predstavili DDS Trnky brnky, Spoj. katolícka škola sv. Mikuláša, Prešov s hrou O cestovaní nosa dlhonosa z paneláku na Island (autor T. Janovic v úprave Z. Sedlákovej); DDS Tote tam, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok s hrou Papučový futbal podľa textu D. Heviera v réžii E. Šavelovej. Do súťaže sa zapojil aj DDS Zvončeky z Kapušian I, SZUŠ Kapušany, ktorý tiež siahol po textoch D. Heviera a v úprave I. Kasalovej vytvoril pedstavenie Školáci. Básne Milana Rúfusa sa stali základom pre predstavenie DDS Stopy, SZŠ Giraltovce Modlitba za rodičov, v úprave V. Maťašovej. Netradičným a zároveň kvalitným počinom v tohtoročnom ročníku bolo spojenie DS Tote tam, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok a DS Trma vrma, ZUŠ SŠ Poprad do jedného divadelného celku a jeho prezentácia v sekcii divadiel poézie hrou Som /H. Hovejan a kol. /E. Šavelová a A. Váradyová.

Odborná porota v zložení MgA. Marica Harčariková, Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. a PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD. , rozhodla, že z prvého miesta bude Prešovský samosprávny kraj (PSK) v kategórii detských recitačných kolektívov reprezentovať na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín DDS Trnky brnky, do tejto súťaže boli navrhnuté aj DDS Trma vrma a DDS Zvončeky z Kapušian I. DS Tote tama a DS Trma vrma dostali nomináciu pre reprezentáciu PSK v kategórii divadiel poézie na celoštátnej súťaži v Dolnom Kubíne.

Naše blahoželanie k výborným výsledkom a poďakovanie za tvorbu patrí nielen víťazom krajského kola súťaže, ale všetkým súťažiacim na všetkých stupňoch súťaže Hviezdoslavov Kubín, ako aj ich pedagógom. Vďaka ich práci s umeleckým prednesom sa slovo, jeho význam a interpretácia stávajú pravidelnou súčasťou života ich zverencov, ktorí sa aj vďaka tomu stávajú láskavými a premyšľajúcimi ľuďmi.

 
20.5.2019 | Autor: Dagmar Rusnáková | Kultúra a voľný čas | čítané: 764 krát