PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18394/vyhodnotenie_krasa_zivotu_2019.html

Vyhodnotenie Krása životu 2019

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Sabinov a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove uskutočnili regionálnu súťažnú prehliadku folklórnych skupín z okresov Prešov a Sabinov pod názvom KRÁSA ŽIVOTU 2019.

Podujatie sa konalo 27.10.2019 v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove. Účastníkov podujatia privítal zástupca primátora Mesta Sabinov Ing. Ladislav Haluška, ktorý zároveň aj súťažnú prehliadku otvoril.

Na podujatí sa prezentovalo 425 účinkujúcich z 24 obcí okresov Prešov a Sabinov v týchto kategóriách: 6 FSk v kategórii obradový folklór, v kategórii speváckych skupín 23 kolektívov a v kategórii sólový spev 9 sólistov a 2 duetá.
Jednotlivé programové výstupy hodnotila odborná porota: PhDr. Jana Pitková - predsedníčka, členovia – PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD. a Mgr. Ladislav Kišeľák, MBA.

Hodnotenie poroty: „Organizácia podujatia, ako po iné roky, bola vynikajúca. Úroveň súťažnej prehliadky bola výborná , hlavne v kategórii obradový folklór a speváckych skupín. K súťažnej
prehliadke patrí neodmysliteľne aj hudobný sprievod a výber tónin, ktoré môžu umocniť výkon speváka alebo speváčky, ale ho aj poškodiť. Negatívnym javom bolo prekračovanie limitov vystúpení u niektorých speváckych skupín, čím sa predlžoval celkový čas programu.“ K zdarnému priebehu podujatia výraznou mierou prispeli aj pracovníci MsKS v Sabinove (osvetlenie, ozvučenie, výzdoba javiska a pod.)

Laureátom tohtoročnej súťažnej prehliadky sa stala FSk Jána Lazoríka z Krivian. Súťažiacim kolektívom a jednotlivcom sa na záver prihovorili riaditeľ MsKS v Sabinove Mgr. Jozef Váhovský, ktorý odovzdal upomienkové darčeky členom odbornej poroty.

Všetkým súťažiacim kolektívom a sólistom spevákom potom členovia poroty odovzdali ceny a diplomy. Záujem o podujatie Krása životu zo strany účinkujúcich folklórnych skupín nasvedčuje tomu, že ľudové piesne a tradície sa naďalej v repertoári dedinských folklórnych skupín uchovávajú a ďalej tvorivo vyvíjajú.
Každý rok je účasť súťažiacich veľmi vysoká. Aj tento rok „folklórny maratón“ trval 6 hodín.

VÝSLEDKY
z regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín KRÁSA ŽIVOTU 2019 - 45. ročník 27.10.2019 - MsKS Sabinov

Laureát prehliadky:
FSk JÁNA LAZORÍKA, Krivany - Krivjanske vešeľe

Obradový folklór
Zlaté pásmo:
FSk PRIDAŇ, Víťaz - Na Poki
FSk ZÁBORSKÝ, Župčany - Dožinky
FSk JÁNA LAZORÍKA, Krivany - Krivjanske vešeľe

Strieborné pásmo:
FSk ŇARŠANKA, Ražňany - Zabijačka pres fašengi
FSk ĽEŠŇIKOVO DZIVČATA, Podhradík - Ciganske kerscini
FSk FINCIČANKI a ČOMOVARE, Fintice - Dožinky

Spevácke skupiny:
Zlaté pásmo:
MSS KENDIČAN, Kendice
MSS NEMCOVIANKA, Nemcovce
ŽSS DUBOVIČANKA, Dubovica
ŽSS ZÁBORSKÝ, Župčany
MSS ZÁBORSKÝ, Župčany
ŽSS PRIDAŇ, Víťaz
MSS JOŽKA PRÍHODU, Petrovany
ŽSS SVINIANKA, Svinia
ŽSS JOŽKA PRÍHODU, Petrovany
ŽSS KANAŠSKE DZIVEČKI, V. Šariš – Kanaš
MSS MILPOŠAN, Milpoš
SSk JABLONKA, Pečovská Nová Ves

Strieborné pásmo:
ŽSS TUHRINČANKA, Tuhrina
ŽSS KENDIČAN, Kendice
ŽSS JAVORINA, Malý Šariš
ŽSS NEMCOVIANKA, Nemcovce
MSS DUBOVIČAN, Dubovica
MSS ŠEBEŠ, Vyšná Šebastová
ŽSS ŠEBEŠ, Vyšná Šebastová
ŽSS FRIČOVČIANKA, Fričovce
ŽSS BREZOVIČAN, Brezovica

Bronzové pásmo:
SSk DELŇANKA, Dulová Ves
SSk SOĽNOBANSKÁ HELIGÓNKA, Solivar

Sólisti speváci
Zlaté pásmo:
Zuzana Talianová, Podhradík
Daniel Mesarč, Podhradík
Vladimír Vaľuš, Pečovská Nová Ves

Strieborné pásmo:
Jana Talianová a Daniela Safková, Podhradík
Eva Hrabková, Haniska pri Prešove
Jozef Ňachaj, Solivar
Júlia Matejová, Petrovany

Bronzové pásmo:
Iveta Šutková, Malý Šariš
Michal Vyrostek, Vyšná Šebastová
Tomáš Piga, Petrovany
Peter Novotný a Ľudmila Novotná, Ražňany

 
6.11.2019 | Autor: Michal Kišeľák | Kultúra a voľný čas | čítané: 771 krát