Sobota, 07. december 2019
Meniny má Ambróz | zajtra Marína

Výzva na obmedzenie vstupov motorových vozidiel do pešej zóny v meste Prešov

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“)

vyzýva

všetky organizácie, firmy a prevádzky na území mesta Prešov, ktoré vstupujú do pešej zóny v historickej časti mesta, k obmedzeniu vjazdov motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3500 kg na všetky kultúrno-spoločenské podujatia a ich zabezpečenie, a následne zásobovanie všetkých firiem a prevádzok, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite.

Motorové vozidlá, ktoré sú dopravnou obsluhou, môžu na určenej ploche zastaviť na nevyhnutnú dobu potrebnú na vyloženie a naloženie tovaru, resp. nákladu, prípadne na vystúpenie a nastúpenie osôb, ktoré je možné len od 05.00 hod. do 09.00 hod.

Vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3500 kg sa vjazd do historickej časti mesta povoľuje len výnimočne, a to len v prípadoch, kedy nie je možné prepravu uskutočniť iným spôsobom.

Pre vjazd do pešej zóny motorovým vozidlá mimo zásobovacích hodín, je potrebné požiadať Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry o povolenie na jednorazový vjazd do pešej zóny a do zón s dopravným obmedzením v zmysle Smernice primátorky mesta „SP 06/2017 – Zásady pre povoľovanie vjazdu vozidiel do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov“.

Státie motorového vozidla je možné na verejných odstavných a parkovacích plochách za podmienok daných dopravným značením a prevádzkovým poriadkom týchto plôch.

Stavebno-technický stav porfýrovej dlažby je veľmi narušený častým prejazdom ťažkej nákladnej dopravy nad 3,5 t.

Mesto Prešov investuje značné finančné prostriedky do opravy a výmeny narušených blokov dlažby v pamiatkovej zóne mesta Prešov v časti pešieho ťahu, pričom ide o polyfunkčnú plochu umožňujúcu najmä kultúrno – spoločenský život s možnosťou nutného prejazdu zásobovacích a pohotovostných vozidiel a vozidiel údržby, požiarnej ochrany a lekárskej pomoci.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry mesta Prešov

Mohlo by Vás zaujímať
ČERSTVÉ: Na Sídlisku 3 vybuchla bytovka!
Informáciu budeme aktualizovať. Fotografie sú z amatérskych zdrojov (Štefan Michnak; Kristián Malec).
Verejný účet na pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici
Mesto Prešov zverejňuje číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici.
VÝBUCH PLYNU NA MUKAČEVSKEJ ULICI - MIMORIADNA SITUÁCIA (AKTUALIZÁCIA)
Na Mukačevskej ulici v Prešove dnes krátko popoludní došlo k výbuchu.
Mesto Prešov ocenilo najkrajšie predzáhradky, balkóny aj okolia vchodov
V Prešove sme už po tretíkrát spoznali výhercov najkrajších predzáhradok, balkónov či okolí vchodov do bytových domov. Najlepším na radnici odovzdala ceny osobne primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
Foto: GODZONE v Prešove!
GODZONE sa na svojej tour zastavil aj v Prešove v mestskej hale a my sme boli pri tom!
Vianoce na Trojke
Vianočný program si okrem centra mesta môžete vychutnať už aj na Sídlisku III. Vystúpia tu šikovní žiaci prešovských škôl.
MŠ Važecká sa po rekonštrukcii stala pre deti veselou stavebnicou
Materská škola na Važeckej ulici je ďalšou z prešovských škôlok, v ktorej sa po rekonštrukcii vytvorili lepšie podmienky nielen na výučbu, ale aj na hranie a zábavu najmenších detí i predškolákov.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.