PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18261/mesto_presov_podporuje_klimaticky_strajk.html

Mesto Prešov podporuje Klimatický štrajk

Mesto Prešov vyjadruje podporu mladým ľuďom, ktorí sa v piatok 20.9.2019 zapoja do celosvetového Klimatického štrajku.
Klimatický štrajtk
Klimatický štrajtk

Oceňujeme, že aj obyvatelia slovenských miest sa rozhodli spojiť svoje sily a dať jasne najavo, že im záleží na záchrane planéty. Klimatické zmeny, ktorými prechádza naša Zem sa dotýkajú nás všetkých. Nárast globálnej teploty v podobe letných horúčav trápi aj mesto Prešov, a preto chceme z úrovne samosprávy odkázať účastníkom štrajku, že v tom nie sú sami. Na znak spolupatričnosti s ľuďmi v uliciach, nasvietime v deň štrajku budovu prešovskej radnice nazeleno.

Ako tretie najväčšie mesto na Slovensku cítime v environmentálnej oblasti veľkú zodpovednosť. Mesto Prešov už podalo 6 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného operačného programu na základe výzvy Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Zo šiestich projektov, ktoré má Prešov pripravené, sú už 2 schválené a ďalšie 4 sú v procese hodnotenia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Mesto Prešov plánuje v rámci vodozádržných opatrení realizovať dažďové záhrady, a to najmä pri revitalizácii parku Vlada Clementisa, kde vznikne celkom 8 dažďových záhrad. Ďalšie 2 typy dažďových záhrad vzniknú v rámci revitalizácie verejných priestranstiev v lokalitách Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie. V ostatných projektoch sú naplánované najmä sadové úpravy zahŕňajúce napríklad výsadbu živých plotov, krov, stromov a ďalších prvkov zelenej infraštruktúry. Revitalizácia týchto verejných priestranstiev je naplánovaná na budúci rok. Termín jej dokončenia závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od aktuálneho procesu hodnotenia, či následného procesu verejného obstarávania.

V jednom z projektov, ktorý sa týka revitalizácie vnútrobloku na ulici 17. novembra sa okrem realizácie prvkov zelenej infraštruktúry pristúpi aj k úprave režimu povrchových a podzemných vôd. Vzhľadom na konštrukciu spevnených plôch, bude na ich odvodnenie využitý priamy priesak do podložia. Voda z cesty bude odvedená pozdĺžnym a priečnym sklonom do existujúcich vpustí, alebo do trávnika, kde vsiakne. Tento projekt je už schválený a revitalizáciu vnútrobloku plánuje mesto Prešov začať ešte v tomto roku.

 
20.9.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 727 krát