Streda, 19. január 2022
Meniny má Drahomíra, Mário | zajtra Dalibor

VÝBUCH PLYNU NA MUKAČEVSKEJ ULICI - MIMORIADNA SITUÁCIA (AKTUALIZÁCIA)

Dôležité telefónne čísla:

Linka Centra sociálneho zabezpečenia zriadená mestom Prešov:
☎️ 0907 997 475 (od 8:00 do 18:00 hod.)

Linka pomoci pre ľudí zasiahnutých mimoriadnou udalosťou:
☎️ 0944 171 272

Linka stálej služby na Volgogradskej č. 1
☎️ 051/771 45 61

13.12.2019

Momentálne sú zabezpečené akútne potreby na bývanie pre všetkých ľudí z Mukačevskej ulice, ktorí sa nemôžu vrátiť späť do svojich bytov. Mesto Prešov intenzívne pracuje na zabezpečení dlhodobejšieho bývania pre týchto ľudí. Na mestskom zastupiteľstve bolo schválených 6 tisíc eur na sprevádzkovanie mestských bytov, do ktorých sa v krátkom čase nasťahujú rodiny, ktoré pri nešťastí na Mukačevskej ulici prišli o strechu nad hlavou. Našou snahou je, aby boli prvé byty k dispozícii od pondelka (16.12.2019). Zároveň máme spracovaný zoznam bytov, ktoré ponúkli jednotlivci alebo organizácie na pomoc pre týchto ľudí. Tieto byty aktuálne párujeme s konkrétnymi rodinami, na základe ich požiadaviek a potrieb. Cieľom mesta je, aby všetky rodiny, ktoré nás požiadali o náhradné bývanie, mali do Vianoc strechu nad hlavou.

12.12.2019

17:05 Pomoc do Prešova je na ceste, informuje Policajný zbor Slovenskej republiky. V piatok ráno (13. 12. 2019) prekročí hranice Slovenska nadrozmerný stroj, za pomoci ktorého sa budú realizovať demontážne práce na bytovom dome v Prešove. Nadrozmerný náklad sa bude presúvať do Prešova na Mukačevskú ulicu 7 z hraničného priechodu s Českou republikou: Starý Hrozenkov – Drietoma. Konvoj sa bude skladať zo štyroch vozidiel, najdlhšie vozidlo bude mať dĺžku až 30,28 metrov, šírku 4,3 metre, výšku 4,5 metrov a hmotnosť až 120 ton. Predpokladaný čas odchodu z hraničného priechodu Drietoma je medzi 8.00 a 9.00 hodinou po trase Drietoma - Trenčín - Žilina - Martin - Ružomberok - Liptovský Mikuláš - Poprad - Prešov (Mukačevská 7). Očakávaný príchod do Prešova je v popoludňajších hodinách.
Policajný zbor Slovenskej republiky odporúča občanom, ktorí plánujú cestovať zo západu na východ Slovenska, aby si na presun vybrali trasu, ktorou spomínaný konvoj nepôjde.

10:40 Slovenská pošta bude bezplatne preposielať zásielky určené obyvateľom zo zdevastovaného bytového domu č. 7 a z bytových domov na adresách Mukačevská č. 3, 5, 9, 11 a 13 v Prešove. Títo obyvatelia môžu písomne, alebo osobne na Pošte Prešov 1 (Masarykova ulica č.2) požiadať o službu "Časové doposielanie", na základe ktorej im budú zásielky preposlané na akúkoľvek adresu v rámci Slovenska (preposlané nebudú iba zásielky so službou "Nedoposielať", pričom o takýchto zásielkách bude adresát len informovaný oznamom, že sú uložené na pošte Prešov 1. Uvedenú službu zabezpečí pošta do odstránenia krízovej situácie bezplatne. Zo strany adresátov, ktorí sa zdržiavajú na nových adresách, je potrebné zabezpečiť, aby na novom adresnom mieste označili domovú schránku aj svojím menom a priezviskom. Zabezpečenie bezplatného doposielania zásielok bude podľa potreby zabezpečené až do 31.3.2020. Po ukončení krízovej situácie môžu adresáti v prípade potreby požiadať o štandardné poskytnutie služby "Časové doposielanie" spoplatnenej podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Bližšie informácie poskytne Slovenská pošta.

9:30 Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo dňa 11.12.2019 mimoriadnu finančnú pomoc vo výške 60 tisíc eur z rozpočtu mesta pre ľudí dotkutých tragédiou na Mukačevskej ulici.

Okrem toho bolo schválených aj ďalších 6 tisíc eur na sprevádzkovanie mestských bytov, do ktorých sa v krátkom čase nasťahujú rodiny, ktoré pri nešťastí na Mukačevskej ulici prišli o strechu nad hlavou.

Mestské zastupiteľstvo schválilo na znak solidarity aj ďalších 5 tisíc eur určených na pomoc rodinám obetí nedávnej tragédie v Kolíňanoch.

11.12.2019

18:35 Silvestrovský ohňostroj ruší aj Banská Bystrica: mesto podporí ľudí, ktorých postihol tragický výbuch v Prešove. Mesto Banská Bystrica súcití s mestom Prešov, kde sa nedávno stala obrovská tragédia, a preto výťažok z plánovaného primátorského punču venuje práve na pomoc ľuďom, ktorých postihol tragický výbuch na Mukačevskej ulici v Prešove. V Banskej Bystrici sa taktiež rozhodli zrušiť plánovaný silvestrovský ohňostroj a program, pričom peniaze vyčlenené na tento účel tiež poputujú do Prešova. Primátor Banskej Bystrice vyjadril nádej, že aj takto sa podarí zmierniť následky strašného nešťastia.

14:20 Územný spolok Slovenského Červeného kríža sa ohradzuje voči dezinformáciám šíriacim sa na sociálnych sieťach a upozorňuje, že naďalej vydáva materiálnu pomoc ľuďom, ktorí sú zasiahnutí piatkovou tragédiou na Mukačevskej ulici. Títo občania si môžu vyzdvihnúť materiálnu pomoc v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. v budove Územného spolku Slovenského Červeného kríža na Jarkovej 45 v Prešove (vchod z Baštovej ulice). Telefonický kontakt: +421 903 558 937.

14:00 Centrum sociálneho zabezpečenia, ktoré slúži na pomoc ľuďom dotknutým tragickým výbuchom bytového domu na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove, bude týmto ľuďom k dispozícii v priestoroch ÚPSVaR v Prešove do piatku 13.12.2019. Telefónne číslo špeciálnej linky zriadenej mestom Prešov bude naďalej funkčné. Linku vybavuje Bc. Milada Antušová z Referátu starostlivosti o deti, rodinu a bývanie MsÚ Prešov. Tel. číslo: 0907 997 475, od 8:00 do 18:00 hod.

10.12.2019

18:20 Oficiálny účet mesta Prešov bol zverejnený výhradne za účelom pomoci ľuďom dotknutým tragédiou na Mukačevskej ulici. Všetky vyzbierané finančné prostriedky z oficiálneho účtu mesta budú do posledného centu vyplatené ľuďom, ktorým výbuch plynu a rozsiahly požiar zničil byty. Na sociálnych sieťach sa v tejto súvislosti začala šíriť petícia, ktorá spochybňuje zmysel spontánnej finančnej zbierky a poškodzuje mesto Prešov, samotných obyvateľov z bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici, a taktiež aj darcov.

Chceme touto cestou vyzvať všetkých, aby upustili od konania, ktoré poškodzuje mesto Prešov a vyvoláva zbytočné obavy u ľudí, ktorí už poslali alebo chcú poslať finančné prostriedky pre obyvateľov zasiahnutých tragédiou na Mukačevskej ulici v Prešove.

Zároveň upozorňujeme všetkých, ktorí šíria na sociálnych sieťach nepravdivé a nepodložené tvrdenia a obviňujú mesto Prešov z netransparentnej činnosti, že budeme nútení takéto konanie riešiť právnou cestou.

18:15 Mesto Prešov pripravuje voľné mestské byty, ktoré budú v najbližšom čase ponúknuté ľuďom z neobývateľného domu č. 7 na Mukačevskej ulici na dlhodobé bývanie. Zároveň máme spracovaný zoznam bytov, ktoré ponúkli jednotlivci alebo organizácie na pomoc pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou pri piatkovej tragédii.

17:45 Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že od stredy 11.12.2019 do piatku 13. 12. 2019 budú prebiehať plánované práce s prerušením dodávky el. energie pre odberateľov na rozpracovanej stavbe "Sídlisko III - úprava NN siete " v nasledovnom rozsahu:

11.12.2019 od 07:40 – 16:00 hod.
Vchody :
Volgogradská 6A , 4 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 232 , 24 , 26
ORANGE (z Volgogradská 2) , UPC (z Clementisa 16) , Clementisa 11 , 14 , 16
(skrine Volgogradská 6A , 6 , 4 , 2 , 12 , 18 , 24 , Clementisova 16)

12.12.2019 od 07:20 – 16:00 hod.
Vchody:
Volgogradská 8 (EUROŠKOLA) , 40 , 42 , 44 , 46 , 54 , 56 , 58 , UPC
Semafory , Volgogradská 60 , 62 , 64 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38 , Škôlka
Volgogradská 94 , 90 , 92
(skrine Volgogradská 8 , 40 , 44 , 56 , 62 , 30 , 36 , 48 , 90 , 92 , 94)

13.12.2019 od 07:20 – 16:00 hod.
Vchody:
Volgogradská 66 , UPC , 68 , 70 , 74 , 72 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86
Mukačevská 5 , UPC, Globtel
Mukačevská 3 , T-mobile
Volgogradská 88 (Spravbytkomfort)
(skrine Volgogradská 66 , 70 , 74 , 80 , 86 , 88 , Mukačevská 5 , 3)

VSD, a.s. zároveň upozorňuje, že práce vo vymedzenom sektore medzi ul. Mukačevská 3, 5, 7, 9 sa vykonávať nebudú.

17:10 Územný spolok Slovenského Červeného kríža, OZ Podaj ďalej a Mesto Prešov srdečne ďakujú všetkým darcom, ktorí darovali hmotnú pomoc pre ľudí dotknutých piatkovým tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Momentálne máme kompletne plné stavy a nie je potrebné nosiť ďalšiu materiálnu pomoc.

16:45 Žiadame vodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Mukačevskej ulici, aby nevstupovali zo svojimi autami do priestorov parkoviska pri bytovom dome s vchodmi č. 9 až 25, a aby neparkovali svoje vozidlá v blízkosti oplotenia ani v blízkosti policajných pások. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

16:30 Mesto Prešov po intenzívnom rokovaní s bankou zverejňuje odkaz na web stránke mesta ohľadom zverejnenia vkladateľov na darovací verejný účet mesta IBAN: SK 90 7500 0000 0040 0859 1229. Všetky platby si vkladatelia môžu overiť tu: https://www.csob.sk/sk/otvoreny-ucet-mesto-presov

Darca berie na vedomie zverejnenie jeho mena, priezviska a výšky finančného daru zaslaného na vyššie uvedený verejný účet.

16:13 Podľa najnovších informácií sa obyvatelia vchodu č. 5 na Mukačevskej ulici zajtra o 12.00 hod. budú môcť vrátiť do svojich bytov. Priamo do bytov s nimi pôjdu aj plynári, ktorí v každom z nich vyskúšajú a skontrolujú plynový sporák.

15:50 SPP - distribúcia, a.s. oznamuje, že v súvislosti s plánovanými zemnými a prípravnými prácami v rámci sanácie obytného bloku na Mukačevskej ulici č. 7 je ich snahou znížiť riziko vzniku ďalších škôd, preto boli nútení pristúpiť k dočasnému prerušeniu distribúcie zemného plynu do odberných miest na Mukačevskej ulici č. 9 a 11 od 10. decembra 2019. Uvedené opatrenie realizujú s cieľom znížiť riziko možného poškodenia plynárenskej distribučnej siete zemného plynu v súvislosti s plánovaným pohybom ťažkých mechanizmov, ktoré budú použité pri odstraňovaní následkov po mimoriadnej udalosti v obytnom bloku na Mukačevskej ulici č. 7. Zároveň upozorňujú obyvateľov dotknutej lokality, že pri realizácii prerušenia distribúcie bude cítiť zemný plyn v ovzduší, ktorý však nepredstavuje riziko vzniku havárie. Vopred sa ospravedlňujeme obyvateľom Mukačevskej 11 za dočasné zníženie komfortu, ktoré je však nevyhnutné na zabezpečenie vyššej miery bezpečnosti osôb počas sanačných prác.

15:42 Mesto Prešov žiada občanov, aby nešírili dezinformácie a poplašné správy. Oficiálny účet mesta Prešov bol zverejnený výhradne za účelom pomoci ľuďom dotknutých tragédiou na Mukačevskej ulici. Všetky vyzbierané finančné prostriedky z oficiálneho účtu mesta budú do posledného centu vyplatené ľuďom, ktorí boli priamo zasiahnutí touto tragédiou.

Mesto Prešov považuje petíciu šíriaciu sa na sociálnych sieťach za zbytočnú a nezmyselnú a chceme touto cestou vyzvať jej inciátorov, aby danú petíciu stiahli a zastavili, nakoľko takáto aktivita vyvoláva zbytočné obavy u ľudí, ktorí už prispeli alebo chcú prispieť pre ľudí zasiahnutých tragédiou na Mukačevskej ulici v Prešove.

Odstraňovanie škôd po tejto tragédii je hradené výlučne z finančných prostriedkov poslaných z účtu Ministerstva financií SR z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, vo výške jeden milión eur, ktoré Vláda SR odsúhlasila pre mesto Prešov.

13:10 Aj Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality ministra vnútra SR informuje o možnosti poskytnutia bezplatnej pomoci osobám postihnutým tragickou udalosťou, výbuchom plynu v bytovom dome, zamestnancami Kontaktného bodu pre obete trestných činov v Prešove a zazmluvnenými externými odborníkmi v segmente právnom, psychologickom a segmente sociálnej práce. Odbornú pomoc môžu nájsť v kancelárii sídliacej v budove Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, v priestoroch klientskeho centra na prízemí (kancelária č. 02), resp. v rámci telefonického kontaktu na tel. čísle +421 51 7082 458 alebo na telefónnom čísle +421 908 796 810 každý pracovný deň v čase od 7:30 do 15:30.

12:40 Mesto Prešov žiada obyvateľov všetkých bytových domov v okolí bytovky č. 7, kde došlo k výbuchu, aby nahlasovali všetky škody vo svojich bytoch, vzniknuté v dôsledku tlakovej vlny po výbuchu plynu, správcom svojich bytových domov. Vyzývame majiteľov bytov, aby poskytli tieto informácie správcom aj v prípade, ak riešia náhradu škôd individuálne, cez svoje vlastné poistky.

9:50 Mesto Prešov ruší plánovaný novoročný ohňostroj dňa 31.12.2019.

9.12.2019

18:10 Na základe vykonaných revíznych skúšok v bytových domoch na Mukačevskej ulici s vchodmi č. 5, 11, 13 boli počas dnešného dňa postupne sprístupnené byty ich majiteľom. Pri týchto bytových domoch boli pristavené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých ľudia môžu vynášať rozbité okná a ostatné predmety poškodené tlakovou vlnou po výbuchu plynu. Pri vynášaní veľkých častí odpadu z bytov pomáhajú obyvateľom príslušníci Mestskej polície. Mesto Prešov zároveň poskytlo týmto obyvateľom ochranné pomôcky.

Obyvateľom bytového domu č. 3 boli poskytnuté všetky potrebné informácie o tom, ako majú postupovať a kedy sa môžu nasťahovať späť do svojich bytov na schôdzi bytového domu v priestoroch ZŠ DSA Mukačevská 1. Ak je niekto, kto tieto informácie nedostal, môže sa obrátiť priamo na správu bytového domu č. 3.

Obyvatelia vchodu č. 9, ktorý je v bezprostrednej blízkosti poškodenej bytovky č. 7, sa zatiaľ do svojich bytov vrátiť nemôžu z bezpečnostných dôvodov.

18:00 V týchto dňoch začíname s prípravnými prácami na demontáž vrchných poschodí bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici. Tento spôsob je najvhodnejší z bežpečnostného hľadiska, aby počas demontáže neboli ohrozené okolité bytové domy a ich obyvatelia, a taktiež z humánneho hľadiska, nakoľko jedna osoba je naďalej nezvestná. Pri postupnej demontáži najvyšších poschodí zároveň odkryjeme priestor a uľahčíme tak prácu záchranným zložkám pri hľadaní nezvestnej osoby.

Aktuálne je potrebné vytýčenie a zabezpečenie všetkých sietí pod zemou (elektrina, plyn, voda, internet) a prekrytie všetkých kanálov. Zároveň, potrebujeme vytvoriť ochrannú zónu po obvode bytového domu č. 7 a naviesť na toto miesto kamenivo do výšky 2 metrov.

16:10 Slovenská pošta, a.s. v súvislosti s krízovou situáciou na Mukačevskej ulici rieši spôsob zabezpečenia dodávania zásielok pre dotknutých adresátov. Listové a balíkové zásielky budú pre týchto adresátov ukladané na Pošte Prešov 1, na adrese Masarykova 2, 080 01 Prešov 1. Ľudia s dokladmi si môžu na danej pošte vyberať zásielky (budú uskladnené aj vydávane po nevyhnutnú dobu), a to v rámci otváracích hodín danej pošty. Občania bez dokladov môžu poštu navštíviť v čase od 07:00 hod do 09:00 hod. , pričom bude v priestoroch pošty prítomná doručovateľka, ktorá im dosvedčí, že sú z daného bytového domu.

15:25 Bezplatné právne poradenstvo pre ľudí postihnutých výbuchom bytového domu na Mukačevskej ulici bude poskytovať JUDr. Slavomír Dolinský a JUDr. Ľudmila Šandalová, v priestoroch MsÚ v Prešove, Hlavná 73, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 hod.

14:50 Mesto Prešov z vyzbieraných peňazí už počas uplynulého víkendu vyplatilo 200 eur každej rodine z vybuchnutého bytového domu číslo 7 na zabezpečenie najnevyhnutnejších potrieb, vrátane liekov. Pri ďalšom poskytovaní finančnej pomoci pre rodiny dotknuté piatkovou tragédiou mesto v prvom rade rieši potreby ľudí. Všetkým obyvateľom zasiahnutých piatkovým výbuchom, ktorí požiadali mesto Prešov o pomoc so zabezpečením bývania, bolo poskytnuté núdzové bývanie. Všetkým rodinám z neobývateľnej bytovky číslo 7, ktoré požiadali mesto Prešov o pomoc v otázke dlhodobého bývania, hľadáme náhradné bývanie a v krátkom čase im budú prideľované konkrétne byty.

14:00 Mesto Prešov zriadilo špeciálnu linku Centra sociálneho zabezpečenia, ktorá slúži na pomoc ľuďom dotknutým tragickým výbuchom bytového domu na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove. Telefónne číslo: 0907 997 475 od 8:00 do 18:00 hod. Linku vybavuje Bc. Milada Antušová z Referátu starostlivosti o deti, rodinu a bývanie MsÚ Prešov.

12:30 Vláda SR informovala mesto Prešov o uvoľnení finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, vo výške jeden milión eur, ktoré odsúhlasila pre mesto Prešov.

12:15 Odbor financií a mestského majetku MsÚ v Prešove oznamuje, že daň z nehnuteľnosti vlastníkov bytov na Mukačevskej 7 nebude pre rok 2020 za byt na Mukačevskej 7 vyrubená a nie je potrebné, aby vlastníci bytov oznamovali Mestu Prešov zánik daňovej povinnosti.

11:40 Na oficiálny účet mesta Prešov na pomoc ľuďom zasiahnutým výbuchom domu na Mukačevskej ulici bolo do tejto chvíle poslaných viac ako 1 400 000 eur. Srdečne ďakujeme všetkým darcom. Momentálne máme kompletne plné stavy a nie je potrebné nosiť ďalšiu materiálnu pomoc. Prosíme obyvateľov dotknutých bytoviek, ktorí potrebujú materiálnu pomoc, aby si ju prišli vyzdvihnúť v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. do budovy Územného spolku Slovenského Červeného kríža na Jarkovej 45 v Prešove. Telefonický kontakt: +421 903 558 937.

10:27 Žiadame obyvateľov bytového domu č. 3 (Mukačevská ul.), aby sa zástupca každého bytu zúčastnil na schôdzi bytového domu, ktorá je oficiálne zvolaná na pondelok 9.12.2019 o 17:00 hod. v budove základnej školy DSA Mukačevská 1, Prešov. Na tejto schôdzi budú obyvatelia informovaní o aktuálnej situácii v bytovom dome a dostanú potrené pokyny ako majú postupovať, aby sa v čo najkratšom možnom čase mohli vrátiť späť do svojich bytov. Všetky bližšie informácie týkajúce sa vstupu do budovy č. 3 počas dnešného dňa poskytne obyvateľom správca bytového domu.

9:38 Vlastníkom bytov z bytového domu č. 9 je aktuálne umožnený prístup do svojich bytov na zabezpečenie okien vo svojich bytoch. Vstup je možný len postupne, po jednom byte a v sprievode príslušníka Mestskej polície. Prosíme občanov bytového domu č. 9, aby sa dostavili ku zadnému vchodu.

9:35 Obyvatelia bytoviek na Mukačevskej ulici v Prešove, prípadne susedných ulíc, ktorým odtiahli počas uplynulého víkendu ich autá, z dôvodu uvoľnenia prístupových ciest pre záchranné zložky, si môžu svoje vozidlá vyzdvihnúť v areáli Dopravného podniku mesta Prešov na Solivarskej ulici číslo 2. Areál je prístupný nonstop – 24 hodín denne, takže nie je potrebné aby sa majitelia áut vopred ohlasovali. Pracovníci priamo v areáli sú o situácii upovedomení a pripravení kedykoľvek odovzdať vozidlo. Zároveň žiadame každého kto si príde vyzdvihnúť svoje vozidlo, aby si vyhradil čas minimálne 20 minút z dôvodu realizácie potrebných úkonov pri overení totožnosti osôb. Majiteľov budú overovať príslušníci mestskej polície.

AKTUALNE POKYNY
Na základnej škole Prostějovská nás už nehľadajte. Dnes sa tam začína vyučovací proces.

Krízový štáb sa od pondelka 9.12.2019 presúva do priestorov Mestského úradu v Prešove na Hlavnej 73. Čas najbližšieho zasadnutia zatiaľ nie je známy a bude určený operatívne podľa aktuálneho vývoja situácie na Mukačevskej ulici, kde budú od rána v teréne aj samotní členovia krízového štábu.

Materiálna a potravinová pomoc určená pre ľudí postihnutých tragédiou na Mukačevskej ulici bude od pondelka 09.12.2019 sústredená v priestoroch Územného spolku Slovenského Červeného kríža na Jarkovej 45 v Prešove. Telefonický kontakt: +421 903 558 937.

Centrum sociálneho zabezpečenia MPSVR SR bude od pondelka 09.12.2019 presťahované do priestorov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov na Slovenskej ulici 87 v Prešove.

8:45 Obyvatelia všetkých bytoviek v okolí bytového domu č.7 (Mukačevská ul.), ktorí majú rozbité alebo poškodené okná, môžu kontaktovať priamo správcu svojho bytového domu. Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov už zabezpečila firmu, ktorá bude od pondelka 9.12.2019 zameriavať okná v jednotlivých bytoch a v čo najkratšom čase zrealizuje zasklievanie. V prípade, že sa niektorí obyvatelia rozhodnú pre individuálnu výmenu okien, chceme ich požiadať, aby kópiu celej dokumentácie vrátane faktúr doručili svojmu správcovi bytového domu, ktorý zabezpečí, aby náklady spojené s výmenou okien mohli byť uhradené z poistky bytového domu.

8:00 Prosíme občanov dotknutých tragédiou na Mukačevskej ulici, ktorí chcú podať trestné oznámenia, aby priamo kontaktovali ktorékoľvek oddelenie Policajného zboru SR v Prešove.

8.12.2019

22:00 OZ Podaj ďalej informuje, že od pondelka (09.12.2019) si budú môcť ľudia zasiahnutí tragédiou na Mukačevskej ulici vyzdvihnúť materiálnu pomoc v podobe pracich práškov, drogérie, potravín a nových paplónov a vankúšov v čase od 09.30 hod. do 16:00 hod. na zbernom mieste OZ Podaj ďalej na Požiarnickej ulici 17. Telefonický kontakt: +421940972872 alebo 0908493843. OZ Podaj ďalej zároveň pokračuje v praní a sušení oblečenia, rozvoze nábytku a potrieb do domácností.

21:14 Bytový dom č. 3 je podľa dostupných informácií staticky v poriadku. Prosíme vlastníkov bytov, aby kontaktovali správcu p. Satvára, ktorý im poskytne bližšie informácie.

20:30 Mesto Prešov prosí verejnosť, aby nešírila poplašné správy. Všetky budovy okrem bytového domu č. 7 sú podľa statikov v poriadku a obývateľné. Z dôvodu ohrozenia bezpečnosti ľudí však nie je momentálne možný návrat do bytového domu č. 9, pretože sa nachádza v bezprostrednej blízkosti bytového domu č. 7. Od zajtra rána bude sprístupnený bytový dom č. 5, 11 a 13 so začiatkom v bytovom dome č. 13 od 8:00 hod. do 10:00 hod. , následne bytový dom č. 11 od 10:00 hod. do 12:00 hod. a bytový dom č. 5 od 13:00 hod. do 15:00 hod. Prosíme všetkých vlastníkov bytov v bytových domoch (jedného zástupcu za každý byt) č. 5, 11 a 13, aby sa v daných časoch zhromaždili pri svojich bytových domoch. Po úspešnom vykonaní revíznych skúšok v týchto bytových domoch sa budú môcť obyvatelia vrátiť do svojich bytov.

18:18 Všetkým obyvateľom na trvalom pobyte na ul. Mukačevská č. 7 Prešov, poskytnú bezplatnú lekárenskú starostlivosť 3 vybrané lekárne Dr. Max v Prešove. Lieky viazané na lekársky predpis budú poskytnuté len na základe predloženého predpisu od lekára. Lieky bez lekárskeho predpisu určené na akútnu pomoc budú poskytnuté bezplatne.

Lekáreň Dr. Max TESCO VUKOV, Sídlisko III. , Volgogradská 7/A, 080 01, Prešov, tel. číslo 0902 961 292, otváracia doba 8:00 - 20:00, pondelok - nedeľa
Lekáreň Dr. Max KAUFLAND smer Poprad, Levočská 40, 080 01, Prešov, tel. číslo 0902 961 039, otváracia doba 8:00 - 20:00, pondelok-nedeľa
Lekáreň Dr. Max HM TESCO smer Košice, Košická 6, 080 01, Prešov, tel. číslo 0902 961 228, otváracia doba 8:00 - 20:00, pondelok-nedeľa
Túto bezplatnú službu budú dané lekárne poskytovať od nedele 8.12.2019 do 15.12.2019 vrátane od 8:00-20:00 hod. Detail o poskytovanej službe si obyvatelia môžu vyžiadať priamo v hore uvedených lekárňach.

17:40 Polícia SR zverejňuje informáciu v súvislosti s vybavovaním dokladov pre občanov, ktorí boli poškodení výbuchom a požiarom obytného bloku na ulici Mukačevská č. 7 v Prešove dňa 06.12.2019. Zničené resp. poškodené doklady budú počas stránkových hodín v nasledujúcom týždni prednostne, bez poradového čísla, v zrýchlenej forme a bez poplatku vybavované na klientskom centre Námestie mieru č. 3 v Prešove na pracoviskách č. 6, 7 a 8, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy vpravo.
Poškodení občania, ktorí nemajú trvalé bydlisko na adrese Mukačevská č. 7 v Prešove, naviac vyplnia čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú okolnosti, za ktorých došlo k zničeniu alebo poškodeniu dokladov – tlačivo im bude poskytnuté na mieste vybavovania dokladov.
Taktiež pozostalým, ak vybavujú matričnú udalosť a pohreb občana, ktorý zomrel, a u ktorého občiansky preukaz nebol nájdený, bude bezplatne vystavené potvrdenie o občianskom preukaze platné 7 dní.

15:25 Od pondelka (09.12.2019) si budú môcť ľudia postihnutí tragédiou na Mukačevskej ulici vyzdvihnúť materiálnu pomoc v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. v budove územného spolku Slovenského Červeného kríža na Jarkovej 45 v Prešove. Telefonický kontakt: +421 903 558 937.

15:05 Od pondelka (09.12.2019) - v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. - bude Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia MPSVR SR presťahované do priestorov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov na Slovenskej ul. 3259/87.

14:50 Ľudia, ktorí potrebujú pomoc od projektantov pri vypracovaní posudkov potrebných k oprave bytov a pod. , sa môžu obrátiť na Regionálnu komoru stavebných inžinierov. Kontakt: Organizačná pracovníčka: Katarína Litavcová (tel. : 0906 101 960 mobil: 0901 914 579 e-mail: sksike@sksi.sk).

14:40 Prosíme občanov dotknutých tragédiou na Mukačevskej ulici, ktorí chcú podať trestné oznámenia, aby priamo kontaktovali Obvodné oddelenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove PREŠOV - SEVER, ktoré sa nachádza na ul. Mirka Nešpora 44.

14:25 Motorové vozidlá poškodených vlastníkov z Mukačevskej ulice boli odtiahnuté do areálu Dopravného podniku mesta Prešov na Solivarskej ul. 1432/2. Ide o autá s evidenčnými číslami: PO863FR PO898CI PO117HD KE298KX PO634DH KE234ED MI547BX PO153FF BL791SH PO843EF VT160CP VT653BT PO678EY PO457EZ PO073CP 4M57124 SB521BJ PO818GA PO196CH PO826CX PO991FN PO346DH. Prosíme majiteľov odtiahnutých áut o trpezlivosť. Autá sú prikryté fóliami, v bezpečí v stráženom areáli. Ohľadom ďalšieho postupu ich budeme kontaktovať.

14:12 Občianske združenie Podaj ďalej je pripravené ľuďom dotknutým tragédiou vyprať a vysušiť všetko oblečenie, ktoré dostanú v centrách. V tejto súvislosti prosí ľudí, ktorí potrebujú vyprať oblečenie a nemajú k dispozícii práčku a sušičku, aby OZ Podaj ďalej kontaktovali na tel. čísle 0908 493 843. K dizpozícii má združenie aj aviváže, pracie prášky a čistiace prostriedky na zbernom mieste na Požiarnickej ulici.

14:00 Ľudia poškodení tragédiou na Mukačevskej ulici sa môžu od zajtra hlásiť priamo u supervízora v Klientskom centre Okresného úradu Prešov na Námestí mieru 3, kde bude prednostne a bezplatne riešené vydávanie duplikátov dokladov v zrýchlenom konaní.

13:57 Z vybuchnutej budovy č. 7 opadávalo sklo aj časti panelov, preto bol obmedzený prístup do budovy č. 5, 9, 11 a 13. Po kontrole statikom a zaistení bezpečnosti v okolí budovy č. 7 bude znovu umožnený prístup k zabezpečeniu bytov.

12:50 Pre 13 ľudí, ktorí našli núdzové ubytovanie na Volgogradskej ulici, je zabezpečený teplý obed aj večera od miestnych reštaurácií. Mesto Prešov týmto vyjadruje veľké poďakovanie nielen im, aj p. Martinovi Jančušovi, konateľovi firmy Obal Partner, s.r.o. , ktorá poskytla ľuďom zasiahnutým výbuchom bytového domu ochranné fólie a lepiace pásky na dočasné utesnenie rozbitých okien.

11:30 Vchody 5, 9, 11 a 13 si môžu ísť zabezpečiť svoje byty. Materiál, ako fólie, pásky sa nachádzajú na ZŠ Mukačevská, kde si ich môžu ľudia vyzdvihnúť. Do pol hodiny budú zabezpečení aj dobrovoľní hasiči, ktorí s tým budú aj pomáhať. Naďalej platí, že vstup do bytu musí byť za asistencie polície. Vlastníci poistených bytov musia nahlásiť svojej poisťovni škodovú udalosť. Vlastníci nepoistených bytov oznamujú škody svojmu správcovi, pracovníci spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. sú už na mieste pri bytovkách. Ak ľudia majú iného správcu, je nutné ho kontaktovať. Keď sa vlastníci dostanú do bytu, je potrebné urobiť fotodokumentáciu škôd.

11:00 V priestoroch Základnej školy Prostějovská je ľuďom dotknutým tragickou udalosťou aj dnes k dispozícii Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia MPSVR SR a pracovníčky Mestského úradu v Prešove. Na mieste sú aj zástupcovia spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. , ktorí s ľuďmi riešia a vybavujú vzniknuté škody. Mesto Prešov opätovne prosí občanov dotknutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici, ktorí sa ešte neboli prihlásiť v ZŠ Prostějovská, aby tak urobili čo najskôr. V priestoroch školy im budú poskytnuté ďalšie informácie.

7.12.2019

21:00 Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober slúžil v predvečer druhej adventnej nedele svätú omšu v zaplnenej Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove za obete nešťastia po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici. Vyjadril blízkosť pozostalým, pripomenul zjavenú pravdu o nesmrteľnosti ľudskej duše a povzbudil prítomných k solidarite a dielam pomoci. Okrem prejavenej ľudskej blízkosti, všetkých ubezpečil o Božej blízkosti a láske. V závere svätej omše predniesol modlitbu za zosnulých spojenú s prosbou k Panne Márii a oznámil úmysel zorganizovať celodiecéznu zbierku na pomoc dotknutým rodinám. Zbierka sa má konať na sviatok Svätej rodiny, v nedeľu 29. decembra 2019, vo všetkých kostoloch Košickej arcidiecézy.

20:45 Budúcu nedeľu 15. decembra sa pri svätých liturgiách vo všetkých gréckokatolíckych chrámoch prešovského protopresbyterátu uskutoční mimoriadna finančná zbierka, ktorej výťažok bude určený na pomoc postihnutým pri piatkovom výbuchu plynu v paneláku na Mukačevskej ulici v Prešove. Oznámil to dnes prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v bazilike minor v Ľutine na konci svätej liturgie, ktorú obetoval za duše zomrelých pri tejto nešťastnej udalosti.

20:30 Matričný úrad Prešov je pripravený pomôcť obyvateľom, ktorým pri výbuchu zhoreli doklady, s vybavením rodných listov. Rodné listy bude vydávať v pondelok 9.12.2019, pričom uprednostní občanov postihnutých tragédiou. V utorok 10.12.2019, kedy bolo plánované jeho zatvorenie z technických príčin, vyjde Matričný úrad podľa možností v ústrety dotknutým občanom, a to v čo najväčšej možnej miere.

20:03 V nedeľu 8.12.2019 o 9:00 hod. prosíme všetkých obyvateľov bytových domov Mukačevská č. 15, 17, 21, 23 a 25 (so začiatkom kontroly v bytovom dome č. 25), aby sa podľa možností v tomto čase zdržiavali vo svojich bytoch, pretože sa budú vykonávať plynové skúšky. Zároveň prosíme obyvateľov bytového domu č. 5, aby sa o 11.00 hod. dostavili k svojmu bytovému domu, tiež za účelom vykonania plynových skúšok. Po úspešnom vykonaní kontroly bude rozhodnuté, či sa aj oni môžu vrátiť do svojich bytov.

18:30 Počet obetí po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove je sedem. Jedna osoba je nezvestná.

16:09 Dnes o 18.00 hod odslúži košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober za všetky obete včerajšej tragédie svätú omšu v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.

Týmto pozývame všetkých ľudí, ktorí sa chcú zjednotiť v modlitbe za obete a pozostalých tejto tragickej udalosti.

15:50 V týchto chvíľach sa podľa najnovších informácií môžu obyvatelia Mukačevskej ulice č. 15 a viac vrátiť do svojich bytov. Ľudia z ostatných vchodov č. 3, 5, 9, 11, 13 si môžu prísť len po osobné veci, a to za asistencie polície.

15:30 Mesto Prešov prosí občanov dotknutých včerajším tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici, ktorí sa ešte neboli prihlásiť v ZŠ Prostějovská, aby tak urobili čo najskôr. V priestoroch školy im budú poskytnuté ďalšie informácie.

15:00 Obyvatelia bytových domov Mukačevská 3 a 5 sa na základe kontroly statika môžu sústreďovať už v týchto chvíľach pri vchodoch do bytových domov, kde si následne budú môcť za asistencie polície prevziať osobné veci.

13:40 Linka pomoci pre ľudí zasiahnutých mimoriadnou udalosťou:
☎️ 0944 171 272

Linka stálej služby na Volgogradskej č. 1
☎️ 051/771 45 61

13:26 Obyvatelia bytových domov Mukačevská 11 a 13 sa na základe kontroly statika môžu sústreďovať už v týchto chvíľach pri zadných vchodoch do bytových domov, kde si následne budú môcť za asistencie polície prevziať osobné veci.

13:20 Srdečne všetkým ďakujeme za jedlo a šatstvo, ktoré nosíte na záchytné miesta. Momentálne máme našťastie dostatok materiálnej pomoci, nateraz nie je potrebné nosiť ďalšie veci. Po spísaní požiadaviek ľudí postihnutých tragickým výbuchom postupne zverejníme, čo konkrétne je ešte potrebné zabezpečiť. Ak chcete pomôcť týmto ľuďom a rodinám v núdzi, môžete tak urobiť príspevkom na oficiálny účet vytvorený mestom tu:

Číslo oficiálneho účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229
Variabilný symbol: 6122019

Upozorňujeme, že v tejto chvíli nedokážeme verifikovať finančné zbierky iných súkromných subjektov. Ozývajú sa nám mnohé združenia či subjekty, ktoré nevieme narýchlo overiť. Ak chcete naozaj pomôcť ľuďom, ktorých postihla táto tragédia, prosíme vás, aby ste využívali výhradne oficiálny účet mesta Prešov, na ktorý dohliada Odbor financií a mestského majetku mesta Prešov. Ďakujeme.

12:50 Podľa najnovších informácií sa obyvatelia bytových domov na Mukačevskej ulici č. 15, 17, 19, 21, 23 a 25 pravdepodobne budú môcť dnes večer vrátiť do svojich bytov. Správca bytovky v spolupráci so zástupcami distribučnej spoločnosti v najbližších hodinách začnú postupne prechádzať vchod po vchode a postupne obnovovovať dodávku elektrickej energie podľa aktuálnych meraní. Evakuovaným obyvateľom z bytových domov na Mukačevskej ulici č. 3, 5, 9, 11 a 13 bude umožnený vstup do bytov na krátku dobu za asistencie polície, v prípade, že si potrebujú vziať osobné veci.

10:37 Nateraz nie je možné, aby sa obyvatelia z blízkeho okolia vrátili do svojich bytov, vzhľadom na to, že okolité bytovky sú naďalej odpojené od plynu aj elektriny, a tak sú neobývateľné. Je pravdepodobné, že ani v priebehu dnešného dňa sa ľudia nebudú môcť vrátiť do bytov, z ktorých boli evakuovaní.

10:36 Z oficiálneho účtu mesta Prešov sa už počas tohto víkendu uvoľnia peniaze potrebné na lieky pre ľudí dotknutých tragickým výbuchom.

10:35 Krajský šéf hasičov potvrdzuje 7 obetí tragického výbuchu na Mukačevskej ulici.

10:33 K ZŠ Prostějovská práve dorazil autobus s potavinovou a materiálnou pomocou.

9:40 Odťahová služba bude dnes v koordinácii s mestskou políciou postupne odťahovať autá, ktoré parkujú v blízkosti bytového domu na Mukačevskej ulici č. 7. Autá budú umiestnené na záchytné parkovisko do stráženého areálu Dopravného podniku na Solivarskej ulici. Mesto Prešov žiada všetkých ľudí, ktorí prichádzajú s autami k okolitým bytovým domom, aby neblokovali prístupové cesty zachranným zložkám a riadili sa pokynmi polície.

8:15 Hasiči včera našli niekoľko osobných vecí na mieste zásahu. Ak niekto z občanov stratil osobné veci počas evakuácie, môže kontaktovať Políciu SR, kde im poskytnú ďalšie informácie a nájdené veci vrátia.

7:22 Prešov sa prebudil do smutného rána. Podľa najnovších informácií, na Volgogradskej ulici využilo núdzové ubytovanie 13 ľudí.

6.12.2019

Na Mukačevskej ulici v Prešove dnes krátko popoludní došlo k výbuchu. Pravdepodobne ide o výbuch plynu vo výškovom bytovom dome, v dôsledku ktorého došlo k rozsiahlemu požiaru. Zástupcovia mestského úradu sú už priamo na mieste. Primátorka Andrea Turčanová vyhlásila od 12:35 na území mesta Prešov mimoriadnu situáciu. Momentálne prebiehajú na mieste záchranné práce. V krátkom čase zasadne krízový štáb.

Obyvatelia a rodiny z bytového domu na Mukačevskej ulici, ktoré museli pre výbuch a požiar opustiť svoje byty, môžu kontaktovať pracovníkov mestského úradu v Prešove na tel. č. : 051 3100 101, kde im budú poskytnuté informácie o núdzovom ubytovaní.

Na Volgogradskej ulici č. 1 sa aktuálne zhromažďujú ľudia dotknutí výbuchom, kde je zabezpečené náhradné ubytovanie. Na túto adresu je možné priniesť potravinovú pomoc, najmä balené potraviny (voda, pečivo a pod.).

Deky, šatstvo, hygienické potreby iné potrebné veci sa zhromažďujú v priestoroch ZŠ na Mukačevskej a ZŠ na Prostějovskej ulici.

Obyvatelia Mukačevskej ulice, ktorí sa teraz vracajú z práce domov, sa môžu informovať v priestoroch ZŠ na Prostějovskej ulici, kde im poskytnú potrebné informácie o ubytovaní a strave.

Okolie bytového domu je aktuálne zabezpečené. Zranení sú prevážaní prioritne do Prešovskej nemocnice.

Mesto Prešov prosí obyvateľov mesta, aby nebránili prejazdu záchranných zložiek na Bjornsonovej, Jazdeckej a Mukačevskej ulici.

Aktuálne vznikla na Facebooku skupina, kde ľudia zhromažďujú potravinovú pomoc, pomoc s ubytovaním či šatstvom: https://www.facebook.com/groups/2376868609309122/

Obchodné centrum Eperia Prešov sa zapája do pomoci poskytnutím potravín, hygienických potrieb, šatstva a darčekových kariet na nákup oblečenia.

POZOR - INFORMÁCIE K ZÁCHYTNÝM MIESTAM A UBYTOVANIU‼️

Všetkých ľudí, dotknutých touto tragédiou, prosíme o presun na záchytné miesta. Dostanú tam všetky potrebné informácie, jedlo, deku aj čaj.

SZŠ DSA Mukačevská 1
ZŠ Prostějovská 38
Ubytovanie bude poskytnuté do odvolania na Školskom internáte pri SOŠt, Volgogradská 1. Pripravená je teplá strava a nocľah.

Kontaktné tel. číslo: 051/3100 101.

V sobotu od 8:00 hod. bude zriadené Centrum sociálneho zabezpečenia v priestoroch ZŠ Prostějovská. Pracovníci úradu práce budú s ľuďmi spisovať žiadosti na materiálnu a hmotnú pomoc.

OZNAM K ZBERU JEDLA A ŠATSTVA

Srdečne všetkým ďakujeme za jedlo a šatstvo, ktoré nosíte do našich záchytných bodov. Momentálne však už máme dostatok materiálnej pomoci.

Ak chcete pomôcť týmto ľuďom a rodinám v núdzi, môžete tak urobiť príspevkom na oficiálny účet vytvorený mestom tu:

Číslo oficiálneho účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229
Variabilný symbol: 6122019

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR hlási 5 mŕtvych a viac ako 30 zranených, vo väčšine prípadov ide o ľahké zranenia.

Minister Ján Richter zriaďuje v Prešove Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia. V súvislosti s mimoriadnou situáciou po výbuchu plynu v bytovke v Prešove rozhodol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ihneď zriadiť v blízkosti nehody Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia. Už v týchto chvíľach sú na mieste tragédie zamestnanci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí sú pripravení v prípade potreby umiestniť deti do Centier pre deti a rodiny. K dispozícii budú na mieste aj psychológovia, zamestnanci Sociálnej poisťovne a úradu práce, ktorí budú operatívne riešiť situáciu obyvateľov poškodenej bytovky.

Vedením centra poveril minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter riaditeľa odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR Jána Hudáka. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny vyjadruje rodinám obetí úprimnú sústrasť a je pripravené im v týchto ťažkých chvíľach pomôcť.

21:20 V sobotu od 8:00 hod. ráno bude zriadené Centrum sociálneho zabezpečenia v priestoroch ZŠ Prostějovská. Pracovníci úradu práce budú s ľuďmi spisovať žiadosti na materiálnu a hmotnú pomoc. Na mieste budú prítomní aj psychológovia.

Aktuálne bolo núdzové ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ Technickej na Volgogradskej ulici poskytnuté 10 ľuďom.

21:46 Počas nočných hodín z piatka na sobotu budú v priestoroch ZŠ Prostějovskej pre ľudí nonstop k dispozícii členovia tímu krízovej intervencie a Mestská polícia.

Na oficiálny účet mesta Prešov bolo do tejto chvíle poslaných takmer 50 tisíc eur.

23:17
Linka pomoci pre mimoriadnu udalosť: 051/759 83 82 (od 23:00 hod.)
Linka stálej služby na Volgogradskej č. 1: 051/771 45 61

23:38
Zajtra 7.12. 2019 zasadne o 8:00 krízový štáb v blízkosti miesta nešťastia. Naďalej platí, že stanovište kde budú podávané informácie pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc v súvislosti s tragédiou je na ZŠ Prostějovská, kde budú k dispozícii pracovníci krízovej intervencie a mestskí policajti aj počas celej noci.

Zdroj informácií: www.presov.sk

Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Sobota - Deň po výbuchu
Súvisiace články
13.12.2019 Pomoc do Prešova je na ceste - aktualizácia 13.12.2019 Celé Slovensko i zahraničie podporuje Prešov v ťažkých chvíľach 9.12.2019 Veľkošarišania chcú pomôcť Prešovčanom tiež 9.12.2019 Stanovisko mesta Prešov - Aktuálna situácia po výbuchu na Mukačevskej ulici 9.12.2019 Pri tragédii v Prešove sa snažíme pomôcť 8.12.2019 Oznámenie – Vybavovanie dokladov – Informácia pre občanov, ktorí boli poškodení výbuchom - Tragédia v Prešove 8.12.2019 Vznesené obvinenia - Tragédia v Prešove 7.12.2019 Fotogaléria : Zásah záchranných zložiek na mieste výbuchu 6.12.2019 Verejný účet na pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici 6.12.2019 O2 informuje o nedostupnej sieti pre zničený vysielač 6.12.2019 Mikulášsky program sa ruší 6.12.2019 ČERSTVÉ: Na Sídlisku 3 vybuchla bytovka!
Mohlo by Vás zaujímať
Golužu nahradí v Tatrane Prešov bývalý slovenský reprezentant
Chorvátsky tréner Slavko Goluža po 4,5 roku skončil pri kormidle hádzanárov Tatrana Prešov. Vo funkcii ho nahradí Radoslav Antl st. s asistentom Marekom Gernátom, ktorý doteraz pôsobil pri mládeži Tatrana. Prešovský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.
Medzi Jarkovou ulicou a obchodným komplexom v centre mesta vzniklo malé námestie
Mesto Prešov prepojilo ulice Biskupa Gojdiča a Jarkovú novým námestíčkom. Zrekonštruovaná komunikácia bude slúžiť predovšetkým chodcom a cyklistom.
Postmodern Jukebox v Prešove
V prešovskom Čiernom orle vystúpi v júni 2022 výnimočné hudobné zoskupenie amerických umelcov v rámci svetového The Grand Reopening Tour.
Prvou Prešovčankou roka 2022 je Sárka
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sa 1. januára 2022 narodil prvý chlapček Brajen. V druhý deň nového roka sa vypýtala na svet aj prvá Prešovčanka Sárka.
Rekonštrukcia ZUŠ Jána Pöschla je kompletne ukončená
Mesto Prešov úspešne ukončilo rekonštrukciu ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici. V rámci II. a III. etapy rekonštrukcie boli zateplené všetky pavilóny a kompletne vymenené vykurovacie rozvody.
V Prešove sa začína zber vianočných stromčekov
Zber vianočných stromčekov na prešovských sídliskách sa začína v pondelok 10.1.2022 a naplánovaný je až do 31.1.2022.
Mesto Prešov uspelo v súdnom spore s projektantom cykloželezničky, od ktorého bude vymáhať vyše pol miliónovú škodu
Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok prvostupňového súdu vo veci vadného projektu týkajúceho sa stavby cykloželezničky. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť a pre spoločnosť A. P. H. ateliér, s.r.o. tak vzniká povinnosť zaplatiť mestu Prešov zmluvnú pokutu a náhradu spôsobenej škody vo výške takmer 550 tisíc eur.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK