PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18365/presov_bude_mat_17_zon_regulovaneho_parkovania.html

Prešov bude mať 17 zón regulovaného parkovania

Regulované parkovanie v Prešove funguje už od roku 2008, kedy vznikla centrálna mestská zóna. Zatiaľ je regulácia statickej dopravy zavedená iba v centre mesta.

Nová koncepcia parkovania bude platiť na území celého Prešova s výnimkou štvrtí s rodinnou zástavbou alebo priemyselných či obchodných zón, ktoré nie sú poznačené enormnou dopravnou záťažou. Regulácia bude zavedená na všetkých verejných komunikáciách a parkoviskách, ktoré sú v majetku mesta, alebo budú na tento účel vybudované. Pri určení rozsahu regulácie parkovania sme vychádzali z aktuálnej miery dopravného zaťaženia v jednotlivých častiach mesta. Mesto Prešov bude rozdelené na 17 zón, ktoré budú označené dopravnými značkami.

V zónach regulovaného parkovania budú môcť parkovať iba autá s celkovou dĺžkou do 5 metrov (parkoviská, na ktorých bude platiť výnimka pre dodávky, budú označené príslušnou dopravnou značkou). Dodávky budú mať povolené iba zastavenie na čas nevyhnutný pre naloženie alebo vyloženie tovaru, prípadne osôb.

Systém regulovaného parkovania bude v Prešove zavádzaný postupne v tých zónach, ktoré na to budú organizačne a materiálno-technicky pripravené. Ako prvá príde na rad od 1.7.2020 spomínaná centrálna mestská zóna, kde je podobný systém zavedený už teraz.

Ulice v centre mesta sú spravidla najviac zaťažené parkovaním počas pracovného týždňa, kedy sem prichádzajú návštevníci zo všetkých častí mesta a zo širokého okolia. V čase špičky statickej dopravy však dopyt po parkovacích miestach značne presahuje kapacitné možnosti územia. Zavedením nového systému parkovania chceme zabezpečiť, aby obsadenosť parkovacích plôch v jadre mesta nepresiahla 80%. Najžiadanejšie parkoviská by sa mali priebežne napĺňať a vyprázdňovať, aby sa na nich počas dňa vystriedalo väčšie množstvo áut. Keďže v centre mesta nie je priestor na budovanie nových parkovísk, zabezpečiť to môžeme jedine stanovením primeranej ceny parkovného.

Situácia s parkovaním je vážna aj na prešovských sídliskách, a preto musíme zaviesť pravidlá v celom meste. Obyvatelia sídlisk majú najväčší problém zaparkovať svoje autá vo večerných a nočných hodinách. V okolí zdravotníckych zariadení, škôl či obchodov sú však parkoviská vyťažené aj počas dňa. Nárast počtu osobných áut spôsobuje, že kapacita parkovísk pri bytových domoch dlhodobo nepostačuje. V dôsledku toho dochádza na sídliskách k masívnemu porušovaniu pravidiel cestnej premávky a množstvo áut parkuje na chodníkoch alebo na zeleni. Tieto priestupky sú v súčasnosti sociálne ospravedlňované všeobecným nedostatkom parkovacích miest. Po zavedení regulovaného parkovania sa to však zmení. Nový systém parkovania uprednostní rezidentov pred návštevami a firemnými vozidlami, ktoré už nebudú zaťažovať statickú dopravu na sídliskách. V rezidentských zónach ponecháme možnosť pakovania aj pre návštevníkov. To však bude spoplatnené a časovo obmedzené.

 
28.10.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Doprava | čítané: 1097 krát