PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18140/stefanikova_ulica_bude_pocas_augusta_a_septembra_uzavreta.html

Štefánikova ulica bude počas augusta a septembra uzavretá

Od 5. augusta 2019 do 30. septembra 2019 bude Štefánikova ulica úplne uzavretá, a to v úseku od ulice Janka Borodáča po Hviezdoslavovu ulicu. Dôvodom uzávierky je výstavba kanalizácie Obchodného centra Forum.

Obchádzková trasa pre individuálnu automobilovú dopravu v smere zo Štefánikovej ulice na Okružnú ulicu bude vedená po uliciach Janka Borodáča, Pavlovičovo námestie a Štefánikova (úsek od Pavlovičovho námestia po Hviezdoslavovu ulicu).

V opačnom smere bude doprava vedená po uliciach Hviezdoslavova a Janka Borodáča.

Vozidlá idúce zo smeru od ulice Janka Borodáča budú jazdiť po uliciach Štefánikova (úsek od ulice Janka Borodača po Námestie Legionárov), Masarykova, Partizánska, Pavlovičovo námestie a Štefánikova (úsek od Pavlovičovho námestia po Hviezdoslavovu ulicu).

Uzávierka Štefánikovej ulice sa dotkne aj liniek MHD. Linky MHD č. 29, 32 a 32A budú premávať po obchádzkových a náhradných trasách.

Linka č. 29 smerom k Nemocnici bude premávať po uliciach Levočská, Hlavná a Grešova, neobslúži zastávky Floriánova a Okružná, náhradné zastávky budú: Poliklinika, Trojica a Na Hlavnej.

Všetky spoje linky č. 32 smer Sibírska budú namiesto zastávky Okružná začínať na zastávke Trojica a táto linka nebude počas uzávierky obsluhovať zastávky Okružná, Floriánova a Poliklinika.

Linka č. 32A bude premávať po náhradnej trase po uliciach Rusínska, Lesík delostrelcov, Vajanského, Duklianska a Hlavná s obsluhou zastávok na znamenie: Lesík delostrelcov a Vajanského. Táto linka nebude obsluhovať zastávky Čierny most a Okružná.

V súvislosti s predmetnou uzávierkou dochádza aj k zmene časového režimu premávky liniek č. 32 a 32A počas pracovných dní v smere zo Sídliska Sekčov do centra mesta. Všetky spoje do 13. hodiny budú premávať po trase linky č. 32 a následne po tejto hodine budú premávať všetky spoje po trase linky č. 32A. Cestovné poriadky uvedených liniek MHD nájdete pod týmto článkom.

Základná škola na Kúpeľnej ulici, Gymnázium sv. Moniky, Hotelova akadémia, SOŠ obchodu a služieb, Gymnázium Jána Adama Raymana budú o zmenách v cestovných poriadkoch MHD svojich žiakov a študentov informovať ešte pred začiatkom školského roka, a to prostredníctvom svojich webových stránok a ďalších dostupných komunikačných kanálov.

 

Prílohy

Linka č.29
pdf
82.8 kB
Linka č.32
pdf
81.3 kB
Linka č. 32A
pdf
67.5 kB
31.7.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Doprava | čítané: 1000 krát