Piatok, 29. máj 2020
Meniny má Vilma | zajtra Ferdinand

Zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019

Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo dňa 11.12.2019 Zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 12.12.2019.

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019 (ďalej len „Zásady“) upravujú spôsob rozdeľovania a vyplácania finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ktorá vznikla dňa 06.12.2019 na Mukačevskej ulici v dôsledku výbuchu v bytovom dome č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove.
2. Tieto Zásady sa vzťahujú na finančné prostriedky, ktoré boli darované prostredníctvom účtu SK90 7500 0000 0040 0859 1229, ktorý na tento účel zriadilo mesto Prešov.

II.

Príspevok na bývanie

1. Osobám, ktoré v čase výbuchu bývali na adrese Mukačevská 4802/7, 080 01 Prešov sa poskytne príspevok na bývanie vo výške 500,00 €/ mesačne pre jednu rodinu bývajúcu v jednom byte po dobu 6 mesiacov.
2. Osobám, ktoré v čase výbuchu bývali na adrese Mukačevská 4803/9, 080 01 Prešov sa poskytne príspevok na bývanie vo výške 500,00 €/ mesačne pre jednu rodinu bývajúcu v jednom byte po dobu 3 mesiacov.
3. Príspevok sa poskytne osobám, ktoré mali na adrese trvalý pobyt.
4. Príspevok sa poskytne aj osobám, ktoré sa dlhodobo (najmenej 3 mesiace) zdržiavali na adrese na základe nájomnej zmluvy alebo iného vzťahu.
5. Osoby podľa bodu 4 tohto článku, môžu preukázať, že sa na adrese dlhodobo zdržiavali aj prostredníctvom potvrdenia svedkov (susedov, domového dôverníka) a pod.
6. Príspevok sa bude vyplácať na základe Žiadosti o vyplácanie Príspevku na bývanie (Príloha č. 1).
7. Žiadosť o vyplácanie príspevku je potrebné doručiť na adresu:
Mestský úrad v Prešove
Odbor služieb pre občanov
Hlavná 73
080 01 Prešov
8. Príspevok bude vyplácaný vždy k 10. dňu v mesiaci prevodom na účet uvedený v Žiadosti podľa bodu 7 tohto článku.

III.

Jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie

1. Osobám, ktorým vznikla škoda na adrese Mukačevská 4802/7, 080 01 Prešov sa vyplatí Jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie (ďalej len „jednorazový príspevok“) vo výške 10 000,00 € na jeden byt.
2. Osobám, ktorým vznikla škoda na adrese Mukačevská 4803/9, 080 01 Prešov sa vyplatí Jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie (ďalej len „jednorazový príspevok“) vo výške 3 000,00 € na jeden byt.
3. Jednorazový príspevok sa vyplatí vlastníkom bytu a/alebo osobám, ktoré sa dlhodobo (najmenej 3 mesiace) zdržiavali na adrese na základe nájomnej zmluvy alebo iného vzťahu podľa bodu 4 tohto článku.
4. Jednorazový príspevok sa vyplatí nasledovne:
- iba vlastníkovi, ak bol zároveň aj užívateľom bytu a na danú nehnuteľnosť nie je zapísané právo doživotného užívania
- iba osobe/osobám, ktoré majú právo doživotného užívania zapísané v Katastri nehnuteľností v časti C: ŤARCHY
- iba vlastníkovi v prípade, ak preukáže, že byt bol poskytnutý do užívania osobám, ktoré sa v byte dlhodobo (najmenej 3 mesiace) zdržiavali, aj s vnútorným vybavením (nábytok, spotrebiče a pod.)
- iba osobám, ktoré sa v byte dlhodobo zdržiavali ak preukážu, že byt im bol poskytnutý do užívania bez vnútorného vybavenia (nábytok, spotrebiče a pod.)
- vo výške 50% jednorazového príspevku vlastníkovi a 50% jednorazového príspevku osobám, ktoré sa v byte dlhodobo zdržiavali za predpokladu, že byt bol poskytnutý do užívania čiastočne vybavený
5. Jednorazový príspevok podľa bodu 4. písm. b. , c. a d. bude vyplatený až po súhlasnom vyhlásení vlastníka a osoby/osôb, ktorá sa v byte dlhodobo zdržiavali.
6. Jednorazový príspevok sa bude vyplácať na základe Žiadosti o vyplatenie Jednorazového príspevku (Príloha č. 1).
7. Žiadosť o vyplatenie príspevku je potrebné doručiť na adresu:
Mestský úrad v Prešove
Odbor služieb pre občanov
Hlavná 73
080 01 Prešov
8. Jednorazový príspevok bude vyplatený do 7 dní odo dňa podania Žiadosti prevodom na účet uvedený v Žiadosti podľa bodu 7 tohto článku.

IV.

Rozdelenie zostatku

1. Všetky finančné prostriedky, ktoré budú disponibilné na účte číslo SK90 7500 0000 0040 0859 1229 po vyplatení príspevkov podľa článku II. a III. týchto Zásad k 01.02.2020 budú rozdelené medzi vlastníkov bytov v bytovom dome súpisné číslo 4802, na parcele číslo 9204/59, v katastrálnom území Prešov, obec Prešov, okres Prešov (Mukačevská 4802/7, 080 01 Prešov).
2. Finančné prostriedky budú rozdelené pomerne v závislosti od rozlohy pôvodných bytov v m2.
3. Žiadosť o vyplatenie príspevku (Príloha č. 1) je potrebné doručiť najneskôr do 31.01.2020 na adresu:
Mestský úrad v Prešove
Odbor služieb pre občanov
Hlavná 73
080 01 Prešov
4. Finančné prostriedky budú vyplatené najneskôr do 29.02.2020 prevodom na účet uvedený v Žiadosti podľa bodu 3 tohto článku.

V.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 12.12.2019.

Ing. Andrea Turčanová,

primátorka mesta Prešov

Prílohy
Žiadosť o príspevok podľa Zásad (Mukačevská 7,9) NOVÁ
pdf
280.2 kB
Súhlasné vyhlásenie
pdf
225.3 kB
Súhlas - pre dotknuté osoba Mukačevská_Žiadosť o príspevok
pdf
177.9 kB
čestné vyhlásenie pre potreby vyplatenia Príspevku na bývanie
pdf
221.3 kB
Mohlo by Vás zaujímať
AKTUALIZÁCIA: Mesto Prešov predlžuje stránkové hodiny v Klientskom centre, na Matričnom úrade a v podateľni
Klientske centrum a Matričný úrad na Mestskom úrade v Prešove predĺžia stránkové hodiny pre verejnosť. K zmenám mesto pristúpilo v súvislosti s postupným uvoľnovaním opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie na Slovensku.
Aktualizácia: Pri sobášoch v obradnej sieni môže byť po novom 20 ľudí
Mesto Prešov zrušilo termíny občianskych slávností do odvolania. Pri sobášoch v obradnej sieni však po novom môže byť do 20 ľudí.
Mimoriadna situácia: Potrebujete pomoc alebo chcete pomôcť?
Mesto Prešov podáva v mimoriadnej situácii pomocnú ruku seniorom vo forme pomoci s nákupom potravín či liekov, ale aj rozvozom obedov. Pripravených máme viac ako 30 dobrovoľníkov, prihlásiť sa môžu aj ďalší.
Chystáte sa zapísať dieťa do materskej školy?
Mesto Prešov zverejňuje informácie k podávaniu žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2020/2021.
FOTO: Potulky Prešovom
Každý z nás by si najradšej užíval májové slnečné lúče, no všetci sedíme doma. Tak vám ich prinesieme aspoň spoza objektívov dvoch mladých chlapcov.
Nový cyklochodník prepojí centrum mesta s cyklotrasou pri Toryse
V meste Prešov pribudol nový cyklochodník Mlynský náhon. Stavba je vo finálnej fáze a v týchto dňoch na nej prebiehajú dokončovacie práce.
Mesto Prešov opätovne sprevádzkuje verejné WC v Južnom parku
Na základe postupného uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 mesto Prešov opätovne uvádza do prevádzky verejné WC v Južnom parku na Hlavnej ulici.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.