PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18216/krajske_muzeum_v_presove_predstavi_storocnicu_skautov_na_vychodnom_slovensku.html

Krajské múzeum v Prešove predstaví storočnicu skautov na východnom Slovensku

Nová výstava v Rákociho paláci mapuje sto rokov skautingu v Prešove a na východnom Slovensku. Návštevníci tu nájdu množstvo historických dokumentov, vzácnu fotodokumentáciu a rôzne skautské predmety. Organizátorom výstavy je Východoslovenská oblasť Slovenského skautingu v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove.
Storočnica skautov
Storočnica skautov

Skautské hnutie má vyše 110 ročnú históriu. Pre slovenských skautov a skautky bol však podľa Michala Nováka, kurátora výstavy, významným medzníkom rok 1919. Vznikali vtedy prvé slovenské skautské oddiely, a to nielen v Prešove, ale napríklad aj v Žiline či v Bratislave. Podľa neho sa tak začala písať bohatá história skautingu aj v regióne východného Slovenska napriek tomu, že totalitné politické režimy mu neboli naklonené.
"Ak si uvedomíme, že skautské hnutie bolo u nás trikrát zakázané, tak všetky vystavené predmety, fotografie, či dokumenty sú naozaj vzácne, “ hovorí Michal Novák, kurátor výstavy.

Ako ďalej vysvetľuje, medzi tie najhodnotnejšie predmety patria prvorepublikové skautské vlajky, ktoré sa podarilo zachrániť v dobách zákazu. Zaujímavou časťou výstavy je podľa neho aj prierez vývoja skautských rovnošiat alebo zbierka skautských odznakov, od najstarších z 20. rokov až po tie súčasné.

„Snažili sme sa tiež priblížiť výrazné skautské osobnosti z nášho regiónu. Budeme radi ak táto výstava inšpiruje návštevníkov, ktorých predkovia boli v minulosti skautmi a poskytnú nám kópie fotografií či inej pozostalosti ktorá sa u nich zachovala, “ doplnil Jozef Mikloš, predseda Historickej komisie Slovenského skautingu.

Výstava je tematicky rozdelená do piatich období. Začína rokom 1919 a rozvojom skautského hnutia počas 1. Československej republiky a posledným obdobím je obnova skautingu po 17. novembri 1989 až po súčasnosť. Slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 5. septembra 2019 o 17.00 h v priestoroch Rákociho paláca. Pre návštevníkov múzea bude výstava prístupná do 5. októbra 2019.

Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956. Od 1. 1. 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku ako aj živé archeologické múzeum v prírode v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je u nás jediné svojho druhu. Stropkov sa zasa môže pochváliť stálou výstavou bábik zo sveta a bábik z literatúry. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií, ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre školy.

 
4.9.2019 | Autor: Rastislav Žitný | Kultúra a voľný čas | čítané: 640 krát