PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18516/stanovisko_mesta_presov_-_aktualna_situacia_po_vybuchu_na_mukacevskej_ulici.html

Stanovisko mesta Prešov - Aktuálna situácia po výbuchu na Mukačevskej ulici

Aktuálne stanovisko mesta Prešov v súvislosti so situáciou na Mukačevskej ulici, v ktorom nájdete všetky odpovede na Vaše otázky.

STANOVISKO MESTA PREŠOV:

V bytovke číslo 5 a vo vedľajšom bytovom dome s vchodmi číslo 11, 13 (Mukačevská ulica) prebiehajú počas dnešného dňa revízne skúšky. Ak dopadnú dobre, obyvatelia sa budú môcť vo veľmi krátkom čase nasťahovať späť do svojich bytov.

Obyvatelia bytového domu č. 3 (Mukačevská ul.), budú mať dnes 9.12.2019 o 17:00 hod. bytovú schôdzu v budove základnej školy DSA Mukačevská 1, Prešov. Na tejto schôdzi budú obyvatelia informovaní o aktuálnej situácii v bytovom dome a dostanú potrené pokyny ako majú postupovať, aby sa v čo najkratšom možnom čase mohli vrátiť späť do svojich bytov.

Obyvatelia vchodu číslo 9 (Mukačevská ulica) sa zatiaľ nebudú môcť nasťahovať späť do svojich bytov, nakoľko sa tento vchod nachádza v bezprostrednej blízkosti bytovky č.7, ktorá ma po výbuchu plynu a následnom požiari narušenú statiku a môže sa zrútiť. Vchod číslo 9 preto zatiaľ nie je možné sprístupniť na bývanie.

Bytovka číslo 7 je po výbuchu kompletne neobývateľná a je extrémne nebezpečné, aby do interiéru tohto bytového domu vstupovali ľudia.

V tejto chvíli je veľmi predčasné hovoriť o výstavbe novej bytovky. V prípade bytového domu číslo 7, kde došlo k výbuchu, dôkladne zvažujeme ďalší postup v úzkej spolupráci so statikmi a požiadali sme aj o spracovanie ďalších súdnoznaleckých statických posudkov. Do úvahy prichádzajú viaceré alternatívy, budeme však preferovať také riešenie, ktoré v žiadnom prípade neohrozí zdravie ani životy ľudí. Pre mesto Prešov je a vždy bude najvyššou prioritou bezpečnosť ľudí v okolitých bytových domoch. Okrem toho sme v kontakte aj so správcom bytového domu číslo 7, aby sme zohľadnili aj názor obyvateľov tohto bytového domu, ktorí prišli pri tejto tragédii o všetko, čo mali vo svojich bytoch. V neposlednom rade však musíme brať do úvahy aj časové hľadisko, vzhľadom k tomu, že obyvatelia vchodu číslo 9 sa zatiaľ nemôžu vrátiť do svojich bytov. O definitívnom postupe budeme verejnosť informovať v čo najkratšom čase.

Na oficiálny účet mesta Prešov, ktorý bol zriadený na pomoc ľuďom zasiahnutým výbuchom domu na Mukačevskej ulici bolo do dnešného poludnia poslaných viac ako 1 400 000 eur. Srdečne ďakujeme všetkým darcom. Ide o peniaze od individuálnych darcov a v tejto sume nie je zahrnutá schválená finančná pomoc z Úradu vlády SR vo výške 1 000 000 eur.

Z vyzbieraných peňazí sme už počas uplynulého víkendu vyplatili 200 eur každej rodine z bytového domu číslo 7 na zabezpečenie najnevyhnutnejších potrieb, vrátane liekov. Pri ďalšom poskytovaní finančnej pomoci pre rodiny dotknuté piatkovou tragédiou budeme v prvom rade riešiť potreby ľudí, v druhom rade budeme riešiť ich nehnuteľnosti a ako posledné chceme riešiť škody na autách.

Všetkým obyvateľom zasiahnutých piatkovým výbuchom, ktorí požiadali mesto Prešov o pomoc so zabezpečením bývania bolo poskytnuté núdzové bývanie. Všetkým rodinám z neobývateľnej bytovky číslo 7, ktoré požiadali mesto Prešov o pomoc v otázke dlhodobého bývania, hľadáme náhradné bývanie a v krátkom čase im budú prideľované konkrétne byty.

Všetky otázky týkajúce sa výkopových prác na Sídlisku III v Prešove, ktoré prebiehali v piatok 6.12.2019, prosím adresujte na spoločnosť SPP distribúcia a na Krajské riaditeľstvo policajného zboru SR v Prešove. Za pochopenie ďakujem.

 
9.12.2019 | Autor: Vladimír Tomek | Mesto Prešov | čítané: 779 krát