Utorok, 28. január 2020
Meniny má Alfonz | zajtra Gašpar

Zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019

Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo dňa 11.12.2019 Zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 12.12.2019.

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019 (ďalej len „Zásady“) upravujú spôsob rozdeľovania a vyplácania finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ktorá vznikla dňa 06.12.2019 na Mukačevskej ulici v dôsledku výbuchu v bytovom dome č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove.
2. Tieto Zásady sa vzťahujú na finančné prostriedky, ktoré boli darované prostredníctvom účtu SK90 7500 0000 0040 0859 1229, ktorý na tento účel zriadilo mesto Prešov.

II.

Príspevok na bývanie

1. Osobám, ktoré v čase výbuchu bývali na adrese Mukačevská 4802/7, 080 01 Prešov sa poskytne príspevok na bývanie vo výške 500,00 €/ mesačne pre jednu rodinu bývajúcu v jednom byte po dobu 6 mesiacov.
2. Osobám, ktoré v čase výbuchu bývali na adrese Mukačevská 4803/9, 080 01 Prešov sa poskytne príspevok na bývanie vo výške 500,00 €/ mesačne pre jednu rodinu bývajúcu v jednom byte po dobu 3 mesiacov.
3. Príspevok sa poskytne osobám, ktoré mali na adrese trvalý pobyt.
4. Príspevok sa poskytne aj osobám, ktoré sa dlhodobo (najmenej 3 mesiace) zdržiavali na adrese na základe nájomnej zmluvy alebo iného vzťahu.
5. Osoby podľa bodu 4 tohto článku, môžu preukázať, že sa na adrese dlhodobo zdržiavali aj prostredníctvom potvrdenia svedkov (susedov, domového dôverníka) a pod.
6. Príspevok sa bude vyplácať na základe Žiadosti o vyplácanie Príspevku na bývanie (Príloha č. 1).
7. Žiadosť o vyplácanie príspevku je potrebné doručiť na adresu:
Mestský úrad v Prešove
Odbor služieb pre občanov
Hlavná 73
080 01 Prešov
8. Príspevok bude vyplácaný vždy k 10. dňu v mesiaci prevodom na účet uvedený v Žiadosti podľa bodu 7 tohto článku.

III.

Jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie

1. Osobám, ktorým vznikla škoda na adrese Mukačevská 4802/7, 080 01 Prešov sa vyplatí Jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie (ďalej len „jednorazový príspevok“) vo výške 10 000,00 € na jeden byt.
2. Osobám, ktorým vznikla škoda na adrese Mukačevská 4803/9, 080 01 Prešov sa vyplatí Jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie (ďalej len „jednorazový príspevok“) vo výške 3 000,00 € na jeden byt.
3. Jednorazový príspevok sa vyplatí vlastníkom bytu a/alebo osobám, ktoré sa dlhodobo (najmenej 3 mesiace) zdržiavali na adrese na základe nájomnej zmluvy alebo iného vzťahu podľa bodu 4 tohto článku.
4. Jednorazový príspevok sa vyplatí nasledovne:
- iba vlastníkovi, ak bol zároveň aj užívateľom bytu a na danú nehnuteľnosť nie je zapísané právo doživotného užívania
- iba osobe/osobám, ktoré majú právo doživotného užívania zapísané v Katastri nehnuteľností v časti C: ŤARCHY
- iba vlastníkovi v prípade, ak preukáže, že byt bol poskytnutý do užívania osobám, ktoré sa v byte dlhodobo (najmenej 3 mesiace) zdržiavali, aj s vnútorným vybavením (nábytok, spotrebiče a pod.)
- iba osobám, ktoré sa v byte dlhodobo zdržiavali ak preukážu, že byt im bol poskytnutý do užívania bez vnútorného vybavenia (nábytok, spotrebiče a pod.)
- vo výške 50% jednorazového príspevku vlastníkovi a 50% jednorazového príspevku osobám, ktoré sa v byte dlhodobo zdržiavali za predpokladu, že byt bol poskytnutý do užívania čiastočne vybavený
5. Jednorazový príspevok podľa bodu 4. písm. b. , c. a d. bude vyplatený až po súhlasnom vyhlásení vlastníka a osoby/osôb, ktorá sa v byte dlhodobo zdržiavali.
6. Jednorazový príspevok sa bude vyplácať na základe Žiadosti o vyplatenie Jednorazového príspevku (Príloha č. 1).
7. Žiadosť o vyplatenie príspevku je potrebné doručiť na adresu:
Mestský úrad v Prešove
Odbor služieb pre občanov
Hlavná 73
080 01 Prešov
8. Jednorazový príspevok bude vyplatený do 7 dní odo dňa podania Žiadosti prevodom na účet uvedený v Žiadosti podľa bodu 7 tohto článku.

IV.

Rozdelenie zostatku

1. Všetky finančné prostriedky, ktoré budú disponibilné na účte číslo SK90 7500 0000 0040 0859 1229 po vyplatení príspevkov podľa článku II. a III. týchto Zásad k 01.02.2020 budú rozdelené medzi vlastníkov bytov v bytovom dome súpisné číslo 4802, na parcele číslo 9204/59, v katastrálnom území Prešov, obec Prešov, okres Prešov (Mukačevská 4802/7, 080 01 Prešov).
2. Finančné prostriedky budú rozdelené pomerne v závislosti od rozlohy pôvodných bytov v m2.
3. Žiadosť o vyplatenie príspevku (Príloha č. 1) je potrebné doručiť najneskôr do 31.01.2020 na adresu:
Mestský úrad v Prešove
Odbor služieb pre občanov
Hlavná 73
080 01 Prešov
4. Finančné prostriedky budú vyplatené najneskôr do 29.02.2020 prevodom na účet uvedený v Žiadosti podľa bodu 3 tohto článku.

V.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 12.12.2019.

Ing. Andrea Turčanová,

primátorka mesta Prešov

Mohlo by Vás zaujímať
Asanácia poškodeného bytového domu na Mukačevskej ulici (AKTUALIZÁCIA)
Mesto Prešov reaguje na nepodložené informácie týkajúce sa objednávky na záchranné práce a výberu firmy šíriace sa na sociálnych sieťach
AKTUALIZÁCIA: Mesto Prešov vyplatilo poškodeným obyvateľom z Mukačevskej ulice už takmer pol milióna eur
Mesto Prešov zrealizovalo ďalšie úhrady z oficiálneho darovacieho účtu pre poškodených obyvateľov z Mukačevskej ulice. Zatiaľ bolo prerozdelených 523 500 eur.
FLEXI jedálny lístok sa v Prešove osvedčil, mesto chce zapojiť ďalšie školy
Mesto Prešov sa ako jedna z prvých samospráv na Slovensku koncom minulého roka zapojilo do projektu Ministerstva školstva s názvom FLEXI školské stravovanie. Ide o inovatívny a moderný prístup k zostave jedálneho lístka v školských jedálňach s dôrazom na čerstvé potraviny z regiónov aj s cieľom skracovania uhlíkovej stopy a podpory regionálnych producentov, ďalej minimalizáciu plastov, znižovanie zdroja živočíšnych bielkovín v prospech tých rastlinných, a tiež akceptovanie náboženských požiadaviek a národnostných špecifík.
Stanovisko mesta Prešov - záchranné práce Mukačevská
Objednávka v objeme 1,1 milióna eur na záchranné práce v rámci mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená dňa 06.12.2019 o 12.35 hod. na území mesta Prešov je iba predbežná a jej výška sa môže meniť v závislosti od reálne vykonaných záchranných prác.
Prvou Prešovčankou v roku 2020 je malá Jasmínka
V prešovskej nemocnici bolo rušno už od prvých minút nového roka. Ako prvý sa v roku 2020 vypýtal na svet malý Maximilián. Na prvého Prešovčana či Prešovčanku sme takisto nemuseli čakať dlho. V prvý deň nového roka sa tesne popoludní narodila malá Jasmínka.
Obnovené historické oplotenie opäť skrášľuje Františkánske námestie
Historický múr pre Kostolom sv. Jozefa v Prešove bol dlhodobo v zlom stave. Mestu Prešov sa však jeho obnovu podarilo úspešne zrealizovať a oplotenie tak po rokoch opäť skrášľuje Františkánske námestie.
Zrútenie bezbariérovej plošiny na Šváboch
Podvečer 23.01.2020 došlo k zrúteniu časti bezbariérovej plošiny so zábradlím v areáli nákupného strediska na Švábskej ulici č. 36
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.