Piatok, 05. jún 2020
Meniny má Laura | zajtra Norbert

Praktické rady pre uplatnenie nárokov na poistné plnenie

Výška poistného plnenia:

Poisťovňa je povinná plniť to, čo je dohodnuté v poistnej zmluve. Každá poistná zmluva však môže mať dohodnutý iný obsah a rozsah poistného krytia, preto treba pri uplatňovaní svojich nárokov vždy vychádzať zo svojej poistnej zmluvy. V prípade, že poistnú zmluvu nemá klient k dispozícii, poisťovne mu ju poskytnú a oboznámia ho s jej obsahom.

Právo na poistné plnenie môžu poisteným vyplývať hlavne z týchto poistných zmlúv:
- Poistenie nehnuteľnosti (bytu)
- Poistenie domácnosti (zariadenie domácnosti)
- Poistenie úrazu
- Poistenie pre prípad smrti
- Havarijné poistenie motorového vozidla

Nahlasovanie škôd:
- Klientom odporúčame hlásiť škody do svojej poisťovne akýmkoľvek spôsobom, ktorý poisťovňa akceptuje (viď zoznam kontaktov v závere tohto dokumentu).
- K hláseniu pripojiť informáciu o čísle účtu, na ktoré má byť vyplatené poistné plnenie.

Dokumentovanie škôd
- Poisteným z domu na Mukačevskej ulici, ktorý bol výbuchom fatálne zničený, sú poisťovne pripravené poskytnúť možnosť individuálneho spôsobu dokazovania výšky škody, alebo jednoducho
bez dokazovania vyplatiť plnenie až do výšky dohodnutej poistnej sumy.
- Ostatným poškodeným odporúčame:
* pripojiť k hláseniu poistnej udalosti, prípadne fotografie poškodených okien alebo ďalšieho majetku,
* menšie škody zdokumentovať, odfotiť aj mobilom alebo natočiť na video, a až potom odstraňovať škody,
* pri menších škodách, napr. ak ide len o výmenu skiel na bytoch alebo rodinných domoch, možno s poisťovňou dohodnúť preplatenie škody aj bez obhliadky, na základe predloženého dokladu za opravu, resp. výmenu.

Poskytnutie poistného plnenia, resp. zálohy:
- Poistné plnenie poskytnú poisťovne na účet klienta čo najskôr, do niekoľkých dní.
- Ak bude nevyhnuté výšku škody ešte došetrovať, môže poisťovňa na základe požiadavky klienta poskytnúť zálohu na poistné plnenie.
- Ak je v poistnej zmluve dojednané právo na poskytnutie náhradného ubytovania, môže klient požiadať poisťovňu o vyplatenie zálohy.

Poškodené motorové vozidlá:
- Ak poistná zmluva obsahuje okrem vlastného havarijného poistenia(KASKO) aj poistné krytie pre tento typ poškodenia (živel), tak platia na nahlasovanie škôd obdobné postupy ako sú uvedené vyššie.
- Z PZP – teda z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla – tieto škody nie sú kryté.
- V prípade, že motorové vozidlo nemá KASKO poistenie, tak je poškodený odkázaný na to, aby mu náhradu škody zaplatil subjekt, ktorý bude uznaný zodpovedným za vzniknutú škodu.

Poistenie osôb
* Úraz - klienti, ktorí majú poistenie úrazu si škody môžu uplatniť vo svojej poisťovni tak, že k hláseniu poistnej udalosti pripoja správu od lekára. Výška plnenia z úrazového poistenia závisí od hodnotenia percentuálnej miery telesného poškodenia klienta (jednotlivé diagnózy telesného poškodenia spôsobené úrazom sú uvedené v oceňovacích tabuľkách, ktoré sú pripojené k poistnej zmluve alebo uverejnené na webových stránkach poisťovní).

* Smrť – pozostalí po osobách, ktorí mali uzavreté poistenie pre prípad smrti, alebo osoby oprávnené na poistné plnenie, ktoré sú uvedené v zmluve si nárok uplatnia vo svojej poisťovni tak, že predložia úmrtný list a lekársku správu alebo oznámenie o úmrtí, list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (vyplnené tlačivo Štatistického úradu Slovenskej republiky, Obyv 3 – 12 – kópia) a záver policajného vyšetrovania (originál alebo úradne overenú kópiu).

Nepoistení poškodení:
Vlastníci nepoistených bytov, motorových vozidiel a iných poškodených vecí , pozostalí po zomretých osobách a zranené osoby môžu žiadať náhradu škody iba od toho, kto škodu spôsobil. Ak bude zodpovednosť jednoznačne a objektívne preukázaná, majú poškodení právo od tohto subjektu žiadať odškodnenie. Ak je tento subjekt poistený, obráti sa na svoju poisťovňu, aby za neho náhradu škody poskytla priamo poškodeným. To však poisťovňa môže urobiť iba do výšky poistnej sumy, ktorú má tento subjekt v poistnej zmluve dohodnutý. Vo zvyšku musí zaplatiť náhradu škody sám škodca.

Poisťovne združené v Slovenskej asociácii poisťovní (SLASPO) garantujú, že vyvinú všetko úsilie na to, aby ľudia, poškodení udalosťami v bytovom dome na Mukačevskej ul. v Prešove, dostali v čo možno najkratšom čase poistné plnenie, ktoré im na základe ich dojednaných poistných zmlúv patrí. Väčšina poisťovní v uplynulých dňoch iniciatívne vyhľadávala všetky poistky, viažuce sa k tejto adrese, pokúsila sa svojich klientov kontaktovať a uľahčiť im tak uplatnenie si nárokov na poistné plnenie.

Mohlo by Vás zaujímať
AKTUALIZÁCIA: Mesto Prešov predlžuje otváracie hodiny v hlavnej pokladnici, predĺžené zostávajú aj stránkové hodiny v Klientskom centre, na Matričnom úrade a v podateľni
Hlavná pokladnica, Klientske centrum, Matričný úrad a podateľňa na Mestskom úrade v Prešove predĺžili stránkové hodiny pre verejnosť. K zmenám mesto pristupuje v súvislosti s postupným uvoľnovaním opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie na Slovensku.
Aktualizácia: Pri sobášoch v obradnej sieni môže byť po novom 20 ľudí
Mesto Prešov zrušilo termíny občianskych slávností do odvolania. Pri sobášoch v obradnej sieni však po novom môže byť do 20 ľudí.
Nový cyklochodník prepojí centrum mesta s cyklotrasou pri Toryse
V meste Prešov pribudol nový cyklochodník Mlynský náhon. Stavba je vo finálnej fáze a v týchto dňoch na nej prebiehajú dokončovacie práce.
Mesto Prešov opätovne sprevádzkuje verejné WC v Južnom parku
Na základe postupného uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 mesto Prešov opätovne uvádza do prevádzky verejné WC v Južnom parku na Hlavnej ulici.
Prešovčania si môžu oddýchnuť na obnovených lavičkách v centre mesta
Mesto Prešov obnovuje na pešej zóne lavičky určené na oddych pre Prešovčanov i tých, ktorí naše mesto navštívia počas blížiacej sa letnej sezóny.
Mesto Prešov obnovuje vnútroblok na Ul. 17. novembra
Mesto Prešov postupne pokračuje s revitalizáciou vnútroblokov. Tentoraz dostane krajšiu podobu vnútroblok na Ulici 17. novembra. Pribudne detské ihrisko aj príjemná oddychová zóna.
Zberné dvory budú otvorené aj v sobotu
Mesto Prešov pokračuje v uvoľňovaní opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19. Zberné dvory budú po novom otvorené aj v sobotu. Rozšírené otváracie hodiny sú platné od 9.5.2020.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.