Pondelok, 28. september 2020
Meniny má Václav | zajtra Michal, Michaela

Výzva na obmedzenie vstupov motorových vozidiel do pešej zóny v meste Prešov

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“)

vyzýva

všetky organizácie, firmy a prevádzky na území mesta Prešov, ktoré vstupujú do pešej zóny v historickej časti mesta, k obmedzeniu vjazdov motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3500 kg na všetky kultúrno-spoločenské podujatia a ich zabezpečenie, a následne zásobovanie všetkých firiem a prevádzok, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite.

Motorové vozidlá, ktoré sú dopravnou obsluhou, môžu na určenej ploche zastaviť na nevyhnutnú dobu potrebnú na vyloženie a naloženie tovaru, resp. nákladu, prípadne na vystúpenie a nastúpenie osôb, ktoré je možné len od 05.00 hod. do 09.00 hod.

Vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3500 kg sa vjazd do historickej časti mesta povoľuje len výnimočne, a to len v prípadoch, kedy nie je možné prepravu uskutočniť iným spôsobom.

Pre vjazd do pešej zóny motorovým vozidlá mimo zásobovacích hodín, je potrebné požiadať Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry o povolenie na jednorazový vjazd do pešej zóny a do zón s dopravným obmedzením v zmysle Smernice primátorky mesta „SP 06/2017 – Zásady pre povoľovanie vjazdu vozidiel do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov“.

Státie motorového vozidla je možné na verejných odstavných a parkovacích plochách za podmienok daných dopravným značením a prevádzkovým poriadkom týchto plôch.

Stavebno-technický stav porfýrovej dlažby je veľmi narušený častým prejazdom ťažkej nákladnej dopravy nad 3,5 t.

Mesto Prešov investuje značné finančné prostriedky do opravy a výmeny narušených blokov dlažby v pamiatkovej zóne mesta Prešov v časti pešieho ťahu, pričom ide o polyfunkčnú plochu umožňujúcu najmä kultúrno – spoločenský život s možnosťou nutného prejazdu zásobovacích a pohotovostných vozidiel a vozidiel údržby, požiarnej ochrany a lekárskej pomoci.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry mesta Prešov

Mohlo by Vás zaujímať
Mesto Prešov podpísalo zmluvu s dodávateľom parkovacieho softvéru
Mesto Prešov podpísalo zmluvu s firmou OCP s.r.o. , na realizáciu informačného systému automatizovanej regulácie parkovania. Cieľom je vytvorenie centrálneho systému evidencie vozidiel, ktorý od januára 2021 umožní kontrolu platieb za parkovné.
Vyhlásenie mesta Prešov k úhrade záväzkov voči spoločnosti Matijka, s.r.o
Mesto Prešov vyplatilo spoločnosti Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici sumu len do výšky stanovenej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zvyšnú vyfakturovanú čiastku radnica naďalej považuje za nedôvodnú.
V Prešove sme si pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania
Pri pamätníkoch v Južnom parku a na Konštantínovej ulici sme si pripomenuli pamiatku obetí SNP. Ani po 76 rokoch tak nezabúdame na tých, ktorí padli v boji za našu slobodu.
Mesto Prešov sa v septembri zapojí do súťaže Do práce na bicykli
Mesto Prešov sa aj tento rok zapojí do národnej kampane Do práce na bicykli. Celoslovenská súťaž potrvá od 1. do 30. septembra 2020.
Navrhnite novú tvár Mestskej oázy a vyhrajte!
Súčasťou 5. ročníka Festivalu architektúry a dizajnu je po prvýkrát návrhová súťaž kreativity. Študenti i široká verejnosť majú možnosť navrhnúť nový vzhľad bývalej Mestskej oázy a vyhrať finančnú odmenu.
Mesto Prešov zaplatilo firme Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce
Mesto Prešov pristúpilo k úhrade oprávnených nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Faktúry od spoločnosti Matijka s.r.o. radnica preplatila do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
RVPS Prešov nariadila opatrenia na zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov nariadila opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu. Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu vymedzila na katastrálne územia blízkych obcí.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.