Sobota, 26. september 2020
Meniny má Edita | zajtra Cyprián

Vyhlásenie vedenia mesta Prešov k obnove štadiónov

Šport v meste Prešov má dlhoročnú kontinuálnu tradíciu, ktorú si vážime a našou snahou je na ňu nadviazať aj v súčasnosti a ďalej ju rozvíjať.

Uvedomujeme si, že žiadny športový tím, nemôže dosahovať úspechy bez kvalitného zázemia na trénovanie, či organizovanie zápasov. Osobitne nám preto záleží na obnove obľúbených športovísk a vytvorení čo najlepších podmienok predovšetkým pre mladých športovcov. Na rozdiel od iných samospráv sme neváhali vyčleniť viac ako 10 miliónov eur z vlastných zdrojov, na výstavbu nového futbalového štadióna a rekonštrukciu existujúceho zimného štadióna. Smutné však je, že športové stánky musíme zachraňovať v hodine dvanástej, nakoľko sme ich zdedili v kritickom stave.

Odmietame akékoľvek nepodložené tvrdenia, ktoré poukazujú na nečinnosť, prípadne chybné kroky prešovskej radnice v súvislosti s rekonštrukciou zimného štadióna. Súčasné vedenie mesta Prešov vykonalo od roku 2015 rad nevyhnutných opatrení spojených s obnovou športovísk. Takéto stavby však nie je možné realizovať zo dňa na deň. Ide o zdĺhavý proces, ktorý zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie, jej úpravy, zákonom stanovené lehoty verejných obstarávaní, súťaže, ako aj získanie samotného stavebného povolenia.

V prípade zimného štadióna, ktorý mal vážne narušenú statiku strechy, sme ešte v auguste 2015 objednali statický posudok, ktorý spracovala Technická univerzita v Košiciach. Posudok potvrdil, že nosná konštrukcia strechy je nevyhovujúca. Tento problém začalo mesto Prešov bezodkladne riešiť, no niektoré procesy sme nedokázali urýchliť. Pre lepšiu ilustráciu celej situácie uvádzame naše najdôležitejšie kroky. V novembri 2016 bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Nakoľko ide o špecifickú stavbu, projektová dokumentácia sa niekoľkokrát upravovala. V júni 2017 sme si objednali inžiniersko – geologický prieskum a o mesiac neskôr sme podali návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby. V septembri 2017 však stavebný úrad konanie prerušil. My sme následne opakovane vyzývali Technickú univerzitu, aby projektovú dokumentáciu doplnila. Na základe znaleckého posudku k streche zimného štadióna sme v marci 2018 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na jej rekonštrukciu. V máji 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na prvú etapu stavebných prác, z ktorého bol vybraný víťazný uchádzač 1. augusta 2018. V tom istom mesiaci sme so zhotoviteľom podpísali zmluvu na rekonštrukciu štadióna v objeme 3 788 108,86 € bez DPH.

Stavenisko bolo odovzdané 21. septembra 2018 a termín dokončenia výstavby bol určený na 21. júla 2019. V marci 2019 nám však zhotoviteľ doručil zoznam prác navyše. Následne sme v apríli 2019 podpísali dodatok č. 1 k zmluve, na základe ktorého sa cena diela navýšila o 108 025,19 € s DPH. Začiatkom júla 2019 náš však zhotoviteľ listom požiadal o predĺženie zmluvného termínu dokončenia diela, avšak bez uvedenia nového navrhovaného termínu. Mesto preto požiadalo zhotoviteľa o bezodkladné predloženie nového časového a vecného harmonogramu, a taktiež komplexné odborné a objektívne zdôvodnenie nedodržania termínu pre vykonanie predmetu zmluvy. Následne sme 19.7.2019 podpísali dodatok č. 2 k zmluve, týkajúci sa zmeny času plnenia a lehoty výstavby z pôvodného termínu 21.7.2019 na nový termín dokončenia rekonštrukcie - 31.12. 2019.

Rovnako intenzívne sme postupovali aj v prípade prípravy výstavby nového futbalového štadióna. Už v apríli 2016 sa mesto Prešov zapojilo do projektu rekonštrukcie, modernizácie a budovania štadiónov, ktorého financovanie schválila vláda SR. Ďalšími krokmi bolo založenie obchodnej spoločnosti Futbal Tatran Aréna, výkup pozemkov a nehnuteľností, spracovanie projektovej dokumentácie a s tým súvisiace náležitosti. 27.6.2018 mestské zastupiteľstvo schválilo investíciu spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s.r.o. vo výške 13,4 mil. eur za účelom realizácie projektu stavby „Štadión – Futbal Tatran Aréna, “ a to formou dotácie na kapitálové výdavky vo výške 5,5 mil. eur z rozpočtu mesta Prešov, za podmienok finančnej spoluúčasti Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5,5 mil. eur a finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu vo výške 2,4 mil. eur. Následne sa začal proces verejného obstarávania. V novembri 2018 bola podpísaná zmluva s obstarávateľom súťaže na výstavbu štadióna. Samotná súťaž bola vyhlásená o mesiac neskôr. Na jar 2019 nasledovali 2 výzvy na doplnenie predložených ponúk. V júni 2019 začal Úrad pre verejné obstarávanie kontrolu procesu verejného obstarávania. Minulý mesiac úrad nariadil na základe námietok zrušiť verejnú súťaž. Obstarávateľ sa proti tomuto rozhodnutiu okamžite odvolal. Na výsledok zatiaľ čakáme.

Okrem spomínaných veľkých projektov sa mesto Prešov po celý čas snaží veľmi citlivo pristupovať k športujúcim deťom a mládeži. Máme zabehnutý fungujúci systém na finančnú podporu mládežníckych športových kategórií. Okrem toho sme zrekonštruovali viaceré telocvične. V týchto dňoch k nim pribudla zmodernizovaná hracia plocha na ZŠ Matice Slovenskej, ktorá je vhodná aj pre zdravotne postihnutých športovcov. Podarilo sa nám obnoviť aj schátraný Velodróm, vďaka čomu sa do Prešova vrátili Majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike a organizujú sa tu aj významné medzinárodné cyklopreteky Grand Prix mesta Prešov.

Nachádzame sa v období, keď vynakladáme na rozvoj športu v meste nemalé finančné prostriedky. Nie je nám však ľahostajné, že našich obyvateľov znepokojuje aktuálny stav, v ktorom sa nachádzajú najobľúbenejšie športy; hokej a futbal. Súčasnú situáciu vnímame veľmi citlivo, a preto sa popri obnove veľkých športovísk, snažíme vyvíjať aj ďalšie aktivity ako napríklad príprava výstavby tréningovej ľadovej plochy pri ZŠ Československej armády. Protestné zhromaždenia za záchranu športu v našom meste rešpektujeme a sme pripravení vypočuť si argumenty od ich účastníkov a zvolávateľov. Chceme však ubezpečiť všetkých Prešovčanov, ktorým úprimne záleží na budúcnosti športu v našom meste, že aj naďalej sa budeme usilovať, aby sa v čo najkratšom čase začala výstavba futbalového štadióna a aby sa čo najrýchlejšie dokončila rekonštrukcia zimného štadióna.

Mohlo by Vás zaujímať
FOTO: DAMA Fest
Ako každý rok, tak aj tento sa uskutočnil Festival SZUŠ DAMA, kde žiaci aj učitelia predstavili to, čo sa naučili.
Mesto Prešov podpísalo zmluvu s dodávateľom parkovacieho softvéru
Mesto Prešov podpísalo zmluvu s firmou OCP s.r.o. , na realizáciu informačného systému automatizovanej regulácie parkovania. Cieľom je vytvorenie centrálneho systému evidencie vozidiel, ktorý od januára 2021 umožní kontrolu platieb za parkovné.
Vyhlásenie mesta Prešov k úhrade záväzkov voči spoločnosti Matijka, s.r.o
Mesto Prešov vyplatilo spoločnosti Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici sumu len do výšky stanovenej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zvyšnú vyfakturovanú čiastku radnica naďalej považuje za nedôvodnú.
Mesto Prešov sa v septembri zapojí do súťaže Do práce na bicykli
Mesto Prešov sa aj tento rok zapojí do národnej kampane Do práce na bicykli. Celoslovenská súťaž potrvá od 1. do 30. septembra 2020.
V Prešove sme si pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania
Pri pamätníkoch v Južnom parku a na Konštantínovej ulici sme si pripomenuli pamiatku obetí SNP. Ani po 76 rokoch tak nezabúdame na tých, ktorí padli v boji za našu slobodu.
Mesto Prešov zaplatilo firme Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce
Mesto Prešov pristúpilo k úhrade oprávnených nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Faktúry od spoločnosti Matijka s.r.o. radnica preplatila do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
Mesto Prešov reaguje na nepravdivé informácie uverejnené na webovej stránke denníka Plus jeden deň
Mesto Prešov k dnešnému dňu neeviduje žiadne exekučné konanie, ktoré by bolo vedené proti mestu zo strany spoločnosti Matijka s.r.o. Mesto Prešov doteraz zaplatilo firme Matijka s.r.o. len časť faktúry vo výške 250 tisíc eur, pričom o tejto skutočnosti sme informovali aj na tlačovom brífingu dňa 4.8.2020.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.