Sobota, 18. január 2020
Meniny má Bohdana | zajtra Drahomíra, Mário

Praktické rady pre uplatnenie nárokov na poistné plnenie

Výška poistného plnenia:

Poisťovňa je povinná plniť to, čo je dohodnuté v poistnej zmluve. Každá poistná zmluva však môže mať dohodnutý iný obsah a rozsah poistného krytia, preto treba pri uplatňovaní svojich nárokov vždy vychádzať zo svojej poistnej zmluvy. V prípade, že poistnú zmluvu nemá klient k dispozícii, poisťovne mu ju poskytnú a oboznámia ho s jej obsahom.

Právo na poistné plnenie môžu poisteným vyplývať hlavne z týchto poistných zmlúv:
- Poistenie nehnuteľnosti (bytu)
- Poistenie domácnosti (zariadenie domácnosti)
- Poistenie úrazu
- Poistenie pre prípad smrti
- Havarijné poistenie motorového vozidla

Nahlasovanie škôd:
- Klientom odporúčame hlásiť škody do svojej poisťovne akýmkoľvek spôsobom, ktorý poisťovňa akceptuje (viď zoznam kontaktov v závere tohto dokumentu).
- K hláseniu pripojiť informáciu o čísle účtu, na ktoré má byť vyplatené poistné plnenie.

Dokumentovanie škôd
- Poisteným z domu na Mukačevskej ulici, ktorý bol výbuchom fatálne zničený, sú poisťovne pripravené poskytnúť možnosť individuálneho spôsobu dokazovania výšky škody, alebo jednoducho
bez dokazovania vyplatiť plnenie až do výšky dohodnutej poistnej sumy.
- Ostatným poškodeným odporúčame:
* pripojiť k hláseniu poistnej udalosti, prípadne fotografie poškodených okien alebo ďalšieho majetku,
* menšie škody zdokumentovať, odfotiť aj mobilom alebo natočiť na video, a až potom odstraňovať škody,
* pri menších škodách, napr. ak ide len o výmenu skiel na bytoch alebo rodinných domoch, možno s poisťovňou dohodnúť preplatenie škody aj bez obhliadky, na základe predloženého dokladu za opravu, resp. výmenu.

Poskytnutie poistného plnenia, resp. zálohy:
- Poistné plnenie poskytnú poisťovne na účet klienta čo najskôr, do niekoľkých dní.
- Ak bude nevyhnuté výšku škody ešte došetrovať, môže poisťovňa na základe požiadavky klienta poskytnúť zálohu na poistné plnenie.
- Ak je v poistnej zmluve dojednané právo na poskytnutie náhradného ubytovania, môže klient požiadať poisťovňu o vyplatenie zálohy.

Poškodené motorové vozidlá:
- Ak poistná zmluva obsahuje okrem vlastného havarijného poistenia(KASKO) aj poistné krytie pre tento typ poškodenia (živel), tak platia na nahlasovanie škôd obdobné postupy ako sú uvedené vyššie.
- Z PZP – teda z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla – tieto škody nie sú kryté.
- V prípade, že motorové vozidlo nemá KASKO poistenie, tak je poškodený odkázaný na to, aby mu náhradu škody zaplatil subjekt, ktorý bude uznaný zodpovedným za vzniknutú škodu.

Poistenie osôb
* Úraz - klienti, ktorí majú poistenie úrazu si škody môžu uplatniť vo svojej poisťovni tak, že k hláseniu poistnej udalosti pripoja správu od lekára. Výška plnenia z úrazového poistenia závisí od hodnotenia percentuálnej miery telesného poškodenia klienta (jednotlivé diagnózy telesného poškodenia spôsobené úrazom sú uvedené v oceňovacích tabuľkách, ktoré sú pripojené k poistnej zmluve alebo uverejnené na webových stránkach poisťovní).

* Smrť – pozostalí po osobách, ktorí mali uzavreté poistenie pre prípad smrti, alebo osoby oprávnené na poistné plnenie, ktoré sú uvedené v zmluve si nárok uplatnia vo svojej poisťovni tak, že predložia úmrtný list a lekársku správu alebo oznámenie o úmrtí, list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (vyplnené tlačivo Štatistického úradu Slovenskej republiky, Obyv 3 – 12 – kópia) a záver policajného vyšetrovania (originál alebo úradne overenú kópiu).

Nepoistení poškodení:
Vlastníci nepoistených bytov, motorových vozidiel a iných poškodených vecí , pozostalí po zomretých osobách a zranené osoby môžu žiadať náhradu škody iba od toho, kto škodu spôsobil. Ak bude zodpovednosť jednoznačne a objektívne preukázaná, majú poškodení právo od tohto subjektu žiadať odškodnenie. Ak je tento subjekt poistený, obráti sa na svoju poisťovňu, aby za neho náhradu škody poskytla priamo poškodeným. To však poisťovňa môže urobiť iba do výšky poistnej sumy, ktorú má tento subjekt v poistnej zmluve dohodnutý. Vo zvyšku musí zaplatiť náhradu škody sám škodca.

Poisťovne združené v Slovenskej asociácii poisťovní (SLASPO) garantujú, že vyvinú všetko úsilie na to, aby ľudia, poškodení udalosťami v bytovom dome na Mukačevskej ul. v Prešove, dostali v čo možno najkratšom čase poistné plnenie, ktoré im na základe ich dojednaných poistných zmlúv patrí. Väčšina poisťovní v uplynulých dňoch iniciatívne vyhľadávala všetky poistky, viažuce sa k tejto adrese, pokúsila sa svojich klientov kontaktovať a uľahčiť im tak uplatnenie si nárokov na poistné plnenie.

Mohlo by Vás zaujímať
Asanácia poškodeného bytového domu na Mukačevskej ulici (AKTUALIZÁCIA)
Mesto Prešov reaguje na nepodložené informácie týkajúce sa objednávky na záchranné práce a výberu firmy šíriace sa na sociálnych sieťach
Otvorený list od Jiřího Raszku
Technický riaditeľ divízie demolácií spoločnosti CANNONEER group s.r.o. , pán Jiří Raszka, ktorý so svojím tímom zrealizoval hlavnú časť asanačných prác na bytovom dome č. 7 na Mukačevskej ulici, zasiela Prešovčanom otvorený list.
AKTUALIZÁCIA: Mesto Prešov vyplatilo poškodeným obyvateľom z Mukačevskej ulice už takmer pol milióna eur
Mesto Prešov zrealizovalo ďalšie úhrady z oficiálneho darovacieho účtu pre poškodených obyvateľov z Mukačevskej ulice. Zatiaľ bolo prerozdelených 523 500 eur.
Stanovisko mesta Prešov - záchranné práce Mukačevská
Objednávka v objeme 1,1 milióna eur na záchranné práce v rámci mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená dňa 06.12.2019 o 12.35 hod. na území mesta Prešov je iba predbežná a jej výška sa môže meniť v závislosti od reálne vykonaných záchranných prác.
Prvou Prešovčankou v roku 2020 je malá Jasmínka
V prešovskej nemocnici bolo rušno už od prvých minút nového roka. Ako prvý sa v roku 2020 vypýtal na svet malý Maximilián. Na prvého Prešovčana či Prešovčanku sme takisto nemuseli čakať dlho. V prvý deň nového roka sa tesne popoludní narodila malá Jasmínka.
Obnovené historické oplotenie opäť skrášľuje Františkánske námestie
Historický múr pre Kostolom sv. Jozefa v Prešove bol dlhodobo v zlom stave. Mestu Prešov sa však jeho obnovu podarilo úspešne zrealizovať a oplotenie tak po rokoch opäť skrášľuje Františkánske námestie.
Medzi 2600 novonarodenými Prešovčanmi v roku 2019 boli aj Surya či Zachej
Dlhoročne najrozšírenejšie mená novorodencov Jakub a Sofia v roku 2019 v Prešove vystriedali Michal a Ema. Opäť však máme aj bábätká s netradičnými menami.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.