PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18224/pripravte_sa_na_jesenne_upratovanie.html

Pripravte sa na jesenné upratovanie

V septembri sa bude v Prešove upratovať vo veľkom. Pozrite si harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov pre zber objemného odpadu z domácností v termíne od 18. septembra do 15. októbra 2019.

Pre jesenné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 102 ks VOK-ov.

Veľkoobjemové kontajnery budú počas jesenného upratovania v lokalitách pristavené maximálne 7 dní.

Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať:

Objemný odpad z domácností: nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu...
Biologicky rozložiteľný odpad - konáre môžu obyvatelia uložiť vedľa kontajnera.

Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladať:

Biologicky rozložiteľný odpad - tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, ovocie, zvyšky zeleniny. Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
Ostatné odpady - akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky, práčky, sporáky, mikrovlné rúry, vysávače, osobné počítače... Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
Ostatné odpady - textil, knihy môžu obyvatelia bezplatne uložiť len na Zberný dvor TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 v Prešove.

Kontakty - informácie a požiadavky na doplnenie VOK-ov:

TSmP, a.s. : stredisko OHVÚ 051/77 329 20
Rudolf Bajus - dispečer dopravy 0918 877 791

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov pre JESENNÉ UPRATOVANIE VOK 2019: ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 18.09.2019 do 15.10.2019

I. cyklus od 18.9.2019

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

K Okruhliaku – Pod dubom... (1 ks)
Šidlovská 19... (1 ks)
Jahodová 37... (1 ks)
Orgovánová 38 - na okraj cesty ku lesu... (1 ks)
Jánošíkova, za mostíkom... (1 ks)
Ružová 2... (1 ks)
Pod Skalkou... (1 ks)
Dúbravská 30, pri kaplnke... (1 ks)
Dúbravská, konečná MHD... (1 ks)
Severná 2 – parkovisko... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (10 ks)

Lokalita Rúrky

Na Rúrkach, obratisko MHD... (1 ks)
Na Rúrkach 16... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (2 ks)

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Vydumanec, prvá zastávka MHD... (1 ks)
Cemjata – Jelenia... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (2 ks)

Lokalita Sídlisko II

Matúša Trenčianskeho 20... (1 ks)
M. Čulena 48... (1 ks)
Odborárska – pred ZŠ... (1 ks)
Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov... (1 ks)
Kollárova, konečná MHD... (1 ks)
Horárska 1... (1 ks)
Čsl. armády 9 – 15, do dvora... (1 ks)
Októbrová – ZŠ Čsl. armády (tráva)... (1 ks)
Turistická k objektu trafostanice... (1 ks)
Fučíkova 9 – tráva trojuholník... (1 ks)
Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome... (1 ks)
Pod Kamennou baňou 23 – oproti... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (12 ks)

Celkom pristavených VOK za I. cyklus 26 ks

II. cyklus od 25.9.2019

Lokalita Mesto

Sídlisko duklianskych hrdinov 10... (1 ks)
17. novembra 94 – 100 vnútroblok... (1 ks)
17. novembra 162 – 164... (1 ks)
Sedliackeho povstania, parkovisko... (1 ks)
križovatka Železničiarska – Záborského... (1 ks)
križovatka T. Ševčenka – Štefánikova... (1 ks)
T. Ševčenka 22-24... (1 ks)
Zápotockého 3 – 5... (1 ks)
Kúpeľná 7 – 9... (1 ks)
Pavlovičovo námestie 42, parkovisko... (1 ks)
Štúrova 19 – 21, vnútroblok... (1 ks)
križovatka Janouškova – Mudroňova... (1 ks)
Janouškova 7 – 17... (1 ks)
Wolkerova 13... (1 ks)
Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok... (1 ks)
Sabinovská – Kotrádova, roh ulice... (1 ks)
križovatka Jesenského – Bezručova ... (1 ks)
Bezručova 8... (1 ks)
Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku... (1 ks)
Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu... (1 ks)
Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov)... (1 ks)
križovatka Krížna - Západná... (1 ks)
Vodárenská 20... (1 ks)
križovatka Burianova – Moyzesova... (1 ks)
Šafárikova 21 – Rumanova 11... (1 ks)
Moyzesova, parkovisko za vežou ... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (26 ks)

Celkom pristavených VOK za II. cyklus 26 ks

III. cyklus od 02.10.2019

Lokalita Nižná Šebastová

Slánska 105 – 113... (1 ks)
Slánska 28... (1 ks)
Vodná – Potočná... (1 ks)
križovatka Trnková -Rybárska... (1 ks)
Nová 28... (1 ks)
Družstevná 21... (1 ks)
Pažica 3... (1 ks)
Poľná, pri transformátore... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (8 ks)

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – stred ulice... (1 ks)
Royova – Soľná... (1 ks)
Urxova - koniec ulice... (1 ks)
Švábska 26-36 /parkovisko/... (1 ks)
Švábska 51... (1 ks)
Jiráskova... (1 ks)
Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (7 ks)

Lokalita Solivar

Soľnobanská, pri kostole... (1 ks)
Padlých hrdinov - garáže... (1 ks)
Čipkárska 6... (1 ks)
Solivarská, pri kostole... (1 ks)
Ľ. Podjavorinskej, roh ulice... (1 ks)
križovatka Pod Hrádkom – Suvorovova... (1 ks)
Gápľová 48... (1 ks)
križovatka Smetanova – Kysucká... (1 ks)
križovatka Smetanova – Palárikova... (1 ks)
križovatka Okrajová –Kraskova... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (10 ks)

Celkom pristavených za III. cyklus 25 ks

IV. cyklus od 09.10.2019

Lokalita Sídlisko III

Prostějovská 22... (1 ks)
Prostějovská 103, pod Bikošom... (1 ks)
Mirka Nešpora 16 - 20... (1 ks)
Mirka Nešpora 27... (1 ks)
Mirka Nešpora 41, parkovisko... (1 ks)
Mukačevská 14... (1 ks)
parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)... (1 ks)
Volgogradská 4... (1 ks)
Volgogradská 68... (1 ks)
Tehelná 5 - VSD... (1 ks)
Vlada Clementisa 6 - 10... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (11 ks)

Lokalita Sídlisko Sekčov

Višňová – Dubová, parkovisko... (1 ks)
Bernolákova, garáže... (1 ks)
Oravská – Dargovská, parkovisko... (1 ks)
Šoltésovej 7- 8... (1 ks)
L. Novomeského 8 -12... (1 ks)
Ďumbierska 16 -18... (1 ks)
Ďumbierska 28 - parkovisko... (1 ks)
Magurská 21... (1 ks)
Jurkovičova 1 – 2... (1 ks)
A. Matušku 5, detské ihrisko vnútroblok... (1 ks)
P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (11 ks)

Lokalita Šalgovík

Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)... (1 ks)
Sekčovská 54 – parkovisko... (1 ks)
Pod Šalgovíkom, križovatka... (1 ks)
Spolu pristavených VOK... (3 ks)

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 25 ks

 
9.9.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 565 krát