PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18476/na_zimnu_udrzbu_v_presove_sa_opat_vyuzije_aj_ekologicky_material.html

Na zimnú údržbu v Prešove sa opäť využije aj ekologický materiál

Mesto Prešov je pripravené na zimné mesiace. So snehovou nádielkou budú bojovať mechanizmy aj pracovníci, a využije sa aj ekologický posypový materiál.

Zimnú údržbu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov bude zabezpečovať spoločnosť Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. s vlastným dispečingom. Kontaktovať ich občania môžu na telefónnych číslach: 051/7734424, 051/7734628

Starostlivosť o chodníky v meste počas zimného obdobia bude zabezpečovať spoločnosť Záhrada Real, s.r.o. na základe dispečingu SaZÚC s.r.o. Kontakt: 051/7764493, 0905 340 951.

Mesto Prešov podpísalo s dodávateľskou spoločnosťou Záhrada Real, s.r.o. v júli 2019 Rámcovú dohodu o čistení a údržbe verejných priestranstiev v meste Prešov na 4 roky. Spoločnosť tak pre mesto zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev, vývoz odpadkových košov a zimnú údržbu spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest.

Zimnú údržbu ciest 1. až 3. triedy bude zabezpečovať Prešovský samosprávny kraj s vlastným dispečingom.

Na zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste Prešov v roku 2019 bolo v rozpočte schválených spolu 600 000€. Zimnú údržbu ciest v meste zabezpečuje 29 ľudí, údržbu chodníkov 30 až 35 ľudí.

Zásoby posypových materiálov sú pripravené už teraz a podľa potreby sa budú navyšovať. Aktuálne je pripravených 656 ton kamennej drte a 368 ton priemyselnej soli.

Na údržbu chodníkov v centrálnej mestskej zóne a MHD zastávok bude zabezpečený ekologický posypový materiál - chlorid horečnatý spolu zo zeolitom frakcie 2 - 4 mm. Zeolit je mäkký, mimoriadne nasiakavý materiál, ktorý lepšie vysušuje udržiavanú plochu a navyše sa časom rozpúšťa, takže pohyb po pešej zóne je komfortnejší. V ostatných mestských častiach sa bude používať kamenná drť frakcie 2 - 4 mm.

Na základe návrhu mesta Prešov pribudlo pri schodoch na území mesta aj 22 kusov 400-litrových nádob na ručný posyp. 2 nádoby sa nachádzajú priamo v centre mesta, 3 ďalšie sú umiestnené na Kmeťovom stromoradí, 5 nádob sa nachádza pri nákupných centrách a zvyšné nádoby sú umiestnené v ostatných mestských častiach.

Na zimnú údržbu chodníkov v meste Prešov je aktuálne pripravených a zabezpečených 12 vozidiel.

Pri pluhovaní a posype ciest však nastávajú komplikácie s prejazdom vozidiel najmä cez ulice na sídliskách, kde sú pri krajnici zaparkované autá. Mesto Prešov preto počas zimných mesiacov na vybraných miestach osadí dočasné dopravné značenie „Zákaz státia.“ Dodržiavanie tohto značenia bude kontrolovať Mestská polícia.

Zohľadňovať sa bude aj požiadavka ŽSR, na základe ktorej sa nemôžu aplikovať posypové materiály 25 metrov pred ani za železničnými priecestiami. Zabezpečí sa však, aby odhrnutý sneh nezostával na železničných priecestiach.

V meste Prešov máme 182 km mestských komunikácií, približne 270 km chodníkov a 15 km cyklochodníkov.

 
29.11.2019 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 403 krát