PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18412/17-_november_pod_taktovkou_presovskej_univerzity.html

17. november pod taktovkou Prešovskej univerzity

Sériou podujatí si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomenie aj Prešovská univerzita v Prešove (PU). Tá si pre svojich poslucháčov pripravila besedy, výstavy, vedomostný kvíz, esejistickú súťaž, ocenenie vysokoškolákov rektorom, či symbolické stretnutie študentov pri zapálení sviečok.

17. november 1989, ako významný míľnik na ceste k slobode a demokracii, ktorý sa navždy zapísal do novodobej histórie Československa, bude dominovať aj v kalendári podujatí na Prešovskej univerzite.

Už zajtra, 12. novembra sa na pôde Inštitúte filozofie Filozofickej fakulty (FF) uskutoční v čase od 14:00 – 16:00 hod. neformálna beseda s názvom Filozofia v prelomovom období: Beseda pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a Medzinárodného dňa študentstva. Tá ponúkne príležitosť porozprávať sa o spomienkach na novembrové udalosti s pracovníkmi inštitútu filozofie, ktorí vtedy pôsobili v Prešove a Prahe, ako aj o otázkach potenciálu a budúcnosti filozofie.

V obdobnom čase bude v aule č. 103 prebiehať interaktívny vedomostný kvíz: Čo vieš o slobode, v ktorej žiješ? Ten si pre svojich študentov, s cieľom pripomenúť si historické udalosti, ako aj zvýšiť občiansku uvedomelosť študentov, pripravil Inštitút edukológie a sociálnej práce FF.

Po diskusii a kvíze sa následne o 16:00 hod. v Univerzitnej knižnici PU uskutoční vernisáž fotovýstavy Petra Kalenského, ktorá ponúkne výber fotografovaní zo zhromaždení v novembri a decembri 1989 v Prešove.

V univerzitnej knižnici zároveň od 15. októbra do 17. novembra prebieha expozícia venovaná 30. výročiu pádu komunistického režimu v Poľsku s názvom Solidárne k slobode.

Dňa 17. novembra sa rozhodli členovia študentskej časti akademických senátov PU zorganizovať symbolické stretnutie študentov s názvom Liberté? – Egalité? – Fraternité?, ktoré sa uskutoční o 20:00 hod. pri soche anjela v exteriéri Budovy Vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra č. 1.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva zároveň 18. novembra o 11:00 hod. odovzdá rektor PU Peter Kónya ocenenia vysokoškolským študentom PU.

V daný deň bude taktiež v čase od 15:00 – 16:30 hod. prebiehať beseda (NE)SLOBODNÉ MÚZY: Kontroverzné postavenie umenia a estetiky v období totalitárnych režimov na Slovensku, zameraná na vzťah umenia, estetiky a totalitárnych režimov, ako aj na konkrétne problémy umeleckej tvorby v období 1948 – 1989 na území Slovenska. Cieľom podujatia Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry FF je i voľná a otvorená diskusia študentov rôznych odborov a stredoškolských študentov s odborníkmi v oblasti slovenských dejín umenia.

20. novembra sa na PU pri príležitosti novembrových udalostí uskutočnia až tri diskusie.
Na podnet študentov univerzitných médií sa pod taktovkou Inštitútu slovakistiky a mediálnych FF o 10:40 hod. v Univerzitnej knižnici PU uskutoční študentská beseda: Novembrová univerzita s hosťami D. Slančovou, J. Sipkom a J. Sabolom. Hudobným hosťom podujatia bude prešovský pesničkár Edo Klena.

O 15:00 hod. bude univerzitná knižnica zároveň hostiť Valéra Mikulu, ktorý vystúpi s prednáškou Dominik Tatarka, život v diele (s presahom k Novembru 1989), spojenú s prezentáciou trojdielneho Výberu z jeho textov.

Na rektoráte PU sa v daný deň v čase od 9.45 – 11.15 hod. uskutoční i diskusia (P. Himič, M. Ondirko, Ľ. Krajňá) s názvom November ’89 očami priamych účastníkov, ktorá bude spojená s premietaním autentickej videonahrávky. Jej organizátorom je Kabinet výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty PU a Študentské divadlo PU.

Sériu besied uzatvorí dňa 26. októbra diskusia: Odkaz nežnej revolúcie súčasnému človeku (J. Vrábeľ ml.) na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte pod záštitou Katedry aplikovanej edukológie.

Sprievodnou akciou k novembrovým udalostiam je aj piaty ročník esejistickej súťaže: Demokracia a sloboda očami stredoškolákov, tematicky zacielený na reflexiu demokracie a slobody v kontexte moderných dejín európskej a slovenskej spoločnosti. Súťaž určená študentom stredných škôl prešovského a košického kraja, ktorej organizátorom je Katedry bioetiky UNESCO a Inštitútu etiky a bioetiky FF, prebieha od 1. októbra do 30. novembra. Jej výsledky budú vyhlásené 15. decembra 2019.

 
11.11.2019 | Autor: Anna Polačková | Spoločnosť | čítané: 713 krát