PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18227/medzinarodna_noc_netopierov_v_presove.html

Medzinárodná noc netopierov v Prešove

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov a Slovenskými opálovými baňami pozýva na 6. ročník podujatia „Medzinárodná noc netopierov“, ktorá sa uskutoční dňa 14. septembra 2019 od 16. hod. pred štôlňou Jozef v Dubníckych baniach.
Noc netopierov
Noc netopierov

Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život, osídľujú podkrovné priestory i panelové budovy. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov.

Prvýkrát Noc netopierov vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS).  Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou dohody v auguste 1998. Najnovšie k ratifikácii dohody pristúpila Bosna a Hercegovina a stala sa tak už 37 stranou dohody.  Cieľom EUROBATS je ochrana všetkých 53 európskych druhov netopierov a to nie len legislatívne, ale aj vzdelávacími akciami, konkrétnymi opatreniami na ich ochranu a medzinárodnou spoluprácou.

Noc netopierov v Dubníckych baniach prinesie účastníkom zaujímavé informácie zo života netopierov od zamestnancov RCOP Prešov a chiropterológov zo Spoločnosti na ochranu netopierov. Tí radi odpovedia na všetky zvedavé otázky a zároveň predstavia najnovšie metódy pri výskume a ochrane netopierov. Súčasťou akcie bude výprava za netopiermi do podzemia ako aj odchyt netopierov a večerný monitoring netopierov s pomocou batdetektorov. Pre najmenších sú pripravené hry a tvorivé dielne, kde si môžu zhotoviť masku či maketu netopiera. Pre všetkých, ktorý prinesú výtvarné dielka s témou netopiera čaká odmena.

Dubnické bane sú od roku 1964 vyhlásené za chránený areál. V roku 2004 boli zaradené do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu SKUEV 0401 Dubnícke bane. Územie známe hlavne výskytom drahého opálu predstavuje tiež významné zimovisko až 16 druhov netopierov. Nie náhodou prešovský ochranári zvolili za miesto konania noci netopierov práve túto lokalitu.

 
10.9.2019 | Autor: Marta Hrešová | Kultúra a voľný čas | čítané: 790 krát