PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18396/v_rakociho_palaci_si_pripomenu_30-_vyrocie_neznej_revolucie.html

V Rákociho paláci si pripomenú 30. výročie Nežnej revolúcie

Nová výstava Krajského múzea v Prešove mapuje novembrové udalosti roku 1989 z pohľadu Prešovčanov. Autentické fotografie zachytávajú emócie ľudí, udalosti a atmosféru pádu komunistického režimu. Výstava je venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Autormi fotografií sú Dionýz Dugas, Dušan Guzi, Peter Kalenský a Viktor Zamborský. Ide o reprízu výstavy pod názvom PRÍČINY, ARGUMENTY, PREMENY, ktorá bola otvorená 20. marca 1990 o 15. 00 hodine vo výstavnej sieni vtedajšej Galérie výtvarných umení v budove Kolégia.

„Keď dnes otvárame reprízu tejto historickej výstavy po tridsiatich rokoch, vidíme tu pôvodné, dobre zachované čiernobiele fotografie, spracované náročným mokrým procesom v tmavej komore, ktoré majú už nielen dokumentárnu, ale aj historickú hodnotu, “ prezradil Dionýz Dugas, fotograf a jeden z autorov výstavy.
Pôvodné fotografie sú inštalované na symbolických tridsiatich paneloch. Podľa Dugasa bola fotografia v tej dobe vyhradená len pre malú skupinu odborníkov, dnes je však masovým dokumentárnym i výtvarným prejavom.

„Napriek tomu, že sa zmenil svet a technika aj dnes vznikajú kvalitné fotografie, ktoré sa v bližšom či vzdialenejšom čase určite stanú dokumentmi svoje doby, tak ako tie na dnešnej výstave, “ vysvetľuje Dugas.

Ako ďalej spomína, Nežnej revolúcii trvalo celý týždeň, kým dorazila do Prešova. Napriek tomu, že na fakultách to vrelo, navonok preniklo len málo informácií, k čomu výrazne prispelo najmä vedenie vtedajšieho OV KSS. Neostávalo teda nič iné, iba sledovať v masmédiách ako to vyzerá inde.

„Keď sme sa už začali takmer strachovať či túžobne očakávaná revolúcia neuviazne na ceste k nám, došlo v piatok 24. novembra na poludnie k prvému protestnému sprievodu študentov a učiteľov vysokých škôl, “ dodáva Dugas.

Slávnostné otvorenie prezentácie fotografií bude 7. novembra o 16.00 h v priestoroch Rákociho paláca. Výstava Príčiny, argumenty, premeny po 30 rokoch potrvá do 19. 1. 2020. V rámci tradičného podujatia Čaj o piatej u Rákociho, ktoré sa uskutoční 20.11.2019, múzeum pripravilo aj besedu s aktívnymi účastníkmi novembrových udalostí v Prešove.

Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956. Od 1. 1. 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku ako aj živé archeologické múzeum v prírode v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je u nás jediné svojho druhu. Stropkov sa zasa môže pochváliť stálou výstavou bábik zo sveta a bábik z literatúry. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií, ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre školy.

 
6.11.2019 | Autor: Rastislav Žitný | Kultúra a voľný čas | čítané: 474 krát