PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18034/pozname_nove_hviezdy_presova.html

Poznáme nové Hviezdy Prešova

Počas Dní mesta Prešov 2019 sme spoznali nové prešovské „hviezdy“. Úspešní žiaci prešovských škôl si prevzali ocenenia z rúk JUDr. Vladimíra Feľbabu, zástupcu primátorky mesta Prešov a PaedDr. Jitky Semivanovej, vedúcej Oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Prešove.

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová ocenila troch žiakov prešovských základných škôl, ktorí vďaka mimoriadnym schopnostiam, talentu a výsledkom reprezentujú školu a šíria dobré meno mesta Prešov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Projekt Hviezdy Prešova je jedným zo sprievodných podujatí v rámci Dní mesta Prešov 2019. Ide už o jeho dvanásty ročník.

Komisia posudzovala návrhy v troch kategóriách: šport, vedomosti a umenie.
V kategórii šport bol ocenený:
Kristián Mrva, ôsmak Základnej školy na ulici Mirka Nešpora v Prešove.
Tento mladý športovec dosahuje úspechy v biliarde nielen na Slovensku, ale aj na európskych svetových šampionátoch. V júli 2018 získal na Majstrovstvách Európy U17 v Holandsku striebornú medailu a na Majstrovstvách sveta v Moskve vybojoval bronzovú medailu. Spomeňme aj 3. miesto v juniorskej kategórii jedného z najväčších turnajov Pardubice Open. Stal sa juniorským majstrom Slovenska v hre č. 10, k čomu pridal aj bronz v deviatke. Dokonca aj v kategórii dospelých skončil na Majstrovstvách Slovenska dvakrát piaty. Získal tiež cenu Športovec mesiaca udeľovanú Prešovským večerníkom. Kristián je usilovným a snaživým žiakom a svoje školské povinnosti si plní vzorne. Je veľkou nádejou biliardového športu a určite o ňom budeme ešte veľa počuť.

V kategórii vedomosti zvíťazila:
Lujza Lukáčová zo Základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.
Deviatačka Lujza je milá, šikovná bystrá žiačka, ochotná vždy pomôcť. Svoju školu reprezentuje v predmetových olympiádach z fyziky, z chémie, zo slovenského jazyka a v matematických súťažiach.

Uveďme tie najlepšie výsledky:
1. miesto – celoslovenské kolo v olympiáde zo slovenského jazyka,
2. miesto – regionálne kolo matematickej súťaže Náboj JUNIOR,
4. miesto - krajské kolá vo fyzikálnej a v chemickej olympiáde
1. miesto - okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.
Už na budúci týždeň sa Lujza zúčastní Olympiády Mladých Vedcov IJSO, na ktorej musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí: fyzika, chémia a biológia. Držme jej všetci palce.

V kategórii umenie si ocenenie prevzal:
Samuel Bandy - žiak Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa v Prešove.
Svoj veľký talent v hre na husliach mu pomáhajú rozvíjať učiteľka školy pani Beriša a rodičia. V apríli tohto roku získal na medzinárodnej súťaži B. Warchala – Talenty Európy krásne 4. miesto. Medzi jeho ďalšie významné úspechy v tomto roku patrí zlaté pásmo celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava, zlaté pásmo v súťažnej prehliadke Prešovského kraja a zlaté pásmo v súťažnej prehliadke v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach. Samo je veľmi skromný, snaživý a pravidelne vystupuje na koncertoch a rôznych spoločenských podujatiach školy a mesta.

Oceneným srdečne blahoželáme.

 
7.6.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Spoločnosť | čítané: 914 krát